„Moja ręka pisze” - scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
„Moja ręka pisze” - scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
3.5
2 oceny
Oceń
{

Cel ogólny: Kształtowanie płynności i precyzji ruchów ręki piszącej,

 

Zastosowane metody dydaktyczne: podające, eksponujące, praktyczne

 

Zastosowane elementy metod (i programów) terapii pedagogicznej: kinezjologia edukacyjna

 

Forma terapii: indywidualna

 

 

Przebieg zajęć:

 

I. Zajęcia wstępne

 

1. Zapoznanie się

Cel: Budowanie więzi między dzieckiem, a prowadzącą, wytworzenie odpowiedniej atmosfery

 

Przebieg: Prowadząca przedstawia się dziecku, prosi je o to samo

 

2. „Kółka małe, kółka duże”

 

Cel: Ćwiczenie ruchowe, doskonalenie pamięci ruchowej, ćwiczenie koncentracji uwagi 

 

Przebieg: Próby zapamiętania rymowanki z  pokazywaniem: „Kółka małe, kółka duże, rączki w bok i rączki w górę, tak się chwieją w sadzie drzewa tak skrzydłami macha mewa, tak wygina się sprężyna taka wielka jest  pierzyna”

 

 

II. Zajęcia właściwe:

 

1. Woda

 

Cel: Przewodzenie impulsów nerwowych

 

Przebieg: Picie wody

 

Pomoce: WODA

 

2. Leniwa Ósemka

 

Cel: Usprawnianie koordynacji ręka – oko, przekraczanie linii środka   

 

Przebieg: Samodzielne kreślenie ósemki ręką po planszy wiszącej na wysokości wzroku, raz jedna ręką raz drugą

 

Pomoce: PLANSZA Z LENIWĄ ÓSEMKĄ

 

3. „Macham tu, macham tam”

 

Cel: Usprawnianie grafomotoryki, przekraczanie linii środka    


Przebieg: Kreślenie form kolistych i falistych, dużych  ruchów w powietrzu (ćwiczenia rozmachowe rąk)

 

Pomoce: TASIEMKA NA PATYKU

 

4. Kreślenie

 

Cel: Wyrabianie umiejętności stopniowego przesuwania ręki piszącej od strony lewej do prawej

 

Przebieg: Kreślenie palcem szlaczków w dużym formacie od lewej strony do prawej

 

Pomoce: PLANSZE ZE SZLACZKAMI

 

5. „Po nitce do kłębka”

 

Cel: Świadome wyrabianie kontroli nad ruchami dłoni

 

Przebieg: Zwijanie sznurka

 

Pomoce: ZŁOTY KORDONEK

 

6. „Koło- kokarda”

 

Cel: Usprawnianie mięśni dłoni, doskonalenie znajomości kolorów   

 

Przebieg: Według wzoru uzupełnianie konturu obrazka a następnie wypełnienie go odpowiednim kolorem, nazywanie kolorów

 

Pomoce: KARTA PRACY  

 

7. „Znaki- zmywaki”

 

Cel: Wyrabianie nawyku prawidłowego posługiwania się narzędziami do pisania, wyrabianie płynności i precyzji ruchów ręki ułożonej w pozycji jak przy pisaniu

 

Przebieg: Rysowanie szlaczków litero podobnych po śladzie, linii przerywanej

 

Pomoce: KARTA PRACY ZE ZMYWALNEGO PAPIERU, MAZAK ZMYWALNY

 

Cel: Przewodzenie impulsów nerwowych

 

Przebieg: Picie wody
          
8. Rybka

 

Cel: Rozwijanie umiejętności manipulacyjnych, kształtowanie płynnych ruchów i większej zwinności oraz precyzji i dokładności,   

 

Przebieg: Układanie płaskich figur  na płaszczyźnie  według wzoru   

 

Pomoce: KARTA PRACY Z RYBKĄ

 

 

III. Zajęcia końcowe

 

1. Kapturek myśliciela

 

Cel: Ćwiczenie odprężające

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi