„Niezwykła podróż śladami legend polskich” - scenariusz zajęć dla 5-latków

Wszystkie materiały w tej zakładce to teksty przesyłane przez osoby niezwiązane z Przedszkola.edu.pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane treści.
„Niezwykła podróż śladami legend polskich” - scenariusz zajęć dla 5-latków
4.0
1 ocena
Oceń
Drukuj

Temat: „Niezwykła podróż śladami legend polskich”- zabawy z wykorzystaniem elementów J. Cieszyńskiej.

 

Grupa wiekowa: 5-latki

 

Cele ogólne:

 

- poznanie obrazu graficznego nazw stolic polskich,
- utrwalenie wiadomości dotyczących poznanych legend,
- rozbudzanie zainteresowania światem liter,
- budowanie postaw patriotycznych,
- zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach.


Cele operacyjne:

 

- dziecko potrafi wymienić dawne stolice Polski,
- dziecko potrafi odczytać nazwę miasta,
- dziecko potrafi wyjaśnić pochodzenie nazwy miasta Gniezno,
- dziecko potrafi powiedzieć skąd pochodzi nazwa obecnej stolicy,
- dziecko potrafi wymienić bohaterów legendy o smoku wawelskim,
- dziecko odczytuje samogłoskę,
- dziecko odczytuje sylabę,
- dziecko zna i nazywa symbole narodowe,
- dziecko potrafi dopasować obrazek do właściwego napisu,
- dziecko rozwiązuje zagadkę,
- dziecko aktywnie uczestniczy w zabawach,
- dziecko rozumie znaczenie słów w gwarze śląskiej.

 

Metody (wg. M. Kwiatkowskiej):

 

- czynne: kierowania własna działalnością dziecka, zadań stawianych dziecku, ćwiczeń,
- percepcyjne: obserwacji i pokazu,
- słowne: rozmowa, zagadki, instrukcje

 

Pomoce dydaktyczne: utwór muzyczny Aida „Mucha w mucholocie” (źródło: www.youtube.com), Zagadki, źródło: „Zagadki” J. Drynda, obręcze, kartoniki z samogłoskami, sylabami, ilustracje godła i flagi Polski, mapa, płyta CD „ABC sześciolatka. WSiP”.

Przebieg zajęć:

 

1. Wprowadzenie dzieci w tematykę zajęć zagadką , której rozwiązaniem jest mapa.

 

„Co to jest ? Na pewno zgadniecie. Cały świat na takiej karcie odnajdziecie.”

 

2. Prezentacja mapy Polski, zwrócenie uwagi na różnorodność kraju; wskazanie elementów takich jak: Bałtyk, Tatry, Mazury. Prezentacja kartoników z napisami: Gniezno, Warszawa, Kraków, Katowice.

 

3. Zaproszenie dzieci do udziału we wspólnej podróży szlakami legend i historii; zachęcenie dzieci do aktywnego udziału w zajęciach.

 

4. Podróż orłów do Gniezna - przypomnienie etymologii nazwy miasta (nawiązanie do Legendy o Lechu, Czechu i Rusie, przypomnienie wizerunku godła Polski, wyszukanie odpowiedniego kartonika z nazwą miasta, wyszukiwanie samogłosek E i O w nazwie miasta; umiejscowienie kartonika  na mapie.

 

5. „Orły do Gniazd” - zabawa utrwalająca umiejętności odczytywania poznanych dotychczas samogłosek. Nauczyciel rozkłada w sali obręcze, w każdej z nich umieszczony jest jeden kartonik z samogłoską. Każde dziecko otrzymuje kartonik z samogłoską, a następnie wszystkie dzieci po kolei odczytują swoje samogłoski. Zabawa polega na tym, by na umówiony sygnał każde dziecko zajęło miejsce w gnieździe  z taką samą samogłoską jaką trzyma w dłoni.

 

6. Podróż  do Krakowa - zabawa ruchowa przy piosence Aidy „Mucha w mucholocie”, pokazanie miasta na mapie, wskazanie kartonika z nazwą dawnej stolicy, wyszukanie i przeliczenie samogłosek w nazwie miasta; umieszczenie kartonika z nazwą miasta na mapie, nawiązanie do legendy o smoku wawelskim.

 

7. Podróż do Warszawy - zabawa ruchowa do piosenki „Jedzie pociąg z daleka”. Wyszukanie odpowiedniego kartonika z napisem Warszawa, wyszukanie i wskazanie ilości samogłosek A w nazwie miasta. Wskazanie miasta na mapie. Utrwalenie pochodzenia nazwy miasta (legenda o Warsie i Sawie). Rozwiązanie zagadki syrenki warszawskiej:

 

„W oczach się mieni biel przy czerwieni
powiewa w święto na polskiej ziemi.”

 

Przypomnienie wyglądu flagi Polski. Złożenie z sylab wyrazu „flaga”.

 

8. Powrót do Katowic. Zagadki Skarbnika - nauczycielka informuje dzieci, iż w różnych miejscach sali zostały rozmieszczone obrazki przedstawiające różne przedmioty, następnie rozsypuje na dywanie kartoniki z napisami: nudel kula, gęsi pempek, dziołcha, bombony, taśka, klopsztanga etc. Zadanie dzieci polega na odszukaniu obrazków i dopasowaniu do nich ich śląskich nazw.

 

Skomentuj

Skomentuj jako pierwszy!

Tagi