Misiów grupa cała dba o postawę ciała - scenariusz zabaw ruchowych dla 3-latków

Misiów grupa cała dba o postawę ciała - scenariusz zabaw ruchowych dla 3-latków
Oceń

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH

Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH

Grupa: 3-latki

Data: 13.02.2014 r.

Temat: Misiów grupa cała dba o postawę ciała

Cel główny: zapobieganie wadom postawy – wdrażanie do utrzymywania prawidłowej postawy ciała. Oddziaływanie na mięśnie szyi, pasa barkowego i tułowia.

Cele szczegółowe – dziecko:

 • rozumie potrzebę dbania o prawidłową postawę ciała,
 • przyjmuje prawidłową pozycję siedząc na krześle, ławce, stojąc oraz chodząc, leżąc tyłem (na plecach),
 • stara się prawidłowo, w miarę swoich możliwości, wykonywać elementy ćwiczeń,
 • zgodnie uczestniczy w zabawie,
 • rozumie i wykonuje polecenia n-la.


Treści programowe: „Kalendarz Przedszkolaka”. Program wychowania przedszkolnego. Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała; Wyd. Szkolne PWN; Warszawa 2012. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Obszar 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci. Porozumiewanie się z dorosłymi i z dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych – kontakty i postawy społeczne:

 • stara się zgodnie bawić z innymi dziećmi,
 • reaguje na polecenia,
 • wykazuje zainteresowanie zabawami i zajęciami organizowanymi przez nauczyciela.


Obszar 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci – sprawność ruchowa:

 • stosuje się do podstawowych zasad zdrowego trybu życia,
 • biega w różnych kierunkach nie potrącając rówieśników,
 • bierze udział w organizowanych zabawach ruchowych,
 • przyjmuje prawidłową pozycję siedząc na krzesełku.


Obszar 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych:

 • dostosowuje się do ustalonych reguł w zabawach ruchowych.


Formy: indywidualna, w parach, zbiorowa.

Metody: podające (opis, wyjaśnienia), praktyczne (pokaz, ćwiczenia), zabawowa (zawierająca w sobie formy naśladowczą i zadaniową).

Środki dydaktyczne: kapelusz słoneczny, parasol, tamburyno, krzesełko dla każdego dziecka, mała kolorowa obręcz dla każdego dziecka, ławka gimnastyczna, buźki smutne i wesołe, trzy koszyczki.

Literatura: „Zajęcia ruchowe w przedszkolu”, A. Grzęska, „Metodyka wychowania fizycznego w przedszkolu”, S. Moliere.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

I Część wstępna:

1. „Słońce świeci, deszcz pada” – na hasło „słońce świeci” i pokazany kapelusz słoneczny dzieci swobodnie biegają po sali, na dźwięk tamburyna i pokazany parasol stają przy ścianie blisko do niej przylegając.

2. „Jedziemy pociągiem” – ustawione są dwa pociągi z krzeseł, każde dziecko siada na swoim krzesełku, przyjmując prawidłową pozycję. Dzieci naśladują głosem i ruchami turkot obracających się kół. Na sygnał przesiadka do drugiego pociągu.

II Część główna:

3. „Koniki” – dzieci dobierają się parami, stojące z przodu jest konikiem, drugie woźnicą. Zaprzęg połączony jest kolorową obręczą. Nauczycielka posługując się tamburynem reguluje tempo biegu, akcentując rozpoczęcie i koniec biegu. Konik i woźnica odpoczywają leżąc na plecach i przylegając całą powierzchnią ciała do dywanu (pozycja wyprostna bierna).

4. „Szukamy kamyczków” – dzieci naśladują szukanie kamyków (pochylają się, przykucają), pokazują koszyczki z uzbieranymi kamyczkami (wyprost, podniesienie ręki z obręczą w górę), liczą kamyczki siedząc na krzesełkach (przyjmując prawidłową postawę).

5. „Dogoń panią i odpocznij” – dzieci próbują dogonić nauczycielkę, następnie odpoczywają siadając na ławce we właściwej pozycji lub leżąc na dywanie i przylegając całym ciałem do podłożą (raz chłopcy, raz dziewczynki).

6. „Wdychamy świeże powietrze” – dzieci stojąc przy ścianie, blisko do niej przylegając, wdychają powietrze nosem, wydychają ustami.

III Część końcowa:

7. „Wracamy z wycieczki” – marsz po obwodzie koła w rytm tamburyna.

8. Poproszenie dzieci o wyrażenie opinii na temat ważności przyjmowania właściwej pozycji ciała dla zdrowia (ważne – uśmiechnięta buźka, nieważne – smutna buźka).

Opracowanie: Mariola Miszczak

Twoje uwagi i pomysły

Tagi