mgr Katarzyna Trzaskoś / Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

mgr Katarzyna Trzaskoś

Nazwa i adres szkoły: Miejski Zespół Szkół Nr 5 w Gorlicach, ul. Krakowska 5
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Katarzyna Trzaskoś
Zajmowane stanowisko: nauczyciel
Staż pracy pedagogicznej: 5lat
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Opiekun stażu: mgr Iwona Margańska

TERMINARZ:
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2016 r.
Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego:
Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu:

Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego:
Termin nadania stopnia nauczyciela mianowanego:
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2019 r.

Cel ogólny:

  • Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


Cele szczegółowe:

  • Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy przedszkola oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów przedszkola.
  • Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
  • Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
  • Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu przedszkola.
  • Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi