mgr Bożena Łania / Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.

Imię i nazwisko: Bożena Łania

 

Zajmowane stanowisko: nauczyciel oddziału przedszkolnego

 

Nazwa i adres szkoły: Publiczne Przedszkole w Białobrzegach

 

Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

 

Termin rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2014

 

Termin zakończenia stażu: 31 maj 2017

 

CEL GŁÓWNY:

 

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: (§ 8 ust.1)

 

1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

 

2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły,

 

3)pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

 

 

Plik do pobrania znajduje się poniżej.

 

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi