Przedszkole Pluszak (Nowy Dwór Wejherowski)

Przedszkole Pluszak
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Wiek przedszkolny ma bardzo duży wpływ na późniejszy rozwój każdego dziecka. Mając ten fakt na uwadze, przedszkole PLUSZAK powstało z pasji i pragnienia stworzenia miejsca, gdzie największą wartością jest szczęście, radość, wzajemny szacunek i zaufanie. Tylko w takich warunkach możliwy jest wszechstronny rozwój dziecka i zdobywanie przez niego nowych umiejętności. Priorytetem jest dla nas ścisła współpraca z rodzicami, aby mogli mieć oni wpływ i również decydować w sprawach edukacji swoich dzieci. Wraz z nimi chcemy uczyć dzieci twórczego myślenia i działania w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju- przeżywania sukcesu i radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Dzięki profesjonalnej kadrze pedagogicznej, która bezustannie poszerza swoją wiedzę i doskonali swoje umiejętności, zapewniamy dzieciom doskonałą opiekę i wysoki poziom prowadzonych zajęć dydaktycznych. Misją naszego przedszkola jest rozwój dzieci na miarę możliwości i potrzeb. Chcemy, aby...

Przedszkola w pobliżu

Przedszkole Pluszak

Przedszkole Pluszak

Wiek przedszkolny ma bardzo duży wpływ na późniejszy rozwój każdego dziecka. Mając ten fakt na uwadze, przedszkole PLUSZAK powstało z pasji i pragnienia stworz

Kolorowanki