Na wiejskim podwórku - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców w grupie 6-latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Na wiejskim podwórku - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców w grupie 6-latków
5.0
3 oceny
Oceń
{

Rodzaje aktywności:

 • przyrodnicza,
 • polonistyczna,
 • matematyczna,
 • muzyczna,
 • ruchowa.

Cele główne zajęć:

 • poznanie wybranych zwierząt hodowlanych w gospodarstwie rolnym,
 • poznanie korzyści, jakie człowiek czerpie z hodowli zwierząt,
 • kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich,
 • kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów,
 • doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania,
 • posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.

   
Cele szczegółowe – Dziecko:

 • nazywa i wskazuje zwierzęta z zagrody wiejskiej oraz ich dzieci,
 • nazywa słyszane odgłosy,
 • koncentruje uwagę na treści wiersza,
 • zna produkty jakie otrzymuje człowiek z hodowli zwierząt,
 • czyta globalnie nazwy zwierząt (kura, kogut, krowa, owca, indyk, kot, pies),
 • dopasowuje wyraz do obrazka,
 • dzieli wyrazy na sylaby i głoski,
 • tworzy zbiory wieloelementowe, porządkuje je rosnąco,
 • posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie 8,
 • podpisuje zbiory za pomocą liczb,
 • orientuje się w schemacie własnego ciała, określa prawą i lewą stronę,
 • ilustruje ruchem treść piosenki,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych,
 • potrafi zgodnie współdziałać w grupie.

Metody:

 • poszukujące,
 • podające,
 • problemowe,
 • praktycznego działania,
 • ekspresyjne,
 • elementy metody I. Majchrzak.

Formy pracy:

 • grupowa,
 • indywidualna.

Środki dydaktyczne:

 • ilustracja wiejskiego podwórka, rysunki zwierząt, ilustracje lub przedmioty (jajko, mleko, pióro, włóczka, pasek, wędlina), kartoniki z nazwami zwierząt, kaseta z nagranymi odgłosami zwierząt, piosenka „Stary Donald farmę miał”, tekst wiersza „Na podwórku koło bramy” H. Łochockiej, kartoniki z cyframi, karty pracy, obręcze, ołówki, pudełko.

 

Przebieg zajęć


1. Powitanie „Witam Was”.

2. Zabawa słuchowa „Czyj to głos?” Rozpoznawanie głosów zwierząt z wiejskiego podwórka. Nazywanie ich i odszukiwanie na ilustracji.

3. Dzielenie wybranych nazw zwierząt na sylaby i na głoski.

4. Dopasowywanie nazw zwierząt do odpowiednich obrazków. (Stopniowanie trudności).

5. Zabawa ruchowa „Kaczuszka”. Powtarzanie za nauczycielem określonych czynności.

6. Wysłuchanie wiersza Hanny Łochockiej „Na podwórku koło bramy”.

7. Rozmowa na temat wiersza. Udzielanie odpowiedzi na pytania nauczyciela:
kto brał udział w rozmowie? (krowa,owca, świnka, kobyła)
kim były te zwierzęta? (mamami)
jak nazywały się ich dzieci? (cielątko, jagniątko, prosiątko, źrebiątko).

8. „Gospodarz” – zabawa ruchowa utrwalająca orientację w przestrzeni. (Gospodarz mówi – po mojej prawej stronie ustawią się np. owieczki, po lewej ustawią się kurki, za gospodarzem ustawią się kaczuszki, przed gospodarzem ustawią się krówki, później następuje zmiana gospodarza. Rozpoczyna nauczyciel jako gospodarz).

9. Zabawa matematyczna „Rodziny zwierząt” – tworzenie zbiorów. Przeliczanie, porównywanie liczebności. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi. Przyporządkowanie cyfry do właściwego obrazka.

10. Zabawa ruchowa „Matematyczne zwierzątka”. Wręczenie dzieciom kartoników z liczbami od 1 do 8. Poruszanie się przy muzyce, na przerwę wskazane numery zamieniają się w zwierzątka.

11. Zabawa dydaktyczna „Tajemnicze pudełko” – wyciąganie z pudełka i nazywanie produktów pochodzenia zwierzęcego, wskazywanie zwierzęcia, od którego ten produkt pochodzi. (jajko, mleko, kłębek wełny, pióro, skóra, mięso).

12. „Burza mózgów” – co można zrobić lub do czego wykorzystać produkty otrzymane od zwierząt.

Pliki do pobrania

Twoje uwagi i pomysły

Tagi