Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia - scenariusz obchodów w przedszkolu

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia - scenariusz obchodów w przedszkolu
3.1
11 ocen
Oceń
{

Cele ogólne:

 • umożliwienie dzieciom przeżywania uroczystości przedszkolnej,
 • aktywne włączanie dzieci do przygotowania i uatrakcyjniania wspólnego świętowania,
 • propagowanie wśród dzieci głośnego czytania,
 • wdrażanie do kilkuzdaniowych wypowiedzi na podany temat,
 • integracja dzieci przedszkolnych,
 • kształtowanie u dzieci poczucia konieczności poszanowania zabawek,
 • rozwijanie umiejętności poprawnego budowania wypowiedzi,
 • rozwijanie wszechstronnej stymulacji dzieci poprzez połączenie wrażeń ruchowych, słuchowych, wzrokowych i dotykowych.

Cele operacyjne:

 • dzieci znają historię powstania Święta Pluszowego Misia,
 • potrafią uważnie słuchać czytany tekst,
 • potrafi opowiedzieć na zadany temat,
 • integrują się ze sobą (dzieci młodsze ze starszymi),
 • potrafią aktywnie się włączać do zabawy w zespole,
 • zna wybrane piosenki i wiersze o misiach,

Treści z podstawy programowej:

 • 1.1. obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych (nawyk mówienia proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do widzenia, smacznego itp.)
 • 1.2. przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych, a także szlachetnie rywalizować)
 • 3.1. zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym
 • 3.2. mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji
 • 3.3. uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach
 • 7.1 wie, jak należy się zachować na uroczystościach
 • 7.2. odgrywa role w zabawach parateatralnych posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem oraz umie posługiwać się rekwizytami(np. maski i czapki).
 • 8.1. śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe
 • 8.2. dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je pląsając i tańcząc
 • 14.5. słucha opowiadań, baśni itp. i rozmawia o nich; interesuje się książkami

Metody:

 • słowna (pogadanka, opowiadanie, piosenka, wiersz)
 • oglądowa (ilustracje, bajka)
 • praktyczna (zadań stawianych do wykonania)

Formy:

 • zbiorowa
 • indywidualna

Środki dydaktyczne:

 • misie – pluszaki, obrazki przedstawiające misie, wiersz pt. „Miś” (autor nieznany), wiersz Cz. Janczarskiego pt. „Naprawiamy misia”, opowiadania Cz. Janczarskiego „Przygody misia Uszatka”, płyty CD z utworami piosenek i zabaw: „Pluszowy miś”, „Jadą, jadą misie”, „Taniec pajacyka z misiem”, utwory N. Kukulskiej, talerzyki z miodem, sznurek lub skakanki, arkusze papieru szarego, flamastry, apaszki.

 

Przebieg


1. Powitanie wszystkich zebranych przez prowadzącą.
 Witam wszystkich przedszkolaków
 witam wszystkie dziewczynki
 witam wszystkich chłopców
 witam wszystkich, którzy mają ze sobą misie (witani machają prawą ręką)
 Powitanie –wszyscy razem
 Misie pięknie się kłaniają, wszystkich witają i do zabawy zapraszają.

2. „Oto mój miś” – prezentacja misiów przyniesionych przez dzieci. Krótkie opowiadanie dzieci o swoich misiach. Miś to mój mały przyjaciel – nawiązanie do tematu zajęć. Przypomnienie zasady dbania o zabawki

3. „Dwa malutkie misie” – zabawa ruchowa z misiem przy piosence.

4. Gimnastyka poranna z misiem.
Marsz na palcach z misiem uniesionym wysoko nad głową;
Bieg wokół misia z wysokim unoszeniem kolan;
Siad prosty – unoszenie misia siedzącego na nogach;
Ćwiczenie równowagi – przekładanie misia pod uniesionym kolanem;
„Miś na koniku” – czworakowanie w różnych kierunkach;
Ćwiczenia oddechowe – pompujemy baloniki dla misia.

5. Zabawa : „Pokazuj ze mną”. Dzieci próbują pokazać ruchem tekst opowiadania.
Tekst o misiach:

Twoje uwagi i pomysły

Tagi