mgr Beata Łopatka / Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Beata Łopatka
nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2022 r.

 

Posiadane kwalifikacje:


1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – studia magisterskie z zakresu filologii polskiej,
2. Uniwersytet Rzeszowski Wydział Pedagogiczno-Artystyczny – studia podyplomowe w zakresie wychowania przedszkolnego,
3. Małopolskie Centrum Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie - kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967 z późn. zm.)
 Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574).

CEL GŁÓWNY:

 

  • Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.


CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

  • Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
  • Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz przedszkola;
  • Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
  • Osobisty rozwój;
  • Zdobywanie  i pogłębianie doświadczenia jako zastępca dyrektora przedszkola;
  • Zdobywanie doświadczenia i umiejętność dzielenia się nim z innymi;
  • Publikacja wyników pracy nad adaptacją dziecka;
  • Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

 

 

Pełny plan do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi