Pada deszcz - scenariusz zajęć dla 3 i 4 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Pada deszcz - scenariusz zajęć dla 3 i 4 latków
3.4
5 ocen
Oceń
{

„Pada deszcz” – zabawa badawcza osnuta na treści wiersza I. Suchorzewskiej „Słota”.

„Pada deszcz” – zabawa badawcza osnuta na treści wiersza I. Suchorzewskiej „Słota”.


Cele ogólne:
- poznanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią;
- poznanie właściwości wody poprzez obserwacje, proste doświadczenia i wyciąganie wniosków;
- rozwijanie zdolności manualnych podczas wykonywania pracy plastycznej pt. „Chmurka”.

 

Umiejętności dziecka:
- poznaje zmiany, jakie zachodzą późną jesienią w przyrodzie;
- rozumie znaczenie wody w życiu człowieka, zwierząt i roślin;
- wyciąga wnioski z przeprowadzonych doświadczeń, wie i potrafi określić, kiedy woda zmienia się w lód, a kiedy w parę;
- potrafi wskazać obszary wodne na globusie;
- potrafi wykonać pracę plastyczną zatytułowaną „Chmurka”;
- poprawnie wykonuje polecenia nauczyciela oraz ćwiczenia;
- porusza się w przestrzeni według wskazań nauczyciela;
- reaguje na sygnały dźwiękowe i polecenia słowne;
- przestrzega ustalonych reguł zabawy;
- uważnie słucha poleceń nauczyciela i wykonuje je.

 

Metody:
- poszukująca: rozmowa, rozwiązywanie zagadek,
- podająca: pokaz z objaśnieniem, opis, wyjaśnienie nauczyciela
- ekspresyjna: wypowiedzi dzieci, improwizacje dzieci
- praktycznego działania: ćwiczenia, wykonywanie poleconych zadań, doświadczenie.

 

Forma pracy:
- z całą grupą,
- zadań indywidualnych (jednorodna)

 

Środki dydaktyczne:
- ilustracje obrazujące rodzaje deszczu, pojemnik z wodą, piórko, wata, drewniany klocek, plastikowy klocek, metalowy samochodzik, gumowa piłka, kartka papieru, czajnik elektryczny, woda, kubek, lusterko, podkład muzyczny do zabawy „Odgłosy deszczu”, folia budowlana, karta pracy z naklejonymi chmurami.

 

Przebieg zajęcia:
1. Powitanie dzieci i przypomnienie zasad obowiązujących na zajęciach.
2. Rozwiązanie zagadki słownej dotyczącej deszczu:

„Kropelki wody
na głowy padają.
Wszyscy przed nimi,
pod dach uciekają.”

 

3. Słuchanie wiersza I. Suchorzewskiej „Słota”.

 

„ Słota”

 

Pada gęsty kapuśniaczek,
Szare niebo ciągle płacze,
Siąpi nudno, mży…
Kapu, kapu, kapią z nieba,
Kapią z rynny, kapią z drzewa
Kropelki jak łzy…

 

Mokną dróżki, mokną krzaki,
Mokną pieski, mokną ptaki,
Stary kot i my…
Chlapu, chlapu, błoto chlapie,
Po kałużach jesień człapie,
Otulona w mgły…

 

4. Rozmowa na temat wiersza.
Omówienie treści wiersza, wyjaśnienie znaczenia słów „słota”, „kapuśniaczek”, mży, mżawka. Udzielenie odpowiedzi na pytania: Co oznacza stwierdzenie w wierszu: „niebo płacze”? Kto z was widział taki deszcz?  Jak wyglądają kropelki deszczu, do czego były podobne? Co zmokło na deszczu?
5. Ćwiczenie twórcze „Analogia”.

Dzieci siedząc w kole, kończą zdanie zaczęte przez nauczycielkę „Deszcz jest jak…”
6. Zabawa ruchowo – naśladowcza przy muzyce „słońce czy deszcz”.
Nauczycielka pokazuje dzieciom plansze z ilustracjami słońca i chmurki. Podczas gdy świeci słoneczko, dzieci spacerują, tanecznym krokiem poruszają się przy muzyce, gdy nauczycielka podnosi do góry planszę z chmurą, dzieci chowają się pod daszek utworzony z własnych rąk.
7. Zabawa „Odgłosy deszczu”.

Dzieci siedzą na foli budowlanej, która pełni rolę mokrej powierzchni. W zależności od akompaniamentu dzieci wykonują następujące ruchy: dźwięki ciche - delikatnie naśladują chodzenie po mokrej ulicy, dźwięki akcentowane – rytmicznie uderzają stopami o folię naśladując skoki przez kałużę, dźwięki zagrane szybko – dzieci tupią w miejscu naśladując ucieczkę przed padającym deszczem.
8. Wyjaśnienie znaczenia słów: ulewa, mżawka, kapuśniaczek. Przedstawienie na ilustracjach rodzajów deszczu. Jak nazywamy duży deszcz? Jak nazywamy mały deszcz? Co to jest ten deszcz?
9. „Co zatonie, a co nie?”- badamy wodę.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi