Nie jesteśmy sami w kosmosie - scenariusz

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Nie jesteśmy sami w kosmosie - scenariusz
5.0
1 ocena
Oceń
{

 

Dorota Sobańska

Grupa 3,4 i 5 Latków

 

Temat zajęć: Nie jesteśmy sami w kosmosie.

Cel główny: Dostarczanie wiadomości na temat Układu Słonecznego. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu.

Cele operacyjne:

Dziecko:

- uważnie słucha utworu,

- odpowiada na pytania,

- poznaje wybrane obiekty (gwiazda, planety),

- wymienia nazwy planet w Układzie Słonecznym,

- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych,

- rozwiązuje zagadki,

- wykonuje zadania,

- uważnie obserwuje,

- słucha poleceń N.


Metody pracy: czynna, słowna, oglądowa, aktywizująca.

Formy pracy:
- indywidualna,

- zbiorowa

- grupowa.


Środki dydaktyczne: piłka, TV, internet, obrazki przedstawiające Słońce, planety: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, globus, tablica demonstracyjna z Układem Słonecznym, odtwarzacz CD, nagranie dowolnej muzyki relaksacyjnej, sylweta dużego żółtego Słońca z zagiętymi promykami, kredki, kartki.


Przebieg zajęć:

Część wstępna:

1.     Powitanie zabawą – Zrobimy kółeczko.

Dzieci tworzą koło i spacerują w prawą stronę. Przy dowolnej melodii śpiewają za N.: Zrobimy kółeczko małe, okrąglutkie, bo nasze kółeczko musi być równiutkie.

 

2.     Zabawa ruchowa z elementem toczenia – Planeta! Rakieta!

Dzieci siedzą w kole. N. siada w środku koła i turla piłkę kolejno do każdego dziecka. Wypowiada słowo: Planeta! Lub Rakieta! Na słowo: Planeta! Dziecko chwyta piłkę, unosi ją nad głowę, obraca w dłoniach, a następnie turla ją z powrotem do N. Na słowo: Rakieta! Dziecko chwyta piłkę, wstaje i obiega na zewnątrz siedzące w kole dzieci. Następnie wraca na swoje miejsce i turla piłkę do N. Kto się pomyli, siada z boku, obserwuje dalszy tok zabawy.        

 

Część główna :

3.     Wprowadzenie. Burza mózgów.

N. opowiada dzieciom o tym, co robił poprzedniego dnia wieczorem. Mówi, że spacerował wieczorem, spoglądał w górę i zastanawiał się, jakie jest niebo, co znajduje się ponad chmurami? Pyta dzieci, czy potrafią odpowiedzieć na to pytanie? Dzieci dzielą się posiadanymi wiadomościami. N. zaprasza dzieci do wysłuchania piosenki.  

 

4.     Wysłuchanie utworu pt.”Kosmos – animacja edukacyjna”.

Źródło :       https://youtu.be/ahkKIg8NVS0            (2:45)

N. włącza na TV piosenkę. Dzieci uważnie oglądają i słuchają.

 

5.     Rozmowa kierowana na podstawie wysłuchanej kompozycji.

N. zadaje pytania (w razie trudności naprowadza dzieci, pomaga im):

·       Jaki jest kosmos? (ogromny, niezbadany),

·       Kto krąży wokół słońca? (planety),

·       Ile mamy planet? (osiem),

·       Czy słońce to planeta? (gwiazda),

·       Która planeta jest najmniejsza? (Merkury),

·       Która planeta jest najgorętsza, najcieplejsza? (Wenus),

·       Na jakiej planecie mieszkamy? (Ziemia),

·       Która planeta jest największa (Jowisz),

·       Które planety mają pierścienie? ( Saturn, Uran),

·       - Która planeta wiruje na końcu? (Neptun).

Chętne dzieci odpowiadają na pytania. N. uzupełnia ich wypowiedzi.

Opowiada dzieciom, że ludzie od wieków obserwowali kosmos. Chcieli, wiedzieć co się w nim znajduje. Osoby, które się tym zajmowały, zaczęto nazywać astronomami. Odkryli oni planety w Układzie Słonecznym. Obecnie wiemy więcej na temat planet w Układzie Słonecznym, np. cztery pierwsze planety od Słońca to planety skaliste, a cztery dalsze to planety gazowe.      

 

6.     Planeta Ziemia i inne planety w Układzie Słonecznym.

N. stawia przed dziećmi globus. Zwraca uwagę na kulistość planety. Kręci globusem, demonstrując ruch obrotowy Ziemi. N. prezentuje tablicę i zwraca uwagę na kolorystykę planet wchodzących w skład Układu Słonecznego. Dzieci wskazują poszczególne planety. Powtarzają nazwy planet za N.

 

7.     Zabawa inscenizowana. Przestrzenne zilustrowanie Układu Słonecznego.

N. wybiera jedno dziecko, które będzie Słońcem. Ustawia je na środku i wręcza mu obrazek Słońca. Następnie wybiera ośmioro dzieci, które będą planetami. Wręcza im obrazki planet. Przypomina nazwy planet. Stopniowo prosi poszczególne dzieci na środek, aby zajęły miejsca zgodnie z kolejnością występowania planet wobec Słońca. Planety poruszają się wobec dziecka stojącego w środku, tak aby się nie zderzyć. N. poleca dzieciom dodatkowo kręcenie się wokół własnej osi. Podczas kolejnego powtórzenia zabawy N. wybiera inne dzieci, aby wszystkie uczestniczyły w zabawie.

 

8.     Zabawa prawda-fałsz.

Dzieci siedzą w kole N. kładzie na środku duże żółte Słońce z zagiętymi promykami. N. wypowiada prawdziwe i nieprawdziwe informacje związane z kosmosem.  Zadaniem każdego dziecka jest podanie odpowiedzi: Tak lub Nie, a następnie, po podaniu prawidłowej odpowiedzi, wyprostowanie promyka Słońca.

 

Przykłady zdań:

-W kosmosie jest bardzo dużo gwiazd.

- Ziemia jest okrągła.

- Rakietą podróżujemy po ulicy.

- W dzień świeci Księżyc.

- W Układzie Słonecznym jest osiem planet.

- Mieszkamy na planecie o nazwie Mars. Itp. 

 

Część końcowa :

9.     Zabawa relaksacyjna – Moja planeta.   

N. prosi dzieci, aby położyły się wygodnie na dywanie. Włącza muzykę instrumentalną. Dzieci wyobrażają sobie, że odbywają lot na swoją wymarzoną planetę. Lądują na niej i ją zwiedzają. Następnie chętne osoby opisują wygląd swoich planet. 

10.  Ćwiczenia grafomotoryczne – Lot międzyplanetarny.

Dzieci dobierają się parami. Wybierają po kilka kredek w różnych kolorach. Rysują na swoich kartkach, na całej powierzchni, kropki ( planety, gwiazdy). Następnie wymieniają się kartkami i kredkami między sobą, łączą kropki tego samego koloru odpowiednimi kredkami. N. zwraca uwagę na nieodrywanie kredek od kartek.   

 

Opracowała: Dorota Sobańska

Twoje uwagi i pomysły

Tagi