„Muzyczna Lokomotywa” - scenariusz zajęć w grupie dzieci 5-, 6-letnich

„Muzyczna Lokomotywa” - scenariusz zajęć w grupie dzieci 5-, 6-letnich
4.0
1 ocena
Oceń

Cele ogólne:

 

- zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi
- wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną
- wspomaganie rozwoju koncentracji uwagi i pamięci
- rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej

 

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 

- zna nazwy wybranych instrumentów muzycznych i tworzy muzykę z ich wykonaniem
- potrafi zaprojektować i wykonać własny instrument muzyczny z dostępnych mu materiałów
- posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie od 1 do 10
- zapamiętuje kolejność występujących przedmiotów

 

Metody:

 

- słowne i oglądowe (objaśnienie i pokaz)
- czynnościowe (zadań stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń)

 

Formy:

 

- indywidualna
- praca z całą grupą

 

Pomoce dydaktyczne: Zmodyfikowana treść utworu „ Lokomotywa” J. Tuwima; zestaw wagoników wraz  z lokomotywą; ilustracje instrumentów muzycznych: emblematy z instrumentami pochodzącymi z treści wiersza( po jednym dla każdego dziecka): nagranie zagadki słuchowe; obręcze hula-hoop oraz kartoniki z numerami od 1 do 10; dowolny marszowy podkład muzyczny; materiały do wykonania pracy plastyczno – techniczne.


Przebieg zajęć:

 

1. Powitanie dzieci: dzieci stają w kregu w parach , zwrócone twarzami do siebie. Wypowiadają tekst i inscenizują go ruchem.

 

Cześć (podają rękę)

Hej (machają)
Żółwik, ok
Tupu tupu, klapu klapu (klaszczą w dłonie)
I z kolegą zmieniam się (dzieci stojące od środka przesuwają się o jedno miejsce w prawo)

 

2. Muzyczna lokomotywa:

 

Recytacja wiersza J. Tuwima: „Lokomotywa”, którego fragment został zmieniony na potrzeby zajęć. Nauczyciel ma przygotowane na ścianie lub dywanie dziesięć wagonów (kolorowe, ponumerowane kartki A4 z doklejonymi kółkami) oraz sylwetkę lokomotywy. Podczas pierwszego czytania  wiersza dzieci słuchają jego treści. Następnie zadania może być więcej ilustracji niż instrumentów, występujących w wierszu. W czasie powtórnego czytania wiersza nauczyciel robi pauzę na dany wagonik, aby miały możliwość przypatrzyć się swoim obrazkom i rozpoznać, które z nich ma ilustracje instrumentu, o jakim aktualnie jest mowa, a następnie ulokować go w danym wagonie. Na zakończenie zabawy następuje przeliczanie wagonów – najpierw za pomocą liczebników głównych, a później porządkowych.

 

„Lokomotywa”
Na podstawie wiersza J.Tuwina

 

Stoi na stacji lokomotywa,
Ciężka ogromna i pot z niej spływa
tłusta oliwa.
Stoi i sapie, dyszy i dmucha,
Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha:
Buch jak gorąco!
Uch jak gorąco!
Puff jak gorąco!
Uff jak gorąco!
Już ledwo sapie, już ledwo zipie,
A jeszcze palacz węgiel w nią sypie.
Wagony do niej podoczepiali
Wielkie i ciężkie, z żelaza i stali,
I pełno instrumentów w każdym wagonie,
W pierwszym cymbałki o dźwięcznym tonie
W drugim brzęczące tamburyny
W trzecim skrzypce
W czwartym mandoliny
W piątym kolorowe marakasy
Wszystkie z drewna najwyższej klasy
W szóstym wagonie dwa fortepiany
Oba w kolorze morskiej piany
W siódmym brązowe wiolonczele
Które miejsca zajmują wiele.
W ósmym wagonie trąbek cały stos
W dziewiątym wagonie trójkątów fura
I kastanietów ogromna góra
A tych wagonów jest ze czterdzieści
Sam nie wiem, co się w nich mieści.

3. Dźwieki instrumentalne:

 

Zagadki słuchowe - Nauczyciel odtwarza dźwięki wskazanych w wierszu instrumentów. Dzieci które słyszą dźwięk swojego instrumentu, wstają i wskazując, z którego są wagonu, mówią np. Jesteśmy z piątego wagonu.

4. Orkiestra wagonowa:

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi