Żłobek Planeta Fantazji (Ostrów Mazowiecka)

Żłobek Planeta Fantazji
zobacz więcej (31)
Adres:
Lipowa  20, Ostrów Mazowiecka
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

  • logopeda
  • psycholog
  • własny ogród

Opis obiektu

Przedszkole Planeta Fantazji to piękna placówka, nowocześnie wyposażone sale, gabinety, przestrzeń rekreacyjna, plac zabaw, dziecięcy ogród warzywny i kwiatowy.  W przedszkolu dzieci wzrastają blisko natury i w zgodzie z nią, ponieważ doceniamy jej ogromny wpływ na wszechstronny rozwój, wzbogacanie osobowości i kształtowanie charakterów naszych wychowanków. Planetę tworzą dzieci, ich rodzice a także zespół zaangażowanych nauczycieli, opiekunów, pedagogów, terapeutów różnych specjalności w tym: logopedy, neurologopedy, psychologa, pedagogów specjalnych, terapeutów SI, terapeutów ręki, terapeutów WWR. Przedszkole prowadzi naturalną edukację w grupach : 3 , 4, 5, i 6-cio latków w przedszkolnych  oddziałach integracyjnych , terapeutycznych oraz  dodatkowo  terapię w ramach WWR. Prowadzimy również ŻOBEK , w którym przygodę z dobrą zabawą, czułą opieką i naturalną edukacją. Poprzez zabawę, zajęcia, projekty, terapie oraz proste codzienne prowokacje edukacyjne,   dzieci mają zapewnioną...

Galeria

Program nauczania

Bogaty program edukacyjny Planety Fantazji obejmuje m.in.:
- codzienną zabawę z językiem angielskim w ramach programu „dwujęzyczne przedszkole”
- cotygodniowe warsztaty z sensoplastyki
- edukacja metodą projektów _udział w ogólnopolskich i oraz autorskich projektach edukacyjnych i profilaktycznych
- cotygodniowe zajęcia regulacji emocji  oraz „Joga na Planecie”
- comiesięczne spektakle teatralne i koncerty muzyczne
- dodatkowe zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i tańca
- wyjazdy edukacyjne i terapeutyczne
- zajęcia kulinarne oraz artystyczne na przedszkolnej scenie
- cotygodniowe zajęcia logopedyczne w każdej grupie .
W roku szkolnym  2022/23 przedszkole i żłobek Planeta Fantazji  dodatkowo przystąpiło do  Ogólnopolskiego programu „Bliskość w emocjach”
Planeta Fantazji wyposażona jest w profesjonalne narzędzia badawcze , diagnostyczne i terapeutyczne, w tym m.in.
a)    ADOS-2
b)    Test diagnozy inteligencji STANFORD BINET
c)    Program wczesnego wykrywania Autyzmu „Bada bada”
d)    Test diagnozy rozwoju mowy dzieci KOLD
e)    Test diagnozy psychoruchowego rozwoju dzieci KORP
f)    Diagnoza poziomu rozwoju dziecka ze spektrum Autyzmu PEP-3-PL
g)    Wczesna diagnoza SI  dzieci do 4 roku życia  - KATIS

Kolorowanki