„Muzykowanie” - scenariusz zajęcia hospitowanego dla 2,5 i 3 latków

„Muzykowanie” - scenariusz zajęcia hospitowanego dla 2,5 i 3 latków
3.7
3 oceny
Oceń

Treści z podstawy programowej:

 

Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).

 

 • śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu (8.1)
 • dostrzega zmiany charakteru muzyki (tempa) (8.2)
 • wyraża muzykę różnymi środkami aktywności muzycznej -instrumentalnej (z użyciem przedmiotów niekonwencjonalnych), wokalnej i ruchowej (8.3)


Cele ogólne:

 

 • rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej poprzez wspólne muzykowanie
 • doskonalenie aparatu głosowego poprzez śpiew
 • kształtowanie świadomości własnego ciała
 • budowanie przyjaznej atmosfery podczas zajęć i zabaw


Cele szczegółowe (dziecko):

 

 • wygrywa rytm usłyszanej piosenki
 • śpiewa piosenkę
 • wskazuje określone części ciała poprzez ilustrację ruchem piosenki powitalnej
 • uczestniczy w zabawach muzycznych


Formy pracy: zbiorowa, indywidualna.

 

Metody pracy: metoda K. Orffa.

 

Środki dydaktyczne: odtwarzacz CD, płyta CD z piosenką „Rączki”, pokrywki po słoikach, małe łyżeczki, maskotka węża.

Przebieg zajęcia:

 

Powitanie piosenką „Rączki” - utrwalenie części ciała poprzez pokazywanie ich zgodnie z tekstem piosenki  (ilustracja ruchowa piosenki) - https://www.youtube.com/watch?v=qhvS9qq8_g8

 

„Rączki”

 

Rączki robią: klap, klap, klap
Nóżki robią: tup, tup, tup
Tutaj swoją główkę mam
A na brzuszku: bam, bam, bam
Buzia robi: am, am, am
Oczy patrzą tu i tam
Tutaj swoje uszy mam
I na nosie sobie gram.

 

Zapoznanie z postacią węża „Benka” - powitanie dzieci przez gościa. Omówienie wyglądu naszego bohatera. Słuchanie piosenki w wykonaniu nauczyciela „Z płaszcza węża guzik mam”.

 

Nauka piosenki „Z płaszcza węża guzik mam”- wykonywanie jej na różny sposób. Zabawy z wykorzystaniem łyżeczek. N-l rozdaje każdemu dziecku po 2 łyżeczki.

 

Dzieci naśladują nauczyciela, który pokazuje, w jaki sposób wykorzystujemy do powitania łyżeczki.

 

„Baczność, spocznij, baczność, witamy:  ślimaki, byki, okularników, szczerboli, brodaczy, wąsaczy, smarkaczy”.

 

Rozgrzewka - gra na łyżeczkach przy jednoczesnym śpiewie poznanej piosenki.

 

Gra łyżeczkami na pokrywce od słoika.

 

Zabawa zręcznościowa w „Złap węża” - łapanie głowy węża rzucanego przez nauczyciela. Zachęcanie dzieci do dobrej zabawy

 

Podziękowanie za zajęcia.

 

 

Autor:  Kamila Łękowska

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi