„Mecz w Brazylii” - scenariusz zajęć dla 3-4-latków

„Mecz w Brazylii” - scenariusz zajęć dla 3-4-latków
Oceń

Scenariusz zajęć z cyklu „Podróże po świecie”


Grupa wiekowa: 3-4 latki

 

Cele:


- poznanie zasad gry w piłkę nożną,
- rozpoznawanie i nazywanie atrybutów piłkarskich,
- współdziałanie w drużynie,
- próba rozegrania meczu piłki nożnej.

Metody: Metody zabaw ruchowych (gra zespołowa),

Formy: Zbiorowa

Środki dydaktyczne: Mapa świata, atrybuty piłkarskie (koszulka, buty, piłka, ochraniacze), pudełko, piłka, bramki, pachołki,

 

 

Przebieg zajęć:

 

1. Powitanie dzieci.

 

2. Wskazanie na mapie kontynentu, na którym mieszkają Brazylijczycy – Ameryki Południowej.

 

3. Zabawa sensoryczna „Co jest w środku?” – za pomocą zmysłu dotyku dzieci rozpoznają atrybuty piłkarskie (buty, ochraniacze, koszulka, piłka itd.). Po rozpoznaniu wszystkich przedmiotów dzieci podają nazwę dyscypliny sportowej, z którą związane są te przedmioty.

 

4. Zaprezentowanie dzieciom sportu narodowego Brazylijczyków – piłki nożnej, odwołanie się do wiedzy i doświadczeń dzieci.

 

5. Zaproszenie dzieci na boisko przedszkolne, przygotowanie bramek, piłek, wyznaczenie obszaru do gry pachołkami, podział dzieci na dwie drużyny.

 

6. Przedstawienie dzieciom zasad gry:

 

- piłkę kopie się tylko nogami,
- piłkę do rąk może łapać tylko bramkarz,
- bramkarz to osoba, która stoi na bramce i łapie piłkę,
- piłkarze słuchają sędziego, czyli n-la,
- na dźwięk gwizdka oddają sędziemu piłkę,
- drużyny próbują trafić piłką do wybranej bramki,
- dzieci w drużynie współpracują ze sobą,

 

7. Rozegranie meczu piłki nożnej.

 

8. Na koniec meczu wszystkie dzieci ustawiają się na linii i oddają jeden rzut karny do bramki.

 

9. Podziękowanie dzieciom za zabawę, pożegnanie dzieci.


Opracowała: Anna Radlińska

Twoje uwagi i pomysły

Tagi