Nauczanie domowe

Nauczanie domowe
Drukuj Skomentuj

W związku z wieloma wątpliwościami rodziców, dotyczącymi wcześniejszego posłania dzieci do szkoły oraz budzącym kontrowersje modelem tej placówki, wielu opiekunów szuka alternatywy. Coraz częściej interesują się zjawiskiem jakim jest home schooling, czyli nauczanie domowe.

Edukacja domowa


Edukacja domowa to nic innego jak nauczanie dzieci w domu. Mimo że obecnie home schooling wydaje się nowym zjawiskiem, to jego historia sięga początków XX wieku. Wówczas nauczanie domowe było na porządku dziennym również w Polsce, a dzieci z dużym sukcesem przyswajały wiedzę. W Polsce powojennej edukacja domowa była już bardzo utrudniona, jednak współcześnie ponownie przeżywa swój rozkwit.

W nauczaniu domowym mogą brać udział rodzice, opiekunowie lub inne osoby, które mają wystarczającą wiedzę i mogą przekazać ją dziecku. Home schooling nie ogranicza się tylko do realizowania programu szkolnego. Lekcje odbywają się w parku, muzeach oraz ośrodkach kultury - dzieci czerpią więc wiedzę nie tylko z książki, ale przede wszystkim z własnych obserwacji. Nauczanie domowe można rozpocząć w dowolnym momencie edukacji dziecka, nawet jeżeli uczęszcza ono już do szkoły ponadgimnazjalnej. Decydując się na taką formę nauczania warto pamiętać, że pociechy co roku mają obowiązek zdawania egzaminów w szkole. Jednak badania specjalistów wskazują, że z reguły osiągają one bardzo dobre wyniki zarówno w przedmiotach ścisłych, jak i humanistycznych.

Przeciwnicy edukacji domowej podnoszą kwestię socjalizacji dzieci. Zwolennicy tej metody twierdzą, że są to obawy przesadzone. Maluchy zwykle uczestniczą w kursach językowych i dodatkowych zajęciach poza domem. Mają więc okazję poznać rówieśników i nawiązać z nimi kontakty. Dzieci chętniej też angażują się w akcje społeczne oraz inne projekty, co pozwala im rozwijać swoją wrażliwość społeczną. Wydaje się więc, że nie ma obaw co do socjalizacji dzieci, które uczone są w domu.

 

Dowiedz się więcej o obowiązku szkolnym sześciolatków. Zobacz: Sześciolatek w szkole w 2014 roku!

 

Nauczanie domowe w Polsce


Nauczanie domowe w Polsce jest jak najbardziej zgodne z prawem. Gwarantuje to konstytucja oraz ustawa z dnia 7 września 1991 roku traktująca o systemie edukacji. Jednak aby móc uczyć swoje dziecko w domu, należy spełnić kilka warunków i przygotować się na trudne wyzwanie. Ta decyzja najczęściej wiąże się z pewnymi nakładami finansowymi, a także pełnym zaangażowaniem jednego z rodziców, który najczęściej musi zrezygnować na pewien czas z pracy zawodowej.

Aby móc rozpocząć nauczanie domowe należy uzyskać na piśmie pozytywną opinię o zdolnościach intelektualnych dziecka. Wystawia ją poradnia psychologiczno-pedagogiczna, przeprowadzając testy, rozmowy i obserwacje dziecka. Następnie należy napisać oświadczenie o zapewnieniu odpowiednich warunków do realizacji podstawy programowej. Rodzic zobowiązuje się również do tego, że dziecko uczące się w domu będzie przystępowało do egzaminów klasyfikacyjnych.

Powyższą dokumentację należy dostarczyć do 31 maja dyrekcji szkoły. Koniecznie trzeba dołączyć do niej skierowany do dyrektora placówki wniosek o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Dyrektor powinien go rozpatrzyć oraz określić formę nauki i jej warunki. Decyzja jest wydana w formie pisemnej w ciągu miesiąca. Zdarza się również, że dyrektor szkoły  przeprowadza dodatkową rozmowę z dzieckiem i rodzicami. Warto również wiedzieć, iż rodzice nie muszą spełniać żadnych wymogów odnośnie wykształcenia i warunków lokalowych. Jednak nie należy decydować się na nauczanie domowe jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dzieciom odpowiednich warunków rozwoju.

W Polsce działają też stowarzyszenia, które promują tę formę edukacji. Należą do nich Stowarzyszenie Edukacji Domowej oraz Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie.

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi