mgr Natalia Skórska / Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Dane osobowe:

 

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Natalia Skórska
Nazwa i adres placówki: Niepubliczne Przedszkole ul.L . Staffa 41 57-320 Polnica Zdrój
Stanowisko: Nauczyciel stażysta

 

Kwalifikacje:

 

1. Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych - kierunek Administracja Publiczna

 

2. Wyższa Szkoła Zarządzania we Wrocławiu - kierunek rachunkowość i zarządzanie

 

3. Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych - kierunek wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, przygotowanie pedagogiczne

 

Staż:

 

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019
Długość stażu: 9 miesięcy
Planowana data ukończenia stażu: 31.05.2020r
Data złożenia sprawozdania: do 30.06.2020r

 

Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami)

 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018 poz.1574) z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2019 poz. 1650)

 

Cele stażu:


Cel główny:

 

  • Uzyskanie stopnia awansu zawodowego Nauczyciela Kontraktowego.


Cele szczegółowe:

 

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w tym:

 

a) przepisów związanych z funkcjonowaniem przedszkola
b) sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu
c) przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy

 

 2. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych Nauczycieli w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu i omawianie tych zajęć z prowadzącym;


 3. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawianie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora;


4. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:


a) wewnątrz placówki
b) poza placówką
c) samokształcenie


5. Pogłębianie kontaktów z Uczniami i Rodzicami;


6. Nawiązanie współpracy z Nauczycielami zatrudnionymi w przedszkolu- zapraszanie nauczycieli wraz dziećmi na zajęcia;


7. Współpraca z policja w celu propagowania programu „BEZPIECZNY  PRZEDSZKOLAK”;

 

 

Pełny plan do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi