mgr Elżbieta Regulińska / Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.
mgr Elżbieta Regulińska

I DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko: Elżbieta Regulińska
2. Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kryjówka”, ul. Zbożowa 7, 09-410 Płock
3. Dyrektor: mgr Ilona Dobrzyńska
4. Opiekun stażu: lic Iwona Szałecka
5. Posiadane kwalifikacje: studia licencjackie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną (2009-2012); studia wyższe magisterskie: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: terapia pedagogiczna (od 2012 – 2014); studia podyplomowe: Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi (od 2014 – 2016)

II STAŻ
1. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.
2. Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2016r.

III CEL STAŻU
Cel główny:

 • uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:

 • Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Kryjówka”.
 • Poznanie dokumentacji obowiązującej w punkcie przedszkolnym i sposobów jej prowadzenia.
 • Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków rozwoju i edukacji.
 • Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omawianie z prowadzącym obserwowanych zajęć.
 • Prowadzenie zajęć w obecności w obecności opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
 • Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (doskonalenie wewnątrz placówki oraz samokształcenie).
 • Poznanie dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy z ich rodzicami.


IV PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 26 stycznia – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr. 97, poz. 674 ze zm.) – art. 9d ust. 1 i 7, art. 9c ust. 4 i 6
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz. 2593 ze zm.) - § 3 i  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. nr. 214, poz. 1580)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 13 grudnia 2010 r. nr. 235, poz. 1543)

 

 

Całość planu do pobrania niżej.

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi