Najpierw pomyśl - potem zrób: konspekt zajęć koleżeńskich dla 3-5 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Najpierw pomyśl - potem zrób: konspekt zajęć koleżeńskich dla 3-5 latków
3.3
3 oceny
Oceń
{

Krąg tematyczny: Sztuka bycia mądrym

Temat dnia: Najpierw pomyśl - potem zrób

 

I. Cele:

 

Ogólne:

 

- uświadamianie potrzeby przewidywania ewentualnych skutków podejmowanych działań  i odpowiedzialności za własne decyzje, słowa i zachowania,
- mówienie o swoich emocjach w sytuacjach trudnych, konfliktowych.

 

Szczegółowe:

 

Dziecko:

 

- potrafi dopasowywać obrazki i omawiać historyjkę obrazkową,

- poznaje właściwe sposoby postępowania w sytuacjach trudnych,
- rozumie znaczenie powiedzenia „najpierw pomyśl, potem zrób”,
- rozumie, że każdy ma zagwarantowane prawa ale i obowiązek ich przestrzegania,

- potrafi ocenić, czy obserwowane zmiany mają charakter odwracalny, czy nieodwracalny.
 
II. Metody: słowna (opowiadania, rozmowa, objaśnienia), oglądowa (obrazki, karteczki), praktyczna (doświadczenia, zadania stawiane dziecku).
 

III. Formy: zbiorowa, grupowa, zbiorowa zindywidualizowana.
 
IV. Środki dydaktyczne:
historyjka obrazkowa przedstawiająca dzieci w różnych trudnych sytuacjach, karteczki z przysłowiami, bułka, klocki, kartki, karty pracy (książki).

 V. Przebieg:

 1. Powitanie piosenką Wszyscy są.
 
2. "Czy to da się naprawić?" - obserwacja zmian odwracalnych i nieodwracalnych.

 

Dzielenie dzieci na grupy. Każda grupa przeprowadza doświadczenie, w którym można zaobserwować zmiany. Dzieci kwalifikują je na zmiany odwracalne, nieodwracalne, bądź częściowo odwracalne.

 

Grupa I:
- rozkruszanie bułki - zmiana nieodwracalna
Grupa II:
- budowanie wieży z klocków, burzenie - zmiana odwracalna
Grupa III:
- zgniatanie kartki - zmiana częściowo odwracalna

Wspólne wyciąganie wniosków.
 
3. „Sztuka naprawiania błędów” - historyjka obrazkowa.

 

Dzieci oglądają i omawiają przygotowane ilustracje. Dopasowują obrazki i omawiają historyjkę obrazkową przedstawiającą dzieci w różnych trudnych sytuacjach.
 
4. Rozmowa na temat ułożonej historyjki obrazkowej. Omawianie skutków zachowania bohaterów. Zastanawianie się, w jaki sposób można uniknąć tych trudnych sytuacji.
 
5. „Co ja robię” - zabawa ruchowa z elementem naśladowczym.

 

Naśladowanie ruchów, wykonywanych przez wskazane dziecko. Dzieci odgadują jaki ruch wykonuje kolega/koleżanka, a następnie starają się go/ją naśladować.
 
6. "Worek mądrości" - zabawa słowna.

 

Wybrane dziecko losuje jedną karteczkę z przysłowiem. Nauczycielka odczytuje  przysłowie i wspólnie z przedszkolakami analizują jego znaczenie. Starają się zrozumieć dany przekaz.

 

Przykładowe przysłowia:

 

Najpierw pomyśl, potem zrób.
Co dwie głowy, to nie jedna.
Dla chcącego nic trudnego.
Jak ty komu, tak on tobie.
Kto pyta, nie błądzi.
 
7. Karty pracy - 5-latki.

Oglądanie i opisywanie obrazków w książkach. Przewidywanie skutków zachowania dzieci. Wklejanie obok odpowiednich naklejek. Podanie przykładów uniknięcia danych sytuacji.

 

8. Podsumowanie zajęć.

Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach. Pochwalenie aktywnych dzieci.

 

Autor: Monika Kowalska

Twoje uwagi i pomysły

Tagi