mgr Irena Langer / Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
mgr Irena Langer

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Irena Langer

Nazwa i adres placówki: ZSP Publiczne Przedszkole nr2 w Miasteczku Śląskim 42-610, ul. Harcerska nr 5

Czas trwania stażu: 01.09.2013 – 31.05.2016

Plan opracowany na podstawie:
1. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (tekst jednolity DZ.U.z 2003r Nr 118,poz 1112 ze zmianami)
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260 , poz.2593) (Zmiany: Dz.U. z 2007 r. Nr.214,poz 1580)

Plan rozwoju znajduje się niżej – PLIKI DO POBRANIA.

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi