personel placówki
nasze przedszkole osiągnięcia sukcesy
wizja przedszkola zobacz zdjęcia

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedszkole nr 42 w Katowicach

Miejskie Przedszkole nr 42 w Katowicach

woj.

śląskie

tel.

032 202-91-31

e-mail

mp42katowice@poczta.onet.pl

zobacz mapkę

ul. T. Boya – Żeleńskiego 30

40-750 Katowice


wizja przedszkola

  

 Jesteśmy szczególnie zatroskani o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych naszej opiece. Organizujemy swoją działalność w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, pozostając w kontakcie z rodzicami i otaczającym środowiskiem. 
Zależy nam na bardzo dobrym przygotowaniu dziecka do przyszłych obowiązków i zadań szkolnych, dlatego już w stosunku do dzieci 3 - letnich podejmujemy takie działania, które umożliwiają 7 - latkom dobry start w szkole podstawowej.

Pragniemy, by rodzice z ufnością oddali nam swój największy skarb. My - dyrekcja, nauczyciele i cały personel przedszkola chcemy współpracować z rodzicami tak, aby stworzyć najlepsze warunki rozwoju dzieci.

Staramy się poznać oczekiwania rodziców, które stają się wskazówką do dalszej organizacji pracy placówki.

Chcemy, aby rodzice i dzieci dobrze czuli się w naszym przedszkolu, znaleźli tu swoje miejsce, tworzyli grupę ludzi, którzy mają podobne problemy i mogą się wzajemnie wspierać

nasze przedszkole

 

Przedszkole jest placówką z wieloletnią tradycją, kulturą i specyficznym klimatem przyjaznym dziecku i jego rodzinie. Kochamy nasze dzieci takimi, jakie są i nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości.

Przedszkole czynne jest codziennie
w godzinach od 6 00 do 17 00.


Harmonogram dnia dostosowany jest do indywidualnych
potrzeb dzieci i ich rodziców.

 • Przedszkole jest placówką 3 - oddziałową.
  Mieści się w budynku wolnostojącym

 • Walorem placówki jest jego lokalizacja
  w widocznym a zarazem ustronnym miejscu.

 • Atuty przedszkola:
  - trzy duże sale dla poszczególnych oddziałów z nowym zapleczem sanitarnym
  - szatnia dla dzieci mieszcząca się w dużym holu
  - nowoczesna kuchnia
  - duży ogród o bogatym drzewostanie stwarzający specyficzny mikroklimat
  - piaskownicę oraz sprzęt do zabaw


do góry

 

personel placówki

 

W przedszkolu zatrudnionych jest sześciu nauczycieli, którzy posiadają wymagane kwalifikacje. Pogłębiając swą wiedzę poprzez ustawiczne doskonalenie swych umiejętności 
mogą w coraz lepszy sposób przekazywać wiedzę, rozwijać naturalne możliwości dzieci oraz korygować deficyty rozwojowe. Kadra pedagogiczna korzysta również z nowatorskich metod nauczania, dzięki którym dziecko uczy się przez zabawę, jest radosne i szczęśliwe.


Działania wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze wspierane są przez specjalistów zatrudnionych w naszej placówce:

 • logopedę

 • psychologa

 • rehabilitanta

Oferujemy zajęcia dodatkowe: 

 • j. angielski

 • rytmika

 • przegląd różnych form teatralnych

 • koncerty muzyczne

 • religia


do góry

Osiągnięcia i sukcesy placówk

          

Mając na celu integrację działalności placówki z rodziną, środowiskiem
społeczno - kulturalnym i przyrodniczym dziecka organizujemy: 

 • wycieczki do zakładów pracy

 • okazjonalne spotkania z przedstawicielami środowiska lokalnego

 • uroczystości okolicznościowe: Dzień matki, Dzień Babci, Dzień Ojca

 • zajęcia otwarte z udziałem rodziców

 • wycieczkę krajoznawczą z okazji Dnia dziecka

Staramy się wciąż wzbogacać i urozmaicać czas spędzony przez dzieci i rodziców
w naszym przedszkolu wykorzystując nowatorskie formy, takie jak:

 • pikniki rodzinne

 • rajdy rowerowe z udziałem rodziców

 • akcje ekologiczne między innymi " Rośniemy z drzewem" 


Bierzemy udział w licznych konkursach, zawodach i spartakiadzie, w których zdobywamy wyróżnienia i nagrody oraz nowe doświadczenia.


Jesteśmy czynnymi propagatorami akcji "Cała Polska czyta dzieciom" poprzez zapraszanie rodziców i ciekawych ludzi do wspólnego czytania bajek w przedszkolu oraz inne formy krzewienia kultury literackiej u dzieci.

Miejskie Przedszkole nr 42 w Katowicach, w roku szkolnym 2005/2006, przystąpiło do realizacji Przedszkolnego Programu Profilaktyki WZW typu "A". 
W ramach w/w programu nasza placówka podejmuje następujące działania:
- poinformowanie rodziców, na zebraniu organizacyjnym, o założeniach oraz przebiegu  
  realizacji programu;
- zorganizowanie prelekcji dla rodziców z udziałem zaproszonego przedstawiciela 
  Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach;
- wzięcie udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Dzień Zdrowia Dziecka", który 
  zorganizowany jest w następujących kategoriach:
a) Zarazki, jako źródło chorób
b) Zasady przestrzegania higieny
c) Profilaktyka chorób zakaźnych poprzez szczepienia ochronne
d) Zdrowy styl życia;
- zamieszczenie informacji na temat Przedszkolnego Programu Profilaktyki 
  WZW typu "A" na tablicy informacyjnej dla rodziców;
- zamieszenie na stronie internetowej przedszkola informacji o realizacji programu.

Ponadto, w ramach realizacji miesięcznych planów pracy dydaktyczno - wychowawczej, przedszkole organizuje następujące działania:
- realizacja elementów programu "Domestos - tu byłem" w grupie dzieci 5-6 letnich;
- pogadanki, zabawy dydaktyczne oraz inne formy oddziaływań edukacyjnych z zakresu 
  przestrzegania higieny oraz zapobiegania chorobom, realizowane przez nauczycielki 
  w ramach zajęć w poszczególnych grupach;
- przygotowanie inscenizacji pt. "Przygoda Szczepanka" na temat zapobiegania chorobom 
  zakaźnym poprzez szczepienia ochronne;
- zorganizowanie wycieczki edukacyjnej do ośrodka zdrowia w Katowicach - Kostuchnie;
- systematyczne mycie zębów w grupie 4-5 latków oraz 5-6 latków. 

Nasza praca

       Znakiem czasu i jego potrzebą staje się rozbudzanie w jak najszerszych kręgach społecznych świadomości ekologicznej. Wykorzystując, więc ciekawość dzieci oraz ich otwartość na otaczającą rzeczywistość pragniemy kształtować u dzieci emocjonalna więź z przyrodą, uwrażliwiać na jej piękno oraz konieczność poszanowania.
Do ekologicznego trybu życia zachęcamy również rodziców, by wraz z nami stali się strażnikami przyrody. 
Wierzymy, że wspólnie będziemy mogli kształtować świadomość ekologiczną oraz nowy, czysty świat

Miejskie  Przedszkole  Nr  42 w  Katowicach  * * * Z A P R A S Z A * * *

galeria zdjęć

ŚREDNIAKI
Biedronki - 5 latki

MALUSZKI
Pszczółki - 3, 4 latki

Motylki - 6latki
Motylki - 6latki

Cała Polska Czyta Dzieciom
Cała Polska Czyta Dzieciom

Nasz ogród
nasz ogród

PLAC ZABAW
plac zabaw

do góry

<< wstecz