mgr Dorota Szreder / Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.

mgr Dorota Szreder

Nauczyciel Publicznego Przedszkola w Stąporkowie
Data Rozpoczęcia stażu: 01.09.2008r
Data zakończenia stażu: 31.05.2009r
Opiekun stażu: mgr Dorota Ścibisz

Cel główny:

- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad  funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w placówce.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich. Omawianie zajęć i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
7. Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej, poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego wewnątrz placówki oraz samokształcenie.

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi