Niech każdy nam wierzy: o higienę i zdrowie dbamy jak należy! - scenariusz zajęć

Niech każdy nam wierzy: o higienę i zdrowie dbamy jak należy! - scenariusz zajęć
3.5
6 ocen
Oceń

Temat:

 • Niech każdy nam wierzy: o higienę i zdrowie dbamy jak należy!


Cel ogólny:

 • kształtowanie postawy dbałości o higienę własnego ciała


Cele szczegółowe:

 • zapoznanie z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zdrowia i choroby
 • określanie przedmiotów służących codziennej higienie


Cele operacyjne (dziecko):

 • poznaje i utrwala przybory służące do codziennej higieny
 • rozpoznaje zagadki dotyczące higieny
 • rozumie pojęcia: zdrowie, choroba, przeziębienie
 • wie, w jaki sposób może zapobiegać chorobie
 • wyraża swoje poglądy i bierze udział w dyskusji


Obszary podstawy programowej:

 • obszar 5 pkt 1,2,4


Metody:

 • słowna
 • oglądowa
 • praktycznego działania


Formy:

 • zbiorowa jednolita


Środki dydaktyczne:

 • duży arkusz papieru,
 • obrazki z przedmiotami dotyczącymi higieny,
 • zagadki o higienie i zdrowiu,
 • radiomagnetofon,
 • płyta CD z piosenką „Tupu tup po śniegu”
 • wiersz I. Salach „Czystość”

 

Przebieg zajęć


I CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Powitanie dzieci: Utrwalenie części ciała – piosenka „Tu paluszek”.
Tu paluszek, tu paluszek – teraz pokazuję brzuszek.
Tu jest rączka, a tu druga, tutaj oczko do mnie mruga.
Tu jest buźka, tu ząbeczki, tu wpadają cukiereczki.
Tu jest nóżka, i tu nóżka, chodź zatańczyć jak kaczuszka.

2. Wprowadzenie do tematyki zajęć: słuchanie wiersza I. Salach „Czystość”
Kto o zdrowie własne dba
Czyste ręce zawsze ma.
Myje zęby, uszy, szyję
Włosy dobrze też umyje.

Czyste nogi, czyste ręce
To uciecha jest w łazience!
Aby zawsze czystym być
Musisz się dokładnie myć.

3. Rozmowa kierowana dotycząca przeczytanego wiersza:

 • O czym opowiadał wiersz?
 • Co należy zrobić, aby być zdrowym?


II CZĘŚĆ GŁÓWNA

4. Zabawa ruchowa: utrwalanie melodii piosenki ”Tupu, tup po śniegu”. Ilustrowanie słów piosenki ruchem. Zachęcanie do wspólnej zabawy z rówieśnikami.

5. Uważne słuchanie zagadek dotyczących przedmiotów do codziennej higieny. Wspomaganie się obrazkami.

6. Przyklejanie przedmiotów służących codziennej higienie na dużej kartce papieru – tworzenie „mapy zdrowia”.

7. Dlaczego warto być zdrowym? – burza mózgów. Pobudzanie do swobodnego wypowiadania się, dyskusji grupowej oraz poznawania opinii innych i dążenie do jej akceptowania.

III CZĘŚĆ KOŃCOWA

8. Zabawa ruchowa z elemementami biegu „Berek”.

9. Zabawa wyciszająca „Gimnastyka paluszków”. Pobudzanie do pracy mięśni palców. Ćwiczenie palców z wykorzystaniem opowiadanej historyjki.

Opracowanie: Natalia Cherek

Twoje uwagi i pomysły

Tagi