Nadpobudliwość psychoruchowa dziecka w wieku przedszkolnym

Nadpobudliwość psychoruchowa dziecka w wieku przedszkolnym

Nadpobudliwość psychoruchowa jest zjawiskiem najczęściej występującym u dzieci w wieku przedszkolnym. Jest to zaburzenie dynamiki procesów nerwowych, które charakteryzuje znaczna przewaga procesu pobudzenia nad procesem hamowania, co znajduje swój wyraz w sferze ruchowej – w postaci wzmożonej ekspansji ruchowej lub niepokoju ruchowego, w sferze poznawczej – w postaci zaburzeń koncentracji uwagi, pochopności i pobieżności myślenia, w sferze emocjonalno – uczuciowej – w postaci nadmiernej wrażliwości emocjonalnej.

Dzieci nadpobudliwe są żywiołowe, chaotyczne w działaniu i wszystko robią w pospiechu. Dzieci te nie potrafią pozostać w bezruchu nawet przez krótki okres czasu: chodzą po sali, biegają, podskakują, wymachują rękami i nogami, ciągle zmieniają pozycję.

U niektórych dzieci nadpobudliwość objawia się w postaci drobnych ruchów wykonywanych w obrębie własnego ciała, np. poruszanie palcami rąk, poprawianie włosów i okularów, rozpinanie i zapinanie guzików, obgryzanie paznokci, manipulowanie drobnymi przedmiotami.

Dzieci nadpobudliwe najbardziej lubią zabawy, w których przeważa element ruchowy. Zawsze są skłonne do pomocy, ale niejednokrotnie szybko ulegają wpływom zewnętrznym i zmieniają kierunek zainteresowań. W sferze emocjonalnej dzieci te są niezwykle wrażliwe, łatwo się obrażają, są płaczliwe, kłótliwe, agresywne, mają wybuchy złości. Często popadają w konflikty z rówieśnikami.

Dzieci, które mają skłonność do mocniejszych przeżyć emocjonalnych, bardzo głęboko odczuwają brak akceptacji, boja się odrzucenia, co prowadzi do reakcji nerwicowych i nerwic. Z tego powodu bardzo często występują u nich zaburzenia snu, lęki nocne, moczenie się, jąkanie się, tiki nerwowe. Często uznaje się nadpobudliwość psychoruchową u dzieci za początek zaburzeń nerwicowych.

Możliwości intelektualne, poziom myślenia, rozumowania, pamięć dzieci nadpobudliwych mieszczą się w normie dla danego wieku. Jednak brak równowagi pomiędzy funkcjami ruchowymi, poznawczymi i emocjami wpływają tak dezorganizująco na działalność dzieci, że osiągają często niskie efekty pracy.

Opracowanie: Anna Dąbkowska

Na podstawie książki: „Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym” R. Wiącek

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi