Pani Zima - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Pani Zima - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków
5.0
3 oceny
Oceń
{

Wyprawa do Królestwa Pani Zimy.

Wyprawa do Królestwa Pani Zimy.


ZAGADNIENIA PROGRAMOWE:
Wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie.
Stwarzanie ogólnej atmosfery wychowawczej opartej na życzliwości, współprac oraz opiekuńczości w stosunku do potrzebujących pomocy.
Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych.

ABC...
Program wychowania przedszkolnego Warszawa 2000, Wyd. drugie; Autor: Anna Łada- Grodzicka, Ewa Bałczewska, Maryla Herde, Elżbieta Kwiatkowska, Jolanta Wasilewska.

CEL GŁOWNY:
Rozbudowanie inwencji twórczej dzieci. Rozwijanie myślenia.

CELE SZCZEGÓLOWE:
Dydaktyczny: aktywizowanie myślenia; przybliżanie zasad zabawy tropiącej (umiejętne posługiwanie się mapką); rozwijanie sprawności umysłowych; spostrzeganie, porównywanie, klasyfikowanie, uogólnianie; utrwalenie poznanych liter doskonalenie umiejętności czytania (dzieci zdolne); kształtowanie procesów analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej; rozróżnianie kierunków w przestrzeni.
Wychowawczy: wdrażanie do współdziałania w zespole, podporządkowanie się
przyjętym zasadom zabawy; stwarzanie sytuacji integrujących dzieci     niepełnosprawne z grupą rówieśniczą.
 
CELE OPERACYJNE (dziecko potrafi):
Odczytać mapę do pałacu Pani Zimy;
Rozwiązać zagadki i narysować odpowiedź na nie;
Poruszać się po narysowanej lini;
Narysować wzór graficzny piosenki;     

                                                           
FORMA:
zajęcia z całą grupą.

ŚRODKI WSPOMAGAJĄCE DZIAŁANIA:
maski, zaproszenie, nagranie muzyczne "Karnawał zwierząt", mapki do zabawy tropiącej, zagadki, rebusy, zegary, kubeczki z wodą, tabliczki i kreda, pudła tekturowe, biały papier, kartki i kredki, galaretki w miseczkach owoce, łyżeczki, taśma magnetofonowa z "listem" do dzieci od Pani Zimy.

PRZEBIEG:
W sali są rozstawione stojaki z oznaczeniami literowymi, pod którymi znajdują się nazwy poszczególnych krain. Do każdego stojaka dołączona jest koperta z listem ­instrukcją oraz pomoce do wykonania zadań. Litery na stojakach odpowiadają tym, które zamieszczone są na mapkach pozostawionych w paczce od Pani Zimy. Dzieci poruszają się po sali w zespołach, zgodnie z trasą mapki. Na końcu trasy znajdują pałac Pani Zimy.
I. Rozpakowanie prezentu od Pani Zimy
(Zaproszenie na bal, pudło z maskami zwierząt: małpa, słoń, ptaki, ryby, oraz mapkami z oznaczoną trasą do zamku).
- odczytanie treści zaproszenia,
- podział dzieci na zespoły w/g masek,
- zapoznanie z trasą- odczytywanie mapy.

II. Pokonywanie kolejnych etapów trasy - rozwiązywanie różnego typu zadań.
KRAINA CYFR - "leniwe ósemki"- metoda kinezjologii edukacyjnej P. Dannisona. Ćwiczenia:
- picie wody,
- Punkty na myślenie,
- ćwiczenia naprzemienne,
- ćwiczenie Cooka.
Przejście po narysowanej na dywanie ósemce zgodnie z kierunkiem.

KRAINA ZAGADEK - jedna zagadka dla każdej grupy- rozwiązanie dzieci rysują na kartce.
Choć niezgrabny, ale miły.
Dzieci same go lepiły. Lepiły go cały ranek. To ze śniegu jest…………….
Jaki to domek,
nie potrzeby latem, zimą karmi co dzień zwierzęta skrzydlate?
Nosi na rękach nawet słaby malec.
Mogą mieć pięć palców albo jeden palec.
Chodź nie maja kół same pędzą w dół.
Ale musisz mieć sznurek, by je wciągnąć na gorę·
Jestem gwiazdka biała, niewielka. Chuchnij! Zostanie wody kropelka.

KRAINA PIOSENKI - rysowanie kredą na tabliczkach wzoru graficznego zwrotek "Hej na sanki” B. Kossuth - metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz.
"HEJ NA SANKI"

Twoje uwagi i pomysły

Tagi