Przedszkole Montessori Dzieci Świata (Mogilany)

Przedszkole Montessori Dzieci Świata
zobacz więcej (8)
Adres:
Słowiańska 3, Mogilany
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

 • język angielski
 • logopeda
 • ceramika
 • rytmika
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • matematyka
 • indywidualna opieka nad dziećmi

Opis obiektu

Przedszkole Montessori Dzieci Świata to placówka, która wspiera dzieci w naturalnym poznawaniu, odkrywaniu i zdobywaniu doświadczenia w otaczającym ich świecie. Opieramy się na pedagogice Montessri , a przede wszystkim na indywidualnej pracy dzieci z materiałami rozwojowymi Montessori.   Wierzymy, że: każde dziecko potrafi samo dokonać wyboru, ma wspaniałą zdolność koncentracji, jeżeli jest zainteresowane tym, co robi, lubi porządek i sensowne zajęcia.   Pracujemy w małych, mieszanych wiekowo grupach , wspierając naturalny rozwój cech społecznych. Tworzymy bezpieczne i przytulne środowisko wychowawcze , które jest punktem do eksploracji dalszego otoczenia.   Pragniemy otworzyć przed dzieckiem świat i pokazać mu jego różnorodność i piękno. Celem naszej pracy jest rozbudzenie w dzieciach ciekawości i chęci wejścia w ten świat , poprzez stworzenie możliwości kontaktu z językiem angielskim, pokazanie i uwrażliwienie dziecka na otoczenie. Stąd też nazwa Przedszkola ”Dzieci...

Galeria

Program nauczania

Nasz program wychowawczo-edukacyjny realizujemy w oparciu o podstawę programową MEN oraz założenia pedagogiki Marii Montessori. W ciągu dnia odbywają się jeden lub dwa cykle pracy własnej. Pierwszy rozpoczyna się od przyjścia dziecka do przedszkola i trwa do ok. godziny 10.30. Drugi – w zależności od aktualnych potrzeb i możliwości grupy – rozpoczyna się po odpoczynku poobiednim  i trwa do 15:00.

 

Grupę przedszkolną tworzą dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Taka różnorodność wiekowa wpływa na rozwój społeczny: umożliwia zajmowanie różnych pozycji społecznych i pełnienie różnych ról. 

 

 

Oprócz zajęć montessoriańskich w przedszkolu dzieci rozwijają swoje umiejętności pod okiem wykwalifikowanych specjalistów, uczestnicząc w zajęciach w ramach czesnego:

 

 

 • Muzyka z elementami rytmiki
 • Plastyka 
 • Sensoplastyka
 • Język angielski
 • Warsztaty podróżnicze „Poznajemy świat”

 

 

Zajęcia dodatkowo płatne: Oprócz tych zajęć w przedszkolu w czasie popołudniowym odbywają się zajęcia dodatkowo płatne, skierowane do dzieci chętnych. W zależności od potrzeb i zainteresowań dzieci są to: ceramika, tańce, dogoterapia.

Kolorowanki