Żłobek Akademia Prymusa (Olsztyn)

Żłobek Akademia Prymusa
zobacz więcej (5)

Udogodnienia

  • rytmika
  • gimnastyka ogólnorozwojowa
  • zajęcia teatralne
  • imprezy tematyczne

Opis obiektu

Żłobek Akademia Prymusa to prywatna placówka, prowadząca działalność opiekuńczo - pielęgnacyjną oraz wychowawczą dla dzieci w wieku od 1 roku (dzieci chodzące) do 2,5 lat. Dzieci w żłobku przebywają w grupach odpowiednich dla siebie ze względu na wiek i potrzeby rozwojowe. Po skończeniu 2,5 lat dziecko przechodzi do Przedszkola Akademia Prymusa.   Nasi Mali Prymusi już od początku pobytu w żłobku biorą udział w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych. Z dziećmi pracujemy wg. tygodniowego planu zajęć. Nasi podopieczni poznają poprzez zmysły m.in.: smaku, dotyku, wzroku, słuchu otaczający świat. Odbywają się również zajęcia usprawniające, motorykę dużą, małą, zdolności manualne, koordynację, pamięć, percepcję wzrokową i słuchową. Dbamy również o umiejętności samoobsługowe. Dzieci uczestniczą w zajęciach plastycznych, w których wykorzystywane są nie tylko kredki, farby, czy też plastelina lecz również skrawki bibuły, masa solna, nitki, przyprawy itp.   W najnowocześniejszych,...

Galeria

Program nauczania

Proponujemy Mini Misiom twórcze spędzanie czasu (wszystkie zajęcia w ramach czesnego):

  • zabawy edukacyjne,
  • zajęcia manualne
  • zajęcia plastyczne,
  • zajęcia rytmiczne,
  • elementy mini teatrzyku.

 

Kolorowanki