Nasze prawa i nastroje - scenariusz zajęć dydaktycznych dla 3, 4 i 5 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Nasze prawa i nastroje - scenariusz zajęć dydaktycznych dla 3, 4 i 5 latków
Oceń
{

Prowadząca:

 • Marzena Staniszewska – Rubacha (nauczyciel odbywający staż)

Obserwująca:

 • Anetta Albinowska (opiekun stażu)

Grupa:

 • niebieska

Wiek dzieci:

 • 3, 4, 5 latki

Czas trwania:

 • około 50 min

Podstawa programowa:

 • Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem

Inne obszary z podstawy programowej:

 • obszar 1, obszar 13

Temat:

 • „Nasze prawa i nastroje”

CEL GŁÓWNY:

 • Rozwijanie inwencji twórczej dziecka oraz umiejętności wyrażania swoich uczuć podczas różnorodnych zabaw.

CELE SZCZEGÓŁOWE – Dziecko:

 • bawi się zgodnie z innymi oraz przestrzega zasad współpracy;
 • klaszcze w dłonie i wyraża swój nastrój za pomocą głosu, ruchu, mimiki
 • naśladuje i pokazuje proste ruchu;
 • przelicza do 8 oraz układa cyfry od 1 do 8;
 • koloruje kredkami obrazek magicznego miejsca oraz układa go;
 • zgaduje kogo nie ma i jaki nastrój mają inni;
 • METODY:
 • podająca
 • ekspresyjna
 • zadań stawianych dziecku
 • pedagogika zabawy

FORMY:

 • praca z cała grupą
 • praca w zespołach
 • praca indywidualna

POMOCE DYDAKTYCZNE:

 • magnetofon z płytą CD, karty z cyframi, kolorowe materiały, duże i małe kartki papieru, kredki, ilustracje dzieci z różnymi nastrojami

 

PRZEBIEG

 

1. Powitanie dzieci piosenką „Magiczne miejsce”. Zaproszenie dzieci do magicznego miejsca, gdzie każdy może stać się kimkolwiek zechce. Przejście przez tunel wykonany ze stołów i kolorowych materiałów do magicznego miejsca sztuki i teatru. Krótka rozmowa na temat naszych nastrojów wsparta ilustracjami dzieci z różnymi minami.

 

2. Zabawa „Mój nastrój”. Zadaniem dzieci jest klasnąć w dłonie z równoczesnym wypowiedzeniem słowa „Dzień dobry hej to ja” z różnym nastawieniem emocjonalnym (wesoło, smutno, ze złością, z zamyśleniem, ze zmęczeniem, cicho lub głośno, tupiąc, podskakując itp). Zabawę rozpoczyna nauczyciel po nim kolejne dzieci w kręgu.

3. Zabawa w naśladowanie i pokazywanie „Jabłka” dzieci naśladują zrywanie jabłek przy jednoczesnym opowiadaniu nauczycielki a więc podnoszą ręce do góry, wspinają się na palce, wyciągają się wysoko do góry. Zatrzymanie w pozycji wysokiej następnie stopniowe i powolne opuszczanie kolejno dłoni, zgięcie łokci, opuszczenie ramion, skłon do przodu, ugięcie kolan i położenie się na podłodze.

4. Zabawa matematyczna z przeliczaniem „Odkryjmy kod magicznego miejsca”. Zadaniem dzieci podzielonych na 8 zespołów jest odnalezienie ukrytych w sali kart z cyframi i ułożenie ich od najmniejszej cyfry do największej oraz głośne odczytanie kodu. Jeśli dzieci prawidłowo ułożyły cyfry od najmniejszej do największej po odwróceniu kart na drugą stronę oczom dzieci ukazuje się obrazek magicznego miejsca. Zadaniem dzieci na koniec zajęć będzie pokolorowanie tego miejsca i właściwe ułożenie obrazka i przyklejenie go na dużą kartkę papieru z napisem „Nasze magiczne miejsce”.

5. Zabawa ruchowo – logiczna „Zgadnij kogo nie ma”. Dzieci chodzą po całej sali w różnych nastrojach przy dźwiękach muzyki. Nauczyciel przykrywa wybraną osobę materiałem gdy muzyka cichnie nauczyciel zadaje dzieciom pytanie „Zgadnijcie kogo nie ma? Jaki miał nastrój?”. Dzieci określają kogo nie ma oraz jaki ten ktoś miał nastrój. W wersji trudniejszej nauczyciel przykrywa kilkoro dzieci i zadaje to samo pytanie.

6. Zabawa „Rysujemy nastroje”. Dzieci na kartkach papieru mają za zadanie odtworzyć (przerysować) wylosowane nastroje (smutny, wesoły, zły i zdziwiony), a następnie porównać których nastrojów jest najwięcej, a których najmniej.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi