Naprawimy misia - scenariusz zajęć dla 4- i 5-latków

Naprawimy misia - scenariusz zajęć dla 4- i 5-latków
5.0
1 ocena
Oceń

Scenariusz "Naprawimy Misia" to nie tylko zabawa, to nauka i doświadczenie, które kształtuje wartości troski, empatii i pomagania innym. Przygotujcie się na pełne serca i uśmiechu zajęcia, które uczą, jak małe gesty troski mogą sprawić ogromną radość."

 

Cele ogólne – dziecko:

 

 • Kształtowanie postawy kulturalnego widza.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat.
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej.


Cele szczegółowe – dziecko:

 

 • Potrafi skupić uwagę na krótkim wierszu recytowanym przez n-la.
 • Rozumie potrzebę dbania o zabawki.
 • Słucha piosenek śpiewanych przez n-la.
 • Rozwija sprawność manualną.


Metody:

 

 • Oglądowa – pokaz
 • Słowna – rozmowa
 • Twórcza – zadań stawianych dziecku


Środki dydaktyczne:

 

 • Zniszczony miś, igła i nitka, ilustracje, CD, puzzle, kolorowanki, kredki.

 

Przebieg zajęć


1. Wprowadzenie. Dzieci siedzą na dywanie: zapoznanie z tematem zajęć na podstawie zgromadzonych w obręczy 3 misiów (jeden z urwanym uchem).

2. Oglądanie zbioru misiów – dzieci zauważają, że jeden z misiów jest zniszczony. Zastanawiają się, kto mógł misiowi urwać ucho, podają rozwiązania.

3. Rozwinięcie. Słuchanie wiersza ,,Naprawimy misia” recytowanego przez n-la.

    Kto misiowi
    Urwał ucho?
    No, kto? – pytam
    Cicho, głucho…
    Nikt się jakoś
    Nie przyznaje.
    Może jechał
    Miś tramwajem?
    Może upadł,
    Biegnąc z górki?
    Może go dziobały kurki?
    Może Azor
    Go tarmosił, urwał ucho,
    Nie przeprosił?
    Igła, nitka
    Rączek para.
    Naprawimy
    Szkodę zaraz!
    O, już sterczą uszka oba.
    Teraz nam się miś podoba.

4. Rozmowa na podstawie wiersza:

 • Kto mógł urwać ucho misiowi?
 • Co zrobić żeby uniknąć sytuacji konfliktowych?
 • W jaki sposób można prosić o zabawkę?


N-lka recytuje wierszyk ,,Trzy czarodziejskie słowa”
    Trzy czarodziejskie słowa znam:
    Proszę, dziękuję, przepraszam.


Dzieci dowiadują się, że należy często używać słów: proszę, dziękuję, przepraszam (potrafią powiedzieć, kiedy należy je używać). Powtarzają wierszyk wspólnie z n-lką.

5. Zabawa ruchowa ,,Stary niedźwiedź” powtórzona 3 razy.

6. Zaproszenie dzieci do zabawy grupowej. Dzieci zostają podzielone na 3 grupy. Zadaniem dzieci jest ułożenie puzzli złożonych z 2 elementów. Dzieci zauważają, że misie są uszkodzone. Wskazują braki.

7. Naprawa misia – przyszywanie ucha (w tle słychać piosenkę o misiu). N-lka demonstruje dzieciom, w jaki sposób można naprawić misia, uświadamiając, że tylko osoba dorosła może używać igły i nitki (dzieci obserwują, wiedzą, że jeżeli zepsują zabawkę, to należy ją naprawić, ale mają świadomość, że nie każdą zabawkę da się naprawić, dlatego muszą unikać sytuacji konfliktowych).

8. Praca indywidualna. Dzieci otrzymują karty pracy .N-lka demonstruje na tablicy sylwetę misia taką samą jaką dostały dzieci. Zadaje pytanie dzieciom: czego brakuje ich misiom? W razie wątpliwości podpowiada dzieciom i demonstruje na tablicy w jaki sposób należy domalować oczy, nos, i uśmiech. Zadaniem dzieci jest dorysowanie misiowi uśmiechu, oczek i noska – kolorują misia.

9. Podziękowanie za udział w zajęciach.

 

Opracowanie: Urszula Klaja

Twoje uwagi i pomysły

Tagi