Od 1 października zmiany w alimentach!

Od 1 października zmiany w alimentach!
Drukuj Skomentuj

1 października nastąpi zmiana zasad przyznawania pieniędzy z Funduszu Alimentacyjnego. Otrzymać będą mogły je rodziny mające dochody wyższe niż do tej pory. Wprowadzona również zostanie zasada „złotówka za złotówkę”. Zmiany te, choć mogą wydawać się pozytywne, są bardzo krytykowane.

 

Kto może ubiegać się o pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego?


O pomoc finansową ubiegać mogą się osoby, które nie otrzymują od byłych parterów zasądzonych na dzieci świadczeń. Bez względu na to, w jakiej wysokości alimenty zostały przyznane przez sąd, Fundusz Alimentacyjny wypłaca nie więcej niż 500 zł na dziecko.

 

Czy dużo osób ubiega się o pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego?


Rejestr BIG InfoMonitor informuje, że niemal 280 tys. rodziców unika płacenia alimentów i ma łącznie niemal 11,4 mld zł zaległości. Teraz uzyskanie świadczenia alimentacyjnego z FA ma być prostsze.

 

Jakie będą zmiany w alimentach?


Przede wszystkim, obowiązywać będzie wyższe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Do tej pory próg wynosił 800 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie, a od 1 października kryterium zostanie podwyższone do kwoty 900 zł.


Będzie również funkcjonował  tzw. mechanizm "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń nie będzie od razu skutkować utratą prawa do tych świadczeń. Wówczas, alimenty zostaną pomniejszone o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” to 100 zł.

 

Autor: Izabela Nestioruk

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!