mgr Monika Śliwak / Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

mgr Monika Śliwak / Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r.
Długość stażu: rok 9 miesięcy
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2020r.


Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego


Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
i omówienie tych zajęć z prowadzącym.

5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział
w różnych formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnym oraz w ramach samokształcenia).
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Pogłębianie współpracy z rodzicami.

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!