Na wiosennej łące - scenariusz zajęć dla grupy dzieci 5 i 6-letnich

Na wiosennej łące - scenariusz zajęć dla grupy dzieci 5 i 6-letnich
3.7
3 oceny
Oceń

TEMAT: Na wiosennej łące

 

CELE OGÓLNE (dzieci):
- poznają  wiadomości o środowisku przyrodniczym jakim jest łąka i jej mieszkańcach,
- wypowiadają  się na temat treści opowiadania,
- rozwijają aktywność twórczą poprzez ekspresję słowną i ruchową,
- estetycznie wykonują pracę manualną,
- integrują się poprzez działanie i wspólną zabawę.

CELE OPERACYJNE
(dzieci):
- uważnie  słuchają opowiadania i udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści,
- rozwiązują zagadki o zwierzątkach żyjących na łące w oparciu o prezentacje multimedialną,
- 6- letnie czytają krótkie słowa, dzieci 5 - letnie dzielą wyrazy na sylaby i głoski,
- potrafią wykonać „żabkę” - przestrzenną pracę plastyczną z samodzielnie przygotowanych wcześniej elementów (rolka papieru wyklejona wydzieranką, postać żaby wycięta z zielonego obrazka,
 - potrafią zachować bezpieczeństwo w czasie zabaw,
- współpracują w grupie,
- cieszą się z efektu swojej pracy,
- w czasie zabaw ruchowych słuchają  poleceń nauczyciela i dokładnie je wykonują.

CZAS TRWANIA:
30-40 minut.

FORMA: indywidualna i z całą grupą.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
obrazek przedstawiający łąkę,  „przyjazna żabka”, napisy mieszkańców łąki do czytania i podziału na sylaby i głoski, oklejone rolki po papierze toaletowym, koperty  z  sylwetami wyciętej żaby, prezentacja multimedialna, płyta CD z piosenkami: utwór „Wiosna” - Vivaldiego, „Zabawy na łące”. 

Część wstępna:

 

„Powitanie” - nauczyciel wita się z dziećmi wierszykiem:

Żabkę przyjaźni puszczam w krąg
Niech powróci do mych rąk


Dzięki integrują się ze sobą, przekazując sobie „Przyjacielską żabkę”.

 

Część zasadnicza:

 

„Łąka” - praca z obrazkiem - zapoznanie z tematem zajęć. Swobodne wypowiadanie własnych myśli, wrażeń i spostrzeżeń na temat zdrowego i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

 

Udzielanie odpowiedzi na pytania:
Co można znaleźć na łące?
Co można robić na łące? (zbierać kwiatki, uprawiać sporty, odpocząć i słuchać odgłosów natury, zrobić biwak itp.)
Czego nie należy robić? (rozpalać ogniska, niszczyć przyrody, śmiecić, nie wolno łapać owadów itp.)
Gdzie mogą spędzić czas wolny osoby mieszkające w mieście? (w parku).

Opowieść ruchowa „Spacer na łąkę”.

Jest pogoda słonko świeci, dziś na łąkę idą dzieci - raz, dwa, trzy.

(dzieci maszerują rytmicznie przy akompaniamencie grzechotki)

A tu nagle pada deszczyk - kap, kap, kap.
(dzieci w przysiadzie uderzają rytmicznie o podłogę)

I po liściach tak szeleści - szur, szur, szur.

(dzieci pocierają dłonią o dłoń)

Deszcz ustaje - słonko świeci i na łąkę biegną dzieci - hyc, hyc, hyc.

(dzieci biegają i rytmicznie podskakują)

Dzieci bawią się z ochotą, nagle patrzą - wszędzie błoto - hop, hop, hop.
(dzieci robią duże podskoki - nauczyciel wyznacza rytm)

Jest pogoda słonko świeci  żabka wyszła im naprzeciw - bęc, bęc, bęc.
(dzieci rytmicznie naśladują skoki żabki)

Do odpoczynku zachęciła i opowiadanie szybko wymyśliła.


OPOWIADANIE: „PRZYGODA MAŁEJ PSZCZÓŁKI” - C. LEWANDOWSKA.

Był piękny wiosenny dzień. Rodzina pszczela wraz z małą pszczółką wybrała się na łąkę, by zebrać z kolorowych kwiatów nektar i pyłek. Pamiętaj Maju, nie oddalaj się, bo możesz zabłądzić i nie trafisz sama do naszego ula. Mamy bardzo dużo pracy, musimy zebrać nektar z kwiatów - powiedziała mama pszczoła.

 

Pliki do pobrania

Twoje uwagi i pomysły

Tagi