mgr Katarzyna Królik / Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

mgr Katarzyna Królik

Opiekun stażu:
Placówka oświatowa:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.

Cele główne:

  • rozwój kompetencji nauczyciela,
  • uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


Cele szczegółowe:

  • poszerzenie umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
  • pogłębienie umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
  • rozwinięcie umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
  • udoskonalenie umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
  • zwiększenie umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach  nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.


Akt prawny:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Szczegółowy plan rozwoju zawodowego znajduje się w załączonym poniżej pliku.

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi