Najnowsze formy i metody współpracy przedszkola z rodzicami

Najnowsze formy i metody współpracy przedszkola z rodzicami
Drukuj Skomentuj

Przedszkole i rodzina to najistotniejsze środowiska wpływające na dziecko. Skuteczność ich działań jest zależna od wzajemnego i ścisłego współdziałania. 


W jaki sposób budować relacje z rodzicami?

 

W trakcie tworzenia dobrego kontaktu z rodzicami istotne jest przeprowadzenie: 

 

 • diagnozy wzajemnych relacji,
 • analizy powstających trudności, 
 • podsumowanie oczekiwań, 
 • ustalenia jasnych reguł współpracy, 
 • opracowanie planu w razie trudności.

Najpopularniejszą formą zdobywania informacji i opinii o działaniu przedszkola jest ankieta lub wywiad z rodzicami. Ta forma kontaktu z rodzicami jest często wykorzystywana w badaniu jakości pracy przedszkola. Opinie o przedszkolu można zdobyć także podczas zebrań Rady Rodziców. Wybrani do nich rodzice współdecydują o ważnych sprawach, mają duży wkład w funkcjonowanie placówki. 

 


Sprawdź również: Arkusz organizacyjny przedszkola w 2021 roku

 

 


Jakie są formy współpracy z rodzicami?

 

Istotne jest wypracowanie i stosowanie w praktyce takich form współpracy, które najlepiej oddają cele i treści, jakie chcemy przekazać rodzicom – zależnie od potrzeb danego środowiska, usytuowania placówki, charakteru pracy zawodowej rodziców, ich wykształcenia i zainteresowań.

 

Podstawowe formy współpracy przedszkola z rodzicami to: 

 • Kontakt bezpośredni, rozmowy indywidualne.
 • Zebrania ogólne i grupowe.
 • Zajęcia otwarte dla rodziców.
 • Zajęcia prowadzone przez rodziców (wykonujących ciekawe zawody lub posiadających atrakcyjne zainteresowania).
 • Spotkania warsztatowe dla rodziców i dzieci.
 • Udział w imprezach i uroczystościach.
 • Dni otwarte w przedszkolu.
 • Kącik dla rodziców.
 • Wykłady i pogadanki – edukacja pedagogiczna rodziców.
 • Wycieczki, zawody, festyny.
 • Strona internetowa przedszkola.
 • Gazetka dla rodziców.
 • Rada Rodziców.
 • Konsultacje.

Proponowane przez przedszkole formy współpracy z rodzicami powinny tak samo angażować  nauczyciela, rodzica i dziecka, pedagogizację rodziców oraz integrację rodziny i przedszkola. Mogą to być wspólne zabawy, między innymi taneczne, z wykorzystaniem różnorodnych pomocy i rekwizytów, instrumentów, zgaduj-zgadule, teleturnieje, inscenizacje.

 

 

Co obejmuje współpraca z rodzicami?

 

 • Starania o zapewnienie warunków prawidłowego rozwoju dziecka.
 • Inicjowanie poczynań pedagogicznych rodziców.
 • Oddziaływanie na postawy rodzicielskie.
 • Podnoszenie kultury pedagogicznej i poszerzanie wiedzy rodziców o rozwoju i wychowaniu w okresie dzieciństwa.
 • Pomoc rodziców w ulepszaniu pracy przedszkola.
 • Monitorowanie efektywnej współpracy.

Współpraca z rodzicami na zasadach partnerskich zwiększa szansę odpowiedniej pomocy dziecku, a dzięki ujednoliceniu metod pedagogicznych domu i przedszkola osiąganiu lepszych efektów wychowawczych. Dobre współdziałanie zwiększa motywację wewnętrzną wszystkich zainteresowanych. Partnerskie relacje dają poczucie pewności siebie, docenienie własnej wiedzy i umiejętności. 

 

Pamiętajmy, że „rodzice, uczniowie i nauczyciel tworzą trójkąt. Jeśli zabraknie jednego boku, cały trójkąt się rozpadnie.

 

 


Sprawdź także: Kółka zainteresowań w przedszkolu. Jak rozliczyć nauczyciela?

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!