Nikt mnie więcej nie zobaczy - scenariusz sytuacji edukacyjnej w gr. 5-6 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Nikt mnie więcej nie zobaczy - scenariusz sytuacji edukacyjnej w gr. 5-6 latków
4.7
3 oceny
Oceń
{

„Nikt mnie więcej nie zobaczy” - czyli jak gąsienica stała się motylem, zapoznanie z cyklem rozwoju motyla w oparciu o utwór W. Kozłowskiego.

„Nikt mnie więcej nie zobaczy” - czyli jak gąsienica stała się motylem, zapoznanie z cyklem rozwoju motyla w oparciu o utwór W. Kozłowskiego.


Cele ogólne:

 • Kształtowanie właściwego stosunku do środowiska przyrodniczego
 • Poznanie cyklu rozwojowego motyla opartego na zjawisku przemiany – metamorfozy
 • Wzbogacanie słownika dziecka o nowe pojęcia poznanego środowiska przyrodniczego oraz doskonalenie kompetencji językowych poprzez wypowiadanie się na określony temat

Cele szczegółowe - dziecko:

 • Porządkuje historyjkę obrazkową według chronologicznych wydarzeń
 • zna przemianę rozwojową od gąsienicy do motyla,
 • potrafi zaśpiewać w grupie piosenkę pt. „Marzec - czarodziej”,
 • uważnie słucha treści wiersza, opowiadania i odpowiada na pytania dotyczące jego treści
 • potrafi odzwierciedlić ruchem opowieść
 • estetycznie wykonuje pracę plastyczną, ćwiczy motorykę małą, rozwija wyobraźnię
 • rozwija ekspresję ruchową – ma świadomość możliwości własnego ciała

Formy:

 • zabawy naśladowcze,
 • zabawy tematyczne,
 • zabawy z elementami dramy i pantomimy,
 • inscenizowanie ruchem wierszy, piosenek, opowiadań,

Metody słowne:

 • swobodna rozmowa, dialog, opis, pogadanka, słuchanie czytanych wierszy, opowiadanie treści utworów, metoda opowieści ruchowej J. C. Thulin

Przebieg:
1. Taniec na powitanie do utworu muzycznego „Wiosna” A. Vivaldi’ego z cyklu „Cztery pory roku” – doskonalenie umiejętności naśladowania, wprowadzenie w wiosenny nastrój.

2. Rozmowa kierowana „Co to jest metamorfoza – przemiana”- burza mózgów- dz. stara się wyjaśnić podane pojęcie, wykorzystując do tego własne doświadczenia, wiadomości i obserwacje.

3. Piosenka „Marzec – czarodziej” – utrwalenie wiadomości o wiośnie, doskonalenie poczucia rytmu.

4. Zabawa ruchowo- matematyczna „Kwiaty i trawka” do muzyki Vivaldiego – doskonalenie przeliczania, rozwijanie wrażliwości muzycznej.

5. Zabawa dydaktyczna doskonaląca percepcję wzrokową, utrwalająca poznane litery (praca zindywidualizowana).

Zagadka-podpowiedź:
Skrzydła ma barwne jak płatki kwiatów, choć sam nie jest kwiatem,
Tu cytrynek, tam paź królowej - piękny, kolorowy
Lekko unosi się nad łąką, gdy tylko zaświeci słonko

6. „Nikt mnie więcej nie zobaczy”- słuchanie opowiadania, wypowiadanie się na temat treści, doskonalenie kompetencji językowych, formułowanie wypowiedzi pełnymi zdaniami:
„Co myślała gąsienica w kokonie?” – identyfikacja interpersonalna, dz. stara się wyobrazić i wyrazić werbalnie swoje pomysły.

7. Historyjka obrazkowa „Rozwój motyla” – uporządkowanie ilustracji na tablicy wykorzystanie informacji zawartych w opowiadaniu. Zastosowanie następstwa czasowego, używanie określeń dotyczących czasu: najpierw, potem, rozwijanie kompetencji językowych.

8. Zabawa ruchowa przy muzyce „Gąsienice, motyle” – reagowanie ruchem na dźwięki wysokie i niskie. N. przyjmuje rolę marca czarodzieja. Bierze czarodziejską różdżkę i czaruje:
Czary – mary, dwie słonice,
zmieniam chłopców w gąsienice.
Czary – mary, dwa goryle,
wszystkie dziewczynki to motyle.

9. Wysłuchanie wiersza D. Gellner – „Gąsienica–tajemnica” – ćwiczenie umiejętności układania rymów.

10. Zabawa dydaktyczno - matematyczna „Wesoła gąsienica” – utrwalanie umiejętności dodawania i odejmowania.

11. Zabawa „Kto ukrył się w kokonie” - ćwicząca spostrzeganie wzrokowe i słuchowe.

12. Zabawa dydaktyczna „Szukamy skrzydeł do pary” doskonaląca percepcję wzrokową – każde dziecko otrzymuje jedno skrzydło motyla i łączy się w parę z tym, kto ma skrzydło o takim samym wzorze.

13. „Taniec motyli” - improwizacja taneczna w parach przy utworze J. Brahma „Walc as dur op 39 nr 15"

Twoje uwagi i pomysły

Tagi