Plan miesięczny pracy dydaktyczno-wychowawczej (maj)

Plan miesięczny pracy dydaktyczno-wychowawczej (maj)

Miesiąc: maj 2009
Grupa: V – dz. 6-letnie

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Nie igraj z ogniem
- Zapoznanie dzieci ze znaczeniem i odpowiedzialnością pracy strażaków. Porównywanie wyposażenia straży pożarnej. Zwrócenie uwagi na zachowanie odpowiedniego stosunku do przestrzegania zakazu uczestnictwa w zabawach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu środowiska.

Bolek i Lolek 
– patroni grupy - Wzbogacanie wiedzy na temat powstawania książek oraz ich znaczenia jako źródła wiedzy i przeżyć. Dostarczanie wzorów pięknej mowy polskiej. Bogacenie wiadomości na temat patrona grupy

Zdrowy jak lew – realizacja projektu wspólnie z wolontariuszami z ING Bank Śląski. Wzbogacanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia. Nabywanie umiejętności prawidłowych reakcji sytuacjach zagrożeń.

Oczami dziecka - Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej, kształtowanie cech charakteru: życzliwość, uczciwość. Rozwijanie aktywności i budzenie potrzeby wiedzy o świecie.

Dodawanie, odejmowanie, porównywanie – układanie działań z zastosowaniem znaków: <, >, =, +, -  w zakresie 0-10.

Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej, zachęcanie do czytania sylabami w oparciu o poznane litery.

Nabywanie umiejętności zgodnego współdziałania z kolegami. Próby samodzielnego rozwiązywania problemów w grupie rówieśniczej.

RODZINNY FESTYN SPORTOWO – REKREACYJNY. Uroczyste otwarcie ścieżki zdrowia. Prezentacja umiejętności wokalno - artystycznych. Udział w konkurencjach sportowych dla dzieci i rodziców. Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.

NIE IGRAJ Z OGNIEM

 

 • Wycieczka do remizy strażackiej w ZWCH „Stilon” – zna i stosuje zasady ruchu drogowego dla pieszych. Bogaci słownictwo specjalistyczne. Słucha w skupieniu wyjaśnień strażaka.
 • „W remizie strażackiej” – zna i stosuje słownictwo określające sprzęt strażacki. Omówi charakter pracy strażaka.
 • „Strażacy w akcji” – skupi uwagę na treści książki czytanej przez nauczycielkę. Udzieli ustnej odpowiedzi na pytania do treści opowiadania.
 • Historyjka obrazkowa „ Jak Wojtek został strażakiem” – ułoży ilustracje zgodnie z wydarzeniami w opowiadaniu. Wykorzysta ilustracje do opowiedzenia historyjki. Spróbuje wyciągnąć wnioski z niebezpiecznej zabawy ogniem.
 • Ćwiczenia słownikowe przy gazetce tematycznej – bogaci język potoczny.
 • Ćwiczenia ortofoniczne w oparciu o wiersz J. Brzechwa „ Pali się” – doskonali aparat artykulacyjny.
 • Zabawa badawcza „ Nie igraj z ogniem” (szczególne zachowanie środków ostrożności) – obserwuje szybkość spalania papieru. Wyciągnie wnioski z poczynionych obserwacji.
 • Wycieczka po całej placówce – zna oznakowania dróg ewakuacyjnych i środków gaśniczych. Wie, jak działa gaśnica.
 • Porządkowanie zbiorów według ich liczebności wzrastającej i malejącej. Spostrzeże i określi, że każdy następny zbiór zawiera o jeden więcej niż poprzedni lub o jeden element mniej niż następny.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 32 według K. Wlaźnik.
 • Zabawa ruchowa z elementem czworakowania  „Strażacki tor przeszkód”.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr XVII a, b według K. Wlaźnik – doskonali bieg w linii prostej, kształtuje duże grupy mięśniowe, wzmacnia mięśnie grzbietu.
 • Zabawy na powietrzu: „Podaj piłkę” – doskonalenie rzutu piłki oburącz, zabawa z elementem biegu - berek z przeszkodami.
 • Zabawy rytmiczno - ruchowe przy dźwiękach gamy, granej przez nauczycielkę „Drabiny”.
 • Słuchanie piosenki Cz. Janczarskiego „Straż pożarna” – słucha w skupieniu, omówi treść i budowę piosenki, zilustruje treść ruchem.
 • Z ogniem nie ma zabawy! – plakat przedstawiający zagrożenia pożarowe. Podejmie działania  w zespole, wykorzysta znane techniki plastyczne.


BOLEK I LOLEK TO NASI PATRONI

 

 • Wycieczka do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Gorzowie - zapoznanie z funkcjonowaniem biblioteki. Gromadzenie wiedzy na temat sposobu korzystania z wypożyczalni i czytelni. Wyszukanie i wypożyczenie książki „Bolek i Lolek”.
 • Zabawa tematyczna „W bibliotece”- przestrzega określonych reguł podczas korzystania i wypożyczania książki. Doposażenie kącika w książki przyniesione przez dzieci.
 • Słuchanie wiersza „Moja książka”- rozumie znaczenie książki w życiu codziennym, wie, że książka jest źródłem wiedzy.
 • Przygody Bolka i Lolka – wymyśli przygodę patronów grupy. Rysuje ilustrację do wymyślonego opowiadania. Tworzy książeczkę rysunkową.
 • Zabawa dydaktyczna „Czego brakuje”- kształtuje spostrzegawczość, koncentruje się na wykonywanej czynności.
 • Rozwiązywanie zagadek „Z jakiej to bajki” – rozpozna i nazwie postaci ze znanych bajek.
 • Praca z obrazkiem „Jak korzystać z książki”- dostrzeże na obrazku i omówi poprawne korzystanie z książki.
 • Policz tak, jak Bolek i Lolek – doskonali umiejętność przeliczania zbiorów w zakresie 10.
 • Słuchanie baśni i opowiadań - przyniesie książkę do przedszkola. Słucha w skupieniu treści. Relaksuje się podczas słuchania.
 • Zabawa ruchowa z elementem wspięcia i chodu w przysiadzie„Wielkoludy i krasnale”. Zestaw ćwiczeń porannych nr 33 według K. Wlaźnik.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – układ własny według n-ki według metody Orffa i Labana - doskonali płynność ruchów.
 • Bolek kontra Lolek - ćwiczenia gimnastyczne w formie toru przeszkód. Zachęcanie do zdrowej rywalizacji. Budzenie odpowiedzialności zespołowej.
 • Spacer wokół przedszkola - korzystanie z różnych form ruchu. Utrwalanie zasad ruchu drogowego.
 • Zabawy na powietrzu: zabawa z elementem rzutu piłki „W kole”, z elementem podskoku „Kto dalej”.
 • Zakładka do książki – ozdobi szablon gotowymi elementami lub zapełni pieczątkami i pokoloruje mazakami. Dokona swobodnego wyboru techniki.
 • Komiks „Bolek i Lolek w przedszkolu”- rysuje i dopisuje tekst. (Dzieci zdolne).
 • Słuchanie piosenki „Książeczka” - porusza się cwałem bocznym po kole wiązanym oraz bez podawania rąk do melodii piosenki. Ćwiczenia melodyczne na sylabie -la-.
 • Zabawa rytmiczno-ruchowa „Zrób to, co ja”- powtarza po nauczycielce lub dziecku określone rytmy. Wykorzysta tupanie, klaskanie, wystukiwanie dowolnym przedmiotem do wykonania zadania.


ZDROWY JAK LEW – Tydzień zdrowia

Poniedziałek
Spotkanie z pielęgniarką. Przedstawienie dzieciom, w jaki sposób prowadzić higieniczny tryb życia, jak dbać o czystość osobistą. Konkurs „O zdrowiu na wesoło”

Wtorek
Z wizytą u lekarza – zwiedzanie przychodni, zapoznanie się z gabinetami: pediatrycznym, stomatologicznym i zabiegowym. Spotkanie z lekarzem pediatrą, który przekaże, jak dziecko może dbać o swoje zdrowie.

Środa
Pierwsza pomoc – zajęcia warsztatowe z ratownikiem medycznym. Pokaz i nauka udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Czwartek
Wycieczka na stadion sportowy. Bezpośredni kontakt z gorzowskimi sportowcami. Ćwiczenia sportowe poprowadzone przez lokalnego sportowca.

Piątek
Zdrowo się odżywiamy – wspólne przygotowywanie potraw ze zdrowej żywności. Zajęcia warsztatowe prowadzone wspólnie przez wolontariusza i przedszkolną kucharkę. Surówka marchwiowo – jabłkowa. Degustacja zdrowej żywności.

 • RODZINNY FESTYN SPORTOWO – REKREACYJNY. Uroczyste otwarcie ścieżki zdrowia. Prezentacja umiejętności wokalno - artystycznych. Udział w konkurencjach sportowych dla dzieci i rodziców. Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.
 • Jem zdrowo – liczę poprawnie. Zastosuje znaki matematyczne podczas rozwiązywania zadań z treścią.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 34 według K. Wlaźnik.
 • Zabawa ruchowa z elementem chodu i biegu „Kwoka i kurczęta”.
 • Aerobik – ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce, kształtowanie koordynacji kończyn dolnych i górnych.
 • Zabawy na powietrzu: zabawy ze skakanką  – przestrzeganie  zasad zabawy, z elementem biegu „Gąski i wilk”.
 • Moja rodzina – narysuje swoją rodzinę, ukaże w postaciach charakterystyczne cechy zewnętrzne poszczególnych domowników, poprawnie posługuje się kredką ołówkową.
 • Broszka dla mamy – wykona upominek z modeliny. Nada broszce dowolny kształt.
 • Zabawa rytmiczna „Tańcz tak, jak gra muzyka” – porusza się ze zmianą rytmu: wolny, szybki marsz, bieg, podskoki.


OCZAMI DZIECKA

 

 • Rozmowa z całą grupa na temat „Co robią moi rodzice?” - wie, gdzie pracują rodzice, omówi charakter ich pracy zawodowej. Dostrzeże i określi łączenie pracy zawodowej i domowej rodziców.
 • Słuchanie opowiadania nauczycielki według książki L. Krzemienieckiej „Dobra ta chatka” - określi swoimi słowami charakter dobrej córki, syna. Oceni własna postawę.
 • Zabawa w teatr inscenizacja opowiadania „Dobra ta chatka” – wykorzysta własna ekspresje słowną. Kształtuje pamięć odtwórczą.
 • W wesołym miasteczku - zna i nazywa urządzenia w miasteczku. Wymieni zabawy, w których lubi uczestniczyć.
 • PIKNIK W NIERZYMIU - wie jak zdrowo i aktywnie spędzać czas w Ośrodku Przywodnym.
 • Zabawy twórcze: Co by było gdyby…? Wymyśli opowiadanie według własnego pomysłu.
 • W krainie wyobraźni - zna wygląd, charakterystyczne cechy i nazwy figur geometrycznych. Zabawy w teatr - za pomocą wyobraźni tworzy własne utwory, samodzielnie wykona potrzebne rekwizyty.
 • Magiczne trzy słowa słucha wiersza S. Kraszewskiego - zna i używa zwroty grzecznościowe.
 • Wróżka - rozwiązuje zagadki słowne, tworzy samodzielnie z elementów bez znaczenia nazwy przedmiotów.
 • „Nasze uczucia”- wyrażanie własnych uczuć na podstawie wiersza „Zły humorek” D. Gellner. Odtworzy za pomocą gestów, ruchu ciał i mimiki sytuacje związane z życiem rodzinnym. Wymyśli i zagra scenkę dramową.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 35 według K. Wlaźnik.
 • Zabawa ruchowa z elementem biegu na orientację „ Dzieci mieszkają w domkach”.
 • PRZEDSZKOLNY DZIEŃ SPORTU - aktywnie uczestniczy w grach i zabawach ruchowych.
 • Zabawy na powietrzu: z elementami rzutu „ Kto dalej rzuci”, orientacyjno – porządkowa „Figurki zmieńcie się”.
 • WESOŁE MIASTECZKO – maluje na określony temat. Omówi swoją pracę.
 • Nauka piosenki „Dziecięce marzenia ” – kształtowanie pamięci i słuchu muzycznego.
 • Ćwiczenia melodyczne przy piosence „Patrz słońce się śmieje”, na sylabach: la, lo, le, lu.
 • Zapoznanie z układem ruchowym do piosenki „Wakacje”, doskonalenie poruszania w rzędzie, ze zmianą kierunku.


POMOCE DYDAKTYCZNE

 

 • Ilustracje do tematyk kompleksowych, materiał plastyczny, tworzywo przyrodnicze, ilustracje do ćwiczeń indywidualnych i zespołowych, radiomagnetofon z CD, nagrania muzyki relaksacyjnej, bajki terapeutyczne, laski, instrumenty niemetodyczne i perkusyjne, układanki, marchew, jabłka, tarka, książki.


LITERATURA

 

 • Program ABC,
 • Rozkład materiału „Wesoła szkoła sześciolatka”,
 • Książka „Wesoła szkoła sześciolatka”,
 • Zabawy matematyczne i ciekawostki – T. Fiutkowska, J. Misiak,
 • Wychowanie fizyczne w przedszkolu – K. Wlaźnik,
 • Zabawy dydaktyczne – Z. Bogdanowicz
 • Scenariusz zajęć muzyczno – ruchowych dla dzieci 6 – letnich,
 • Kolorowy świat - wybór literatury dla dzieci.
 • Bajka terapeutyczna M. Molicka
 • J. Brzechwa „ Pali się”
 • „Jak Wojtek został strażakiem”.


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Kontakty indywidualne:

 • ujednolicanie postaw wobec nadruchliwych i agresywnych zachowań dzieci,
 • wymiana spostrzeżeń o osiągnięciach dzieci dotyczących poznawanych treści,
 • zachęcanie do wspólnego z dzieckiem czytania w domu.


Organizacja uroczystości w przedszkolu:

 • wykonanie kwiatów z bibuły na powitanie na wystrój placu przedszkolnego,


„Cała Polska czyta dzieciom”- zaproszenie do czytania bajki w przedszkolu.

 • Doposażenie kącików zainteresowań i gromadzenie pomocy do zajęć.


Zebranie z rodzicami:

 • Spotkanie z nauczycielką szkoły podstawowej „Jak pokonać stres szkolny” - porady dla rodziców i ich dzieci.
 • Prezentacja multimedialna „Bezpieczne wakacje”.
 • Omówienie wyników diagnozy dziecka sześcioletniego.
 • Organizacja uroczystości przedszkolnych:

- Zdjęcia do albumu na zakończenie roku,
- Festyn Rodzinny,
- Piknik w Nierzymiu,
- Wycieczka do Gleźna – wioski indiańskiej,
- Pożegnanie przedszkola.

 • Omówienie zapisów na wakacje.
 • Sprawy bieżące.


Opracowała: Barbara Błaż

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi