"Mały artysta" program autorki kółka plastycznego

PROGRAM AUTORSKI KÓŁKA PLASTYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2007/2008

CZAS REALIZACJI:
październik 2007 - czerwiec 2008

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:
Zajęcia odbywają się w czwartki o godzinie 15:00 i trwają 45 minut.

UCZESTNICY:
Docelowo uczestnikami kółka plastycznego są dzieci 5, 6-letnie z grup „Kubusie”, „Kangurki”, „Króliczki”.

WSTĘP

Program koła plastycznego dla dzieci pięcio- i sześcioletnich realizowany w Przedszkolu Niepublicznym Kubusia Puchatka w Tychach. Kształcenie przez działalność plastyczną jest bardzo istotnym czynnikiem dla rozwoju i edukacji każdego dziecka. Założeniem jest rozwijanie samodzielności, pobudzanie wyobraźni, wrażliwości, zachęcanie do podejmowania inicjatywy, budzenie wiary w siebie i własne możliwości twórcze. Rozwój pod względem artystycznym stanowi podstawę rozumienia sztuki i świadomego jej odbioru. Interesuje nas poszerzanie zainteresowań dzieci sztuką, a także ich twórczy rozwój. Zajęcia służą wprowadzaniu nowych form i metod pracy z dziećmi i jednocześnie doskonalą dotychczasowe umiejętności. Prowadząc koło plastyczne chcemy wykształcić naturalną potrzebę aktywności twórczej i ekspresji własnej uczestników zajęć.

REALIZOWANE CELE:
- rozwijanie wyobraźni przestrzennej i ekspresji twórczej
- wyrażanie własnych obserwacji i doświadczeń w formie plastycznej
- gromadzenie doświadczeń przez wykonywanie prac z zastosowaniem różnych technik
- rozwijanie poczucia estetyki
- doskonalenie sprawności manualnej
- nazywanie podstawowych materiałów plastycznych
- bezpieczne posługiwanie się narzędziami i przyborami
- malowanie i rysowanie na różnego rodzaju powierzchniach
- uwrażliwianie na piękno otoczenia
w zakresie wiadomości dotyczących środków wyrazu: nazywanie - podstawowych barw, tworzenie barw pochodnych, rozróżnianie ich na ciepłe i zimne, tworzenie waloru barw
- umiejętność wyrażania nastroju w dziełach plastycznych
- nazywanie i rozróżnianie niektórych dziedzin sztuki takich jak ceramika, rzeźba, malarstwo
- malowanie farbami akwarelami oraz farbami kryjącymi z - zastosowaniem różnych narzędzi
- wykonywanie kompozycji rytmicznych z zastosowaniem stempli
- wydzieranie różnych kształtów z papieru
- wykonywanie pół przestrzennych oraz przestrzennych prac z - wykorzystaniem papieru
- wycinanie, klejenie
- rysowanie różnego typu kredkami
- malowanie i rysowanie na różnego rodzaju powierzchniach
- próby wykonywania dekoracji do sali
- zwracanie uwagi na utrzymanie porządku w miejscu pracy
- zapoznanie z tradycjami obchodzonych świąt w ciągu roku
- czerpanie radości z własnej twórczości
- integracja grupy

EWALUACJA KOŃCOWA:
- opinia rodziców na temat prezentowanych umiejętności przez dzieci
- zgromadzone prace plastyczne dzieci
- organizowanie przedszkolnej galerii małych artystów
- obserwacje własne
- wywiad dla dziecka uczęszczającego na zajęcia plastyczne
- osiągnięcia w konkursach plastycznych
- dyplom uczestnictwa

ANKIETA EWALUACYJNA

WYWIAD DLA DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE

1. Czy lubisz chodzić na zajęcia plastyczne?
1. TAK
2. NIE

2. Jakiego typu zajęcia lubisz najbardziej?
a) malowanie
b) rysowanie
c) lepienie
d) wycinanie
e) wydzieranki
f) wyklejanie
g) inne.......

3. Wskaż odpowiednią mimikę, która najczęściej towarzyszy ci na zajęciach plastycznych.

Opracowała: mgr Iwona Gorzelak, mgr Iwona Porembska

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi