„Owocowe rachunki” - scenariusz zajęć w grupie dzieci 5-6 letnich

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
„Owocowe rachunki” - scenariusz zajęć w grupie dzieci 5-6 letnich
3.8
4 oceny
Oceń
{

Cele ogólne:

 

 • zacieśnianie więzi grupowych, integracja grupy,
 • usprawnianie koordynacji całego ciała i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie posługiwania się liczebnikami w zakresie 6,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych.
 

Cele szczegółowe:

 

 • potrafi bawić się w znaną zabawę i chętnie bierze w niej udział,
 • przelicza elementy w zakresie 6,
 • rozpoznaje i nazywa cyfry 1-5,
 • porównuje liczebność zbiorów używając określeń: najwięcej, najmniej, o jeden więcej, o jeden mniej, tyle samo,
 • uważnie słucha wypowiedzi innych – nie przerywa, czeka na swoją kolej wypowiedzi,
 • bawi się zgodnie z innymi, przestrzega wcześniej ustalonych reguł,
 • potrafi dokonać syntezy sylabowej prostych wyrazów,
 • potrafi wiernie odtworzyć z pamięci znany wierszyk,
 • wie, że aby być zdrowym należy jeść owoce,
 • rozpoznaje owoce za pomocą dotyku i smaku.

Formy pracy: praca z całą grupą, praca indywidualna, praca w parach.

Metody pracy: słowna, oglądowa, czynna, zadań stawianych dzieciom do wykonania.

Środki i pomoce dydaktyczne: obrazki z owocami, jabłka nici, tamburyn, sylwety owoców, wiersza B. Pająk „Kosz owoców” , sylwety drzew owocowych, szarfy, kartoniki z narysowanymi kółkami, krążki, obrazki ze zbiorami,  bębenek, karta pracy.

 

 

Przebieg zajęć:

 

1. Powitanka rymowanką „Owoce”:

 

A ja wiem, nie powiem,
kto nas dziś odwiedzi,
czerwone jabłuszko,
co na drzewie siedzi.
Czerwone jabłuszko,
złocista gruszeczka
i fioletowa śliweczka.

 

2. Ćwiczenia ruchowe wg kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona „Spacer do sadu”

Ćwiczenia energetyzujące –punkty na myślenie

 

 Dzieci wybrały się do sadu, aby sprawdzić, czy owoce już dojrzały. Gdy dzieci znalazły się w sadzie, patrzyły dokładnie czy owoce już dojrzały: patrzyły w lewo, w górę, w prawo, niżej, pokazując sobie wyciągniętą raczka, aby nic nie przeoczyć (w trakcie tego ćwiczenia dzieci wykonują leniwe ósemki). Wysoko na drzewie zobaczyły piękne, dojrzałe jabłka. Zaczęły podskakiwać aby je zerwać (ruchy naprzemienne – ręka prawa w górę i lewe kolano  w górę, pajacyki). Nagle jabłko spadło z drzewa i kołysało się chwile na trawie (dzieci są jabłuszkami, które upadły, wykonują kołyskę). Dzieci podniosły jabłka, zjadły, a że bardzo im smakowały gładziły się po brzuszkach (punkty na myślenie).

 

3. Zabawa dydaktyczna „Worek niespodzianek”:
Dzieci  siedzą w kręgu a worek leży na środku dywanu. Zadaniem dzieci jest wyjmowanie z zamkniętymi oczyma owoc i podać nazwę.

4. Zabawa „Drzewa owocowe” (zabawa grupowa):
Nauczyciel odsłania przypięte do tablicy sylwety drzew owocowych; prosi dzieci aby umieściły na nich sylwety owoców w taki sposób by na każdym drzewie było ich tyle, ile jest kółek na kartoniku.

5. Zabawa matematyczna „Owocowe rachunki”:
Słuchanie wiersza B. Pająk „Kosz owoców”:
 
Nad jesiennym barwnym sadem
wędrowało słonko złote
i pytało przedszkolaków:
- Kto na jabłko ma ochotę?

Dzieci lubią jeść owoce,
choć są jeszcze małe,
więc do sadu się wybrały
po jabłka dojrzałe.
Gdy 2 jabłka były w koszu
śliwa zaszumiała
i do kosza przedszkolakom
3 śliweczki dała.
 
Ciężki koszyk z owocami
dzieci niosły z sadu,
a tu grusza 1 gruszkę
zrzuciła im na dół.

 

 • rozmowa na temat treści wiersza,
 • „zrywanie” sylwet owoców z drzew i „wkładanie” do koszyka (narysowana pętla) wg treści utworu,
 • przeliczanie poszczególnych owoców i dobieranie odpowiednich cyfr,
 • określanie, których jest najwięcej, najmniej, o ile więcej, o ile mniej,
 • przeliczanie owoców: ile jest razem, ile jest np. jabłek i gruszek, śliwek i jabłek itd.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi