Przedszkole Akademia Przedszkolaka (Olsztyn)

Przedszkole Akademia Przedszkolaka
zobacz więcej (7)

Udogodnienia

 • język angielski
 • logopeda
 • rytmika
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • balet
 • matematyka
 • warsztaty dla dzieci
 • warsztaty dla rodziców

Opis obiektu

Przedszkole Akademia Przedszkolaka to placówka stworzona z miłości do dzieci. To przedszkole, które stało się spełnieniem marzeń nie tylko jego twórców ale przede wszystkim dzieci i rodziców. To placówka gdzie dzieci czują się bezpieczne, są traktowane wyjątkowo a rodzice posiadają pełną informację o postępach swoich dzieci.  Akademia Przedszkolaka to przestronna placówka zajmująca ponad 450 m 2 . Dysponuje trzema salami z własnymi łazienkami, stołówką, salą gimnastyczną, szatnią, pomieszczeniami kuchennymi i biurem. Sala gimnastyczna przeznaczona na zajęcia sportowe i ruchowe wyposażona jest w trampolinę, basen kulkowy oraz ściankę wspinaczkową. Wszystkie posiłki spożywane są na stołówce. W salach wydzielone są kąciki tematyczne (strefy): strefa edukacyjna, wypoczynkowa, zabawowa, matematyczna, plastyczna). Przedszkole położone jest w jednej z rozwijających się dzielnic Olsztyna - Jarotach, w okolicy ulic: Piotrowskiego, Jarockiej, Flisa, Wilczyńskiego.   Serdecznie...

Galeria

Program nauczania

Przedszkole realizuje podstawę programową dla poszczególnych grup wiekowych.


Język angielski - zajęcia odbywają się codziennie w każdej grupie.
Czas zajęć i metody nauczania dostosowane do wieku dzieci.  
W grupie trzylatków zajęcia trwają 15 minut, czterolatków i grupie najstarszej 20 minut.

Rytmika -zajęcia odbywają się  dwa razy w tygodniu w każdej grupie wiekowej.
Czas zajęć dla grupy 5-6-latków 25min, dla grup 3-latków i 4-latków 15-20min.   

W ciągu całego roku w każdej grupie wiekowej są wprowadzane piosenki tematycznie związane z planem pracy nauczyciela - dostosowane do aktualnej pory roku oraz elementy tańców ludowych.  W każdej grupie wprowadzany jest cykl zajęć umuzykalniających mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki.

 • dynamiczne /uczące spostrzegania zmian dynamiki i reagowania na nie ruchem/;
 • agogiczne /ćwiczące umiejętność natychmiastowego reagowania na zauważone zmiany agogiki/;
 • artykulacyjne /uczące spostrzegania i odzwierciedlania ruchem różnic artykulacyjnych/;
 • ćwiczenia reagowania na temat melodyczny /tj. spostrzegania i odzwierciedlania ruchem linii melodycznej i frazy muzycznej/;
 • odzwierciedlenie ruchem wartości rytmicznych, metrum muzycznego, i prostych tematów rytmicznych/


Mały artysta - to cykl warsztatów artystycznych. Każdego roku ustalamy rodzaj zajęć, czas ich trwania oraz termin. Jednym razem jest to papieroplastyka, innym malarstwo, czy ceramika. Zajęcia odbywają się w każdej grupie wiekowej i są dostosowane do możliwości dzieci. Cykl zajęć kończy się  uroczystą wystawą.

Kinezjologia Edukacyjna - jest metodą wspierania naturalnego rozwoju człowieka, bez względu na jego wiek, poprzez różne ćwiczenia ruchowe. Jest również wspaniałą metodą terapii na różnego rodzaju  deficyty rozwojowe i schorzenia.

Trzy razy w tygodniu dzieci wykonują podstawowy zestaw ćwiczeń, opracowany dla naszego przedszkola. Dwa razy odbywają się zajęcia rozszerzone, według potrzeb danej grupy. Jeżeli dziecko wykazuje deficyty lub dysfunkcje w określonym obszarze objęte jest opieką indywidualną.


Taniec - uczymy dzieci układów tanecznych opartych na tańcu różnego rodzaju. Zauważymy tu elementy baletu, tańca ludowego, czy współczesnego. Jest to najbardziej korzystna w naszym mniemaniu forma nauki dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia prowadzone są na sali gimnastycznej dwa razy w tygodniu i uwieńczone są pokazem dla rodziców.

Origami - obok zabawy, która dostarcza dziecku wiele radości, origami daje dziecku znacznie więcej.

Rozwija logiczne myślenie, fantazję, wrażliwość artystyczną, motorykę precyzyjną ręki oraz umiejętność koncentracji.
Najmłodsze dzieci wprowadzamy w świat origami na podstawie książek Doroty Dziamskiej. Zajęcia odbywają się zazwyczaj przy muzyce i polegają na bardzo prostych zadaniach wykonywanych  z gotowych elementów. Dopiero grupa najstarsza poznaje historię i tajniki sztuki origami. Inspiracją do zajęć dla tej grupy wiekowej jest książka „Księga Origami. Każde dziecko to potrafi.”

Zajęcia matematyczne -  przygotowują dzieci do nauki matematyki na sposób szkolny. Realizowane są według programu „Dziecięca matematyka” prof. Dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Mgr Ewy Zielińskiej. Program jest potwierdzeniem, że systematyczne wspieranie dziecka w nauce matematyki stymuluje i rozwija możliwości umysłowe oraz uzdolnienia w tej dziedzinie. Program obejmuje między innymi następujące kręgi tematyczne:

 • Orientacja przestrzenna
 • Rytmy i rytmiczna organizacja czasu
 • Liczenie obiektów
 • Przyczyna i skutek
 • Dodawanie i odejmowanie
 • Klasyfikacja
 • Intuicje geometryczne
 • Układanie i rozwiązywanie zadań

Kolorowanki