mgr Monika Balina / Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

mgr Monika Balina

Imię i nazwisko: Monika Balina

Nazwa, adres przedszkola: Przedszkole Miejskie nr 22, ul. Żeromskiego 26, 44-119 Gliwice

Stanowisko pracy: nauczyciel kontraktowy
 
Termin rozpoczęcia stażu:
01.09.2014 r.

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2014 r. – 31.05.2017 r.)
 
Imię i nazwisko opiekuna stażu: Anna Dudek

Dyrektor przedszkola: Dorota Krasińska

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674, ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. Nr 260, poz. 2593, zm. Dz. U. z 2007 r., Nr 214, poz. 1580).

 

Szczegółowy plan rozwoju zawodowego znajduje się w załączonym poniżej pliku.

 

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi