mgr Gabriela Jasińska-Duda / Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans nauczyciela dyplomowanego

IMIĘ I NAZWISKO:  mgr Gabriela Jasińska-Duda

 

MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU: Miejskie Przedszkolu nr 7 im. M. Montessori w Sochaczewie

Terminarz:
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.
Data zakończenia stażu: 30.04.2019 r.

 

 

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1. III. 2013 r.  w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 393)

 

 

W dniach od 01.09.2015 r. do 30.04.2019r. odbywałam staż w Miejskim Przedszkolu nr 7 im. M. Montessori w Sochaczewie umożliwiający mi ubieganie się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Z uwagi na nieobecność w pracy związaną ze zwolnieniem lekarskim oraz urlopem macierzyńskim i dodatkowym urlopem rodzicielskim, okres mojego stażu został przedłużony o czas nieobecności. W tym okresie pracowałam z dziećmi 4,5 i 6 letnimi. Praca i działania podjęte w ramach realizacji stażu pozwoliły mi wzbogacić doświadczenie i poszerzyć wiedzę na temat pracy z dzieciom różnych potrzebach i wspomóc rozwój dzieci zarówno tych słabszych jak i zdolnych.

 

Odbyty przeze mnie staż był okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania moich umiejętności. Podczas pełnionych obowiązków starałam się podnieść jakość pracy, a przez to i jakość placówki, w której pracuję. Sporządzone przeze mnie sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań zawartych w opracowanym przeze mnie we wrześniu 2015 roku planie rozwoju zawodowego, zgodnie z koncepcja rozwoju przedszkola. I zawiera informacje na temat mojej pracy, w której: starałam się być kreatywna i poszukiwałam nowych propozycji działań edukacyjnych podejmowanych z dziećmi, rozwijałam ich zaciekawienie światem, a także dostarczałam wielu interesujących przeżyć. Starając się, aby każdy dzień spędzony przez nie w przedszkolu był ciekawy, a on same każdego dnia były twórcze, otwarte, szczęśliwe i bezpieczne.

 

 

Pełne sprawozdanie do pobrania poniżej

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi