Moje miasto Katowice: scenariusz zajęć dla 5 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Moje miasto Katowice: scenariusz zajęć dla 5 latków
Oceń
{

Scenariusz zajęć z zakresu wychowania patriotycznego w korelacji z aktywnością muzyczną i plastyczną.

 

Temat kompleksowy: Moja miejscowość.

 

Temat zajęć: Moje miasto Katowice – zapoznanie z wybranymi instytucjami kultury muzycznej w Katowicach.

CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

 

- Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
- Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

 

CELE  OGÓLNE:

 

- Zapoznanie z obiektami kultywującymi muzykę w Katowicach – mieście muzyki;
- Zachęcanie do korzystania z dóbr kulturalnych;
- Rozwijanie twórczej ekspresji w oparciu o inspiracje instytucjami kulturalnymi Katowic.

 

CELE OPERACYJNE:

 

DZIECKO:

 

- Potrafi wskazać na fotografii i nazwać dwie instytucje kultury Katowic wyposażone w sale koncertowe;
- Potrafi tworzyć akompaniament do utworu W. A. Mozarta „Rondo tureckie” z wykorzystaniem papierowych tacek;
- Potrafi zaprojektować kolory, wzory fasad budynków – instytucji kultury z wykorzystaniem kredy i pasteli;
- Słucha treści wiersza „Jak powstała muzyka”;
- Wzbogaca swój słownik czynny o wyrazy : Filharmonia Śląska, Pałac Młodzieży, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Miasto Ogrodów;
- Rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne.

 

METODY: słowna – rozmowa, zabawowo – zadaniowa, oglądowa

 

FORMA: zbiorowa, zespołowa.

 

PODSTAWA PROGRAMOWA: 1, 3, 6, 8, 9, 15

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tablice demonstracyjne przedstawiające instrumenty muzyczne, zdjęcia instytucji kulturalnych Katowic, kartony ze szkicami budynków, kreda, pastele, podpisy – nazwy instytucji, papierowe tacki, odtwarzacz CD, „Jak dżdżownica Akolada o muzyce opowiada” Izabelli Klebańskiej.

 

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

- Powitanie piosenką „Dzień dobry”
- Słuchanie treści wiersza Izabelli Klebańskiej pt. „Jak powstała muzyka ?”
- Rozmowa z dziećmi – przypomnienie w  jakim mieście mieszkamy, że Katowice  ma tytuł Miasta Muzyki. Nawiązanie do udziału dzieci w koncercie i warsztatach w Filharmonii Śląskiej dwa dni temu.
- Wskazanie na zdjęciach wybranych instytucji kultury Katowic – Pałac Młodzieży, Filharmonia Śląska, siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Miasta Ogrodów - Instytucji Kultury.
- Zaproszenie do wykonania utworu muzycznego („Rondo tureckie” W.A. Mozarta) z wykorzystaniem papierowych tacek.
- „Kolorowe figury” – zabawa ruchowa, podział dzieci na 4  zespoły. Na przerwę w muzyce witają się dzieci ze znaczkami wymienionych przez nauczycielkę figur.
- Projektowanie fasady budynków z wykorzystaniem kredy i pasteli – praca w grupach (4 zespoły)
- Próby odczytania nazw poszczególnych instytucji kultury na postawie skrótów literowych, np. PM – Pałac Młodzieży…i przyklejanie ich na fasadach budynków (zadanie dla dzieci zdolnych).
- Podsumowanie zajęcia – prezentacja powstałych prac, utrwalenie nazw instytucji kulturalnych.

 

Wiersz pt. „Jak powstała muzyka”

 

Jak powstałą muzyka?
Nie wiadomo przecież
Nikt tak długo nie żyje
Na calutkim świecie.
Na pewno bardzo dawno,
Aż tysiące lat temu.
Ale kto ją wymyślił?
Na co ? Po co ? Jak? Czemu ?
I jak z kurą i jajem,
Sprawa nie jest prosta.
Pierwsza była melodia?
Czy najpierw rytm powstał?
Głowią się więc uczeni,
Lecz z ich słów wciąż wynika, ze nie wiedzą dokładnie,
Jak powstała muzyka.

 

Autor: Alicja Ławrywianiec

 

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi