Żłobek Kraina Bajek (Olsztyn)

Żłobek Kraina Bajek
zobacz więcej (7)
Wyświetl numer telefonu
Adres:
Jacka Kuronia 7, Olsztyn
Drukuj Dodaj ocenę

Standard

  • język angielski
  • logopeda
  • psycholog
  • rytmika
  • gimnastyka ogólnorozwojowa
  • urodziny
  • animacje
  • warsztaty dla dzieci
  • imprezy tematyczne

Opis obiektu

Żłobek Kraina Bajek jest inny niż wszystkie ponieważ gwarantuje dzieciom poczucie bezpieczeństwa w domowej atmosferze.Jesteśmy po to, by dziecko kształtowało swoją osobowość w sposób otwarty, twórczy i aktywny.   Jako Krainabajek: - współdziałamy z rodziną w procesie opieki i wychowania, - stymulujemy wszechstronny rozwój dziecka, - tworzymy warunki do jak najlepszego przygotowania dziecka do podjęcia roli ucznia, - oferujemy gamę różnorodnych zajęć w sferze muzycznej, ruchowej, plastycznej umysłowej, - staramy się poznać potrzeby dziecka, gdyż diagnozujemy jego możliwości i zainteresowania,odkrywamy twórcze predyspozycje dziecka i dajemy mu możliwość rozwijania ich, - propagujemy zdrowy styl życia poprzez realizację szeregu działań promujących edukację ekologiczną.   Na Krainę Bajek składają się 3 placówki przedszkolne i jeden żłobek: - w Olsztynie przy ul. Kuronia - w Olsztynie przy ul. Stokrotki - w Ostródzie przy ul. Paderewskiego    Kraina Bajek, oferuje:...

Galeria

Kolorowanki