„O Kotku, który szukał czarnego mleka” teatrzyk kukiełkowy

„O Kotku, który szukał czarnego mleka” teatrzyk kukiełkowy
2.9
7 ocen
Oceń

Zajęcie otwarte dla rodziców - wprowadzenie litery K, k małej i wielkiej; pisanej i drukowanej.

CELE OGÓLNE:
- Rozwijanie ekspresji słownej, twórczej i wyobraźni
- Stymulowanie rozwoju uwagi i pamięci
- Doskonalenie umiejętności wypowiadania się ma określony temat
- Praktyczne wykorzystywanie umiejętności czytania.

Cele operacyjne:
Dziecko:

- Dokonuje analizy i syntezy słuchowo- wzrokowej
- Potrafi uwaŜnie wysłuchać teatrzyku i udzielić logicznych odpowiedzi na temat treści
- Reaguje ruchem na zmianę muzyki: wysoko, nisko
- Umie ułoŜyć puzzle 9 elementowe
- Czyta zdania z poznanych liter
- Dzieli wyrazy na sylaby i głoski;
- Potrafi klasyfikować zwierzęta wg koloru i rodzaju tworząc zbiory
- Umie wyodrębnić podzbiór zwierząt wg rodzaju
- Potrafi rozpoznać poznaną literę w wizytówce własnego imienia

Metody:
- aktywizujące- twórczego myślenia
- integracyjne
- odimienna metoda czytania wg Ireny Majchrzak
- zadań stawianych do wykonania

FORMY: indywidualna, zespołowa

PRZEBIEG:
1. Powitanie śpiewające
Dzień- do- bry - dzieciom, dzieciom dzień – do - bry.
Dzień do- bry pani, pani dzień- do- bry.
Dzień do- bry Gościom, gościom dzień do- bry.

2. Podanie tematu:
Dziś jest… (ustawienie kalendarza z datą: dzień tygodnia: poniedziałek). Poznamy nowa literę. Jaką?

a. Zagadka- puzzle
KaŜde dziecko otrzymuje kopertę z puzzlami. Ułożone puzzle będą rozwiązaniem (koty: biały i czarny)
b. Teatrzyk kukiełkowy zmodyfikowany tekst utworu „O kotku, który szukał czarnego mleka” Heleny Bechlerowej Pacynki: szpak, zając, myszka, kot czarny; maskotki: duŜa krowa, biały kot.
c. Krótka rozmowa na temat teatrzyku; czytanie zdań:

Lila ma psa.
Ala ma rybki.
Tomek ma .
Kamil ma jeŜe.
Kamila ma koty.

d. Zabawa muzyczna „Wysoko- nisko”1:15 (płyta cz.1 Wesoła szkołą sześciolatka”)
Dzieci- koty poruszają się po sali w pozycji na czworakach zgodnie z podanym akompaniamentem.
Kiedy usłyszą wysokie dźwięki- dzieci- koty wchodzą na drzewo. Na dźwięki grane w niskim rejestrze
dzieci – koty zwijają się w kłębuszek.

Pod koniec zabawy nauczyciel rozkłada wizytówki z imionami dzieci. Na przerwę w muzyce kaŜdy szuka swojej wizytówki.

e. Krótka rozmowa na temat ilustracji „Co robią kotki Kamili?”- wprowadzenie liter K, k

- pokaz liter K, k( drukowanej i pisanej)
- podział wyrazu kota na sylaby i na głoski
- układanie modelu wyrazu z cegiełek
- wyszukiwanie słów z głoską k (na początku wyrazu, w środku i na końcu)
- wyszukiwanie litery k w swoim imieniu (z wizytówkami)

f. Klasyfikowanie zwierząt (koperty z sylwetami kotów i psów); przeliczanie
- wg koloru: koty
- wg rodzaju psy (pudle, jamniki, inne)
- podskocz tyle, ile jest…(np. kotów białych)
- podnieś tyle palców, ile jest (np. jamników)
- umieszczanie liczb od 1 do 5.

g. Zabawa muzyczna” Koty”
Dzieci naśladują kocie ruchy:
- chodzenie na czworakach
-picie mleka
- mycie łapką
- zwijanie w kłębek
- wchodzenie na drzewo

3. ZAKOŃCZENIE: Czy znacie jakieś sławne koty: Garfield, Filomen, Bonifacy i Kot w butach)
a. Praca indywidualna przy stolikach:
5latki- kolorowanie kotów
W Kolorowankach (z serii Wesoła Szkoła sześciolatka”- ostatnia strona) Pokoloruj „ Kota w butach” podpisz cegiełkami: kot. Chętne dzieci podpisują literami.

UWAGI!

Po zajęciach- zabawy dowolne wynikające z inicjatywy dzieci. Rodzice wypełniają ankietę i dzielą się uwagami i spostrzeŜeniami na temat obserwowanych sytuacji edukacyjnych.

Opracowała: mgr Lucyna Jolanta Szymańska

Twoje uwagi i pomysły

Tagi