Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na maj dla dzieci 5 letnich

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na maj dla dzieci 5 letnich

TEMATY:
1.Mój kraj – Polska.
2.Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc.
3.Kto nam niebo pomalował. Witaj tęczo kolorowa!
4.Kochamy mamy!

Zamierzenia dydaktyczno–wychowawcze:
- kształtowanie świadomej przynależności do narodu i kraju
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych przez poznanie ekosystemu łąki i jej mieszkańców
- poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny i lata
- kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków i związanych z tym obowiązków

I MÓJ KRAJ – POLSKA
PONIEDZIAŁEK
Oglądanie filmu „Wars i Sawa”

- dz. wie jak nazywa stolica Polski
- dz. pozna legendę o powstaniu Warszawy
- dz. potrafi nazwać herb Warszawy i jej niektóre zabytki (Zamek królewski, Pałac Kultury i Nauki, Łazienki, pomniki) – prezentacja
Pomoce – ilustracje, prezentacja multimedialna, napisy

Ćwiczenia gimnastyczne – 5x
- dz. potrafi współpracować z partnerem i grupą
- dz. kształci motorykę w zakresie zwinności, siły i skoczności
(Literatura  - Wesołe przedszkole cz III str. 85)

WTOREK
- Słuchanie piosenki „Warszawska syrenka”
- Słuchanie hymnu narodowego
- Nuka tańca ludowego „Krakowiak”
- Śpiew piosenki „Śmieciu precz”
- Zabawa „Śmieciu precz” z elem. ćwiczeń ortofonicznych (dz. poruszają się po sali w rytm słyszanej muzyki, na przerwę zatrzymują się i wymawiają zdania w ustalony sposób:
ręka w górze głosem wysokim
ręka w dole głosem niskim
palec na ustach – szeptem
dłoń przy uchu – cicho)

„Warszawska syrenka” – ozdabianie herbu Warszawy różnymi technikami
- dz. potrafi ozdobić Syrenkę wykorzystując różne techniki plastyczne
-d z. porządkuje stolik po zakończonej pracy
Pomoce – kolorowe kółka, papier kolorowy, folia, klej

ŚRODA
„Koło, prostokąt, trójkąt”

- dz. potrafi dostrzec kształt wśród cech przedmiotów.
- dz. polisensorycznie  doświadcza kształtu, zapamiętuje  nazywa go
(Literatura – „Wspomaganie rozwoju umysłowego" E. G. Kolczyńska str.271)
Pomoce - mozaika geometryczna, tacki , kartki z bloku, ołówek)

Ćwiczenia gimnastyczne

CZWARTEK
Oglądanie teatrzyku sylwetkowego „Smok Wawelski”

- dz. pozna legendę  powstaniu miasta Krakowa
- dz. pozna ważniejsze zabytki starego grodu (Rynek, Wawel, Kościół Mariacki)
zabawa ruchowa do piosenki „Lajkonik”
Pomoce – sylwety, ilustracje, napisy

„Smok wawelski” – wykonanie smoka z różnych materiałów
- dz. potrafi połączyć poszczególne elementy za pomocą kleju
- dz. doskonali sprawność posługiwania się nożyczkami przy nacinaniu rolki, wycinaniu elementów (skrzydła, ogon)
- dz. ćwiczy sprawność małej motoryki podczas zagniatania krawędzi złożenia
Pomoce – rolka z papieru toaletowego, zielony karton, szablony, klej
(Literatura – „Sto pomysłów” str. 106)

PIĄTEK
Zgaduj zgadula  „Polska  - mój kraj”

- dz. utrwali wiadomości o Warszawie, Krakowie, swoim mieście, symbolach narodowych 
- dz. potrafi pracować w zespole (rozumie znaczenie pracy każdego dziecka w celu zwycięstwa swojego zespołu)
Pomoce - tabela z punktacją, koperty z zadaniami, szarfy do oznaczenia zespołów, opaski dla kapitanów.
Wyjście do Samorządowego Centrum Kultury – oglądanie wystawy 

Praca w I i III części dnia:
1. Układanie  budowli z kostek sześciennych wg. określonych zasad np. liczba oczek na przednich ściankach wynosi 6.
2. Sprawdzenie znajomości adresu domowego i przedszkola.
3. Zaznaczenie na mapie Warszawy, Krakowa.
4. Oglądanie albumu „Warszawa”, Stary Kraków”.
5. W kąciku klocków budowanie zabytków Krakowa i Warszawy.
6. W kąciku książki wyłożenie pozycji związanych z tematem.
7. Wspólnie z dziećmi wykonanie tematycznej gazetki o Stolicy Polski warszawie, Krakowie.
8. Kolorowanie flagi, godła Polski
9. Ustalanie równoliczności w sytuacjach zadaniowych.

II RUCH TU WIELKI, DŹIWIĘKÓW  MOC, Z TRAW NA ŁĄCE WIELKI KOC
PONIEDZIAŁEK
„Kto mieszka na łące?”

„Letnia łąka” – teatrzyk sylwetkowy na podstawie wiersza A. Moskala
- dz. pozna zwierzęta mieszkające na łące (żuczek, stonoga, konik polny, gąsienica..)
-dz. potrafi dostrzec humor wiersza
- dz. czyta globalnie proste wyrazy
zabawa ruchowa „Mieszkańcy łąki”
„Wiosenna łąka” praca z Kajecikiem  str.48
Pomoce - sylwety zwierząt , napisy, opaski do zabawy ruchowej
(Literatura – Książka nauczyciela cz IV str.82)

Ćwiczenia gimnastyczne z elementami metody Labana
- dz. kształci motorykę
- dz. rozwija sprawność oraz koordynację ruchową
(Literatura – Wesołe przedszkole 5 latka cz IV str.47)

„Wyprawa na łąkę” – wycieczka
- działania badawcze - obserwacja roślin i zwierząt na wydzielonym fragmencie łąki
- zebranie roślin do zielnika
- ustalenie zasad zachowania się na łące (nie niszczenie roślin, nie dokuczanie zwierzętom)
- powrót do przedszkola - dzielenie się wrażeniami i spostrzeżeniami z wycieczki
- ułożenie zebranych roślin do zasuszenia

WTOREK
„Muzyka łąki”

Słuchanie piosenki „Mieszkańcy łąki” (Piosenki cz II  nr 26)
określenie budowy piosenki
podczas zwrotek dzieci tańczą w parach, podczas refrenu wyklaskują rytm czterech ósemek na początku każdego taktu
powtarzanie nazw zwierząt  (występujących w piosence) z jednoczesnym wyklaskiwaniem ich rytmu Zabawa ruchowa „Pszczoły i kwiaty do piosenki (dzieci naśladują pszczoły, poruszają się pomiędzy papierowymi kwiatami ułożonym na podłodze, kiedy muzyka cichnie każde dziecko staje przy kwiatku i naśladują wąchanie kwiatka, a gdy muzyka milknie dzieci zatrzymują się obok kwiatów  naśladują bzyczenie pszczół)
Zagadki słuchowe „Odgłosy łąki” – rozpoznawanie odgłosów z płyty CD
(Utwory cz II nr 23)
Taniec ludowy „Krakowiak”
Wykonanie mobila pszczoły.

ŚRODA
„Biedroneczki są w kropeczki”

Nazywam kształty i układam z nich szlaczki oraz inne kompozycje
- dz. segreguje płytki o różnym kształcie
- dz. potrafi ułożyć szlaczki z kartoników okrągłych , trójkątnych i prostokątnych, a także innych kompozycji
Pomoce - figury geometryczne dla każdego dziecka, kartki z bloku rysunkowego
(Literatura – „Wspomaganie rozwoju umysłowego. E. G. Kolczyńska str.274 scenariusz nr2)

CZWARTEK
„Jak pachną kwiaty na łące?”

„Majowa łąka” – wykonanie łąki metodą Edukacja przez ruch D. Dziamska
- dz. ćwiczy prawidłowy chwyt kredki w pozycji poziomej i pionowej
- dz. doskonali umiejętność pionowania obrazu, stabilizację lateralną
kreślenie na górnej części  kartki  niebieską kredką łuków od lewej do prawej strony w rytm muzyki
kreślenie rytmicznych pionowych kresek  w rytm muzyki (na umówiony znak dzieci zamieniają się kredkami)
naklejanie kwiatów wykonanych metodą orgiami płaskie
Pomoce – woskowa niebieska kredka, kredki w kolorach ciemnozielonym, jasnozielonym, żółtym, pomarańczowym, kolorowe kółka o średnicy 30, 20 mm, klej, płyta CD ZPB nr10

PIĄTEK
„Od gąsienicy do motyla”

Słuchanie opowiadania „Majowe dziwy” – S. Karaszewski
- dz. pozna cykl rozwojowy motyla (układa obrazki w prawidłowej kolejności)
- dz. rozwija zdolność abstrahowania poprzez wyróżnianie cech motyla – zastosowanie technik twórczego myślenia
- dz. pozna niektóre nazwy motyli – paź królowej, cytrynek, admirał, bielinek
ekspresja muzyczno–ruchowa „Taniec motylków” (z chusteczką)
Pomoce – ilustracje przedstawiające rozwój motyla, ilustracje motyli, płyta CD

„Motyle”- wykonanie motyli z kółek,  naklejanie ich pracę „Majowa łąka” na niebieskie tło
- dz. pozna sposób wykonania motyla(odcięcie fragmentu złożonego kółka)
- dz. łączy kolory, kredką dorysowuje czułki
-dz. przelicza motyle, porównuje ich wielkość.

Praca w I i III części dnia:
1. Rozwijanie orientacji na płaszczyźnie – układanie sylwet zwierząt  na tablicy w stosunku do pszczoły wg słownej instrukcji, np. z lewej strony pszczoły umieść motyla, nad pszczółką zawieś słonko itp.
2. Rozwiązywanie zagadek słownych na temat „Mieszkańcy łąki”
3. Ćwiczenia artykulacyjne do wyliczanki:
Kle kle boćku kle kle, twoja ciotka w piekle.
Co ona tam robi? Żabom kluski drobi.
Postawiła przed progiem, zamieszała ożogiem.
Przyszedł stary dziad, wszystkie kluski zjadł.
4. Wykonanie zielnika z roślin zebranych na wycieczce.
5. Praca z Kajecikiem – oglądanie motyla w lusterku, kolorowanie tak jak wyglądał w lusterku.
6. „Gdzie biedronka zgubiła kropki” – zabawa typu „Ciepło zimno” szukanie kropek biedronki, odnalezione kropki dzieci przypinają biedronce.
7. Słuchanie wiersza J. Brzechwy „Żuk”.
8. „Pożyteczne biedronki” – oglądanie filmu przyrodniczego, ukazanie ich roli w przyrodzie.

III KOCHAMY MAMY!
PONIEDZIAŁEK
Nauka wiersza na pamięć „Dziś dla ciebie mamo” – W. Ścisłowski

- dz. potrafi opisać charakter swojej mamy
- dz. dostrzega ważną rolę mamy w życiu każdego dziecka
zabawa słowna „Moja mama jest…”
globalne odczytywanie wyrazy mama
Ćwiczenia gimnastyczne z zastosowaniem elementów metody ruchowej ekspresji R. Labana oraz gimnastyki rytmicznej Kniessów -5x.
(Literatura – Wesołe Przedszkole cz IV str29)

WTOREK
Nauka piosenki „Mama to skarb”
(Literatura - Śpiewające brzdące nr 4)
określenie budowy, nastroju i treści piosenki
Zabawa inscenizowana do piosenki z chusteczkami
Słuchanie utworu „Oberek” R. Twardowskiego, poznanie brzmienia skrzypiec (CD utwory cz II nr 6)
Ćwiczenia słuchowe „Jakie czynności wykonują moi rodzice” rozpoznawanie odgłosów z płyty (CD utwory cz II nr 33)
Rytmiczne kreślenie kropek ze zmianą miejsc w trakcie kreślenia (dz. chodzą wokół stolików, na znak siadają winnym miejsc) Literatura – Edukacja przez ruch CD nr8

Wykonanie laurki dla mamy – wycinanie koszyczka z tektury falistej, lisków i kwiatów z ozdobnego filcu, układanie kompozycji w koszyczku:
- dz. potrafi wykonać pracę w estetyczny sposób
- dz. kształci sprawność manualną podczas wycinania.                        
Pomoce – karton, filc, tektura falista brązowa, klej.

ŚRODA
Zabawa matematyczna „Jaka to figura?”

- dz. utrwali nazwy figur geometrycznych
Wykorzystanie propozycji zabaw z „Wychowania w przedszkolu” 5/2009
Ćwiczenia gimnastyczne

CZWARTEK
Słuchanie opowiadania „Zajączek z rozbitego lusterka”
H. Bechlerowej
- dz. potrafi wypowiedzieć się na temat wysłuchanego utworu, uporządkować obrazki w prawidłowej kolejności
- dz. potrafi okazać uczucia w sposób werbalny i niewerbalny
- dz. ocenia zachowanie dzieci przedstawione na obrazkach
Pomoce - ilustracje

Wykonanie ramki z tektury do portretu mamy
Malowanie, naklejanie ozdobnych wycinanek z zachowaniem  rytmu, przyklejanie portretu.

PIĄTEK
„Tęcza -  ciekawe zjawisko”

- dz. wie jak powstaje tęcza
- dz. potrafi wymienić kolory tęczy
- dz. rozwija  kompetencje i zdolności twórcze
Słuchanie wiersza Marii Konopnickiej „Tęcza”

„Jak powstaje tęcza” - prezentacja multimedialna
Zabawy rozwijające zdolności twórcze
- Personifikacja – nadawanie tęczy cech ludzkich
- Archiwum - wyszukiwanie obiektów spełniających kilka kryterium naraz
- Tysiąc definicji –tworzenie nieograniczonej liczby definicji znanych rzeczy.
Zabawy badawcze – wywoływanie tęczy
„Wielobarwna tęcza” malowanie tęczy do muzyki „Le basque” M.Marais  (CD Utwory  cz II nr 4).
- dz. potrafi przedstawić środkami malarskimi swoje wyobrażenia

Praca w I i III części dnia:
1. Słuchanie wiersza „Majowy deszcz” L. Staffa  - zabawa „Prawda czy fałsz” sprawdzenie stopnia zrozumienia i zapamiętania utworu.
2. Praca z Kajecikiem:
„Tęczowy tygrysek” utrwalenie nazw kolorów, globalne czytanie wyrazów tygry, traktor
„Ciastka i foremki” – uzupełnianie obrazka według wzoru
3. Zabawa dydaktyczna „Kolory tęczy” nazywanie swoich emocji, doskonalenie koordynacji ruchowo wzrokowej. (Literatura  Książka  nauczyciela cz IV str. 71).
4. Słuchanie opowiadania z Kajecika „Kto nam niebo pomalował”, „Kochamy mamy”.
5. „Kolory” – rozmowa na temat kolorów na podstawie wierszyków i ilustracji zamieszczonych w „Książce”.
6. „Zawody naszych mam” – swobodne wypowiedzi dzieci na temat pracy zawodowej mam.
7. Zabawa pantomimiczna „Jak pomagam mojej mamie” – używanie niewerbalnych środków przekazu (pokazywanie ruchem i gestem codziennych czynności).
8. Praca indywidualna – układanie dowolnych kompozycji, rytmów z figur geometrycznych - utrwalenie nazw figur; utrwalenie adresu domowego i przedszkola.
9. Rysowanie portretu mamy – uchwycenie wszystkich części.
10. Układanie z patyczków, drucików kreatywnych kwiatów dla mamy – praca w grupie.
11. Rozwiązywanie zagadek.

IV RUCH TU WIELKI, DŹIWIĘKÓW MOC, Z TRAW NA ŁĄCE WIELKI KOC
PONIEDZIAŁEK
„Kto mieszka na łące?”

„Letnia łąka” – teatrzyk sylwetkowy na podstawie wiersza A. Moskala
- dz. pozna zwierzęta mieszkające na łące (żuczek , stonoga, konik polny, gąsienica)
- dz. potrafi dostrzec humor wiersza
- dz. czyta globalnie proste wyrazy
zabawa ruchowa „Mieszkańcy łąki”
„Wiosenna łąka” praca z Kajecikiem str.48
Pomoce - sylwety zwierząt, napisy, opaski do zabawy ruchowej
(Literatura – Książka nauczyciela cz IV str.82)

Ćwiczenia gimnastyczne z elementami  metody Labana
- dz. kształci motorykę
- dz. rozwija sprawność oraz koordynację ruchową
(Literatura – Wesołe przedszkole 5 latka cz IV str.47)

„Wyprawa na łąkę” – wycieczka
- działania badawcze - obserwacja roślin i zwierząt na wydzielonym fragmencie łąki
- zebranie roślin do zielnika
- ustalenie zasad zachowania się na łące (nie niszczenie roślin, nie dokuczanie zwierzętom )
- powrót do przedszkola- dzielenie się wrażeniami i spostrzeżeniami z wycieczki
- ułożenie zebranych roślin do zasuszenia

WTOREK
„Muzyka łąki”

- Słuchanie piosenki „Mieszkańcy łąki” (Piosenki cz II nr 26)
- określenie budowy piosenki
- zabawa do piosenki - podczas zwrotek dzieci tańczą w parach, podczas refrenu wyklaskują rytm czterech ósemek na początku każdego taktu
- powtarzanie nazw zwierząt (występujących w piosence) z jednoczesnym wyklaskiwaniem ich rytmu
- zabawa ruchowa „Pszczoły i kwiaty” do piosenki (dzieci naśladują pszczoły, poruszają się pomiędzy papierowymi kwiatami ułożonym na podłodze, kiedy muzyka cichnie każde dziecko staje przy kwiatku i naśladują wąchanie kwiatka, a gdy muzyka milknie dzieci zatrzymują się obok kwiatów  naśladują bzyczenie pszczół)
- Zagadki słuchowe „Odgłosy łąki” – rozpoznawanie odgłosów z płyty CD
(Utwory cz II nr 23)
- Taniec ludowy „Krakowiak”
Wykonanie mobila pszczoły.

ŚRODA „Biedroneczki są w kropeczki”
Nazywam kształty i układam z nich szlaczki oraz inne kompozycje
- dz. segreguje płytki o różnym kształcie
- dz. potrafi ułożyć szlaczki z kartoników okrągłych, trójkątnych i prostokątnych, a także innych kompozycji
Pomoce - figury geometryczne dla każdego dziecka, kartki z bloku rysunkowego
(Literatura – „Wspomaganie rozwoju umysłowego. E. G. Kolczyńska str.274 scenariusz nr2)

CZWARTEK
„Jak pachną kwiaty na łące?”

„Majowa łąka” – wykonanie łąki metodą Edukacja przez ruch D. Dziamska
- dz. ćwiczy prawidłowy chwyt kredki w pozycji poziomej i pionowej
- dz. doskonali umiejętność pionowania obrazu, stabilizację lateralną
(kreślenie na górnej części kartki niebieską kredką łuków od lewej do prawej strony w rytm muzyki
- kreślenie rytmicznych pionowych kresek w rytm muzyki (na umówiony znak dzieci zamieniają się kredkami)
naklejanie kwiatów wykonanych metodą orgiami płaskie

Pomoce – woskowa niebieska kredka, kredki w kolorach ciemnozielonym, jasnozielonym, żółtym, pomarańczowym, kolorowe kółka o średnicy 30, 20 mm, klej, płyta CD ZPB nr10

PIĄTEK
„Od gąsienicy do motyla”

Słuchanie opowiadania „Majowe dziwy” – S. Karaszewski
- dz. pozna cykl rozwojowy motyla (układa obrazki w prawidłowej kolejności)
- dz. rozwija zdolność abstrahowania poprzez wyróżnianie cech motyla – zastosowanie technik twórczego myślenia
- dz. pozna niektóre nazwy motyli – paź królowej, cytrynek, admirał, bielinek
ekspresja muzyczno – ruchowa „Taniec motylków” (z chusteczką)
Pomoce – ilustracje przedstawiające rozwój motyla, ilustracje motyli, płyta CD

„Motyle”- wykonanie motyli z kółek,  naklejanie ich pracę „Majowa łąka” na niebieskie tło
- dz. pozna sposób wykonania motyla(odcięcie fragmentu złożonego kółka)
- dz. łączy kolory, kredką dorysowuje czułki
-dz. przelicza motyle, porównuje ich wielkość.

Praca w I i III części dnia:
1. Rozwijanie orientacji na płaszczyźnie – układanie sylwet zwierząt  na tablicy w stosunku do pszczoły wg słownej instrukcji, np. z lewej strony pszczoły umieść motyla, nad pszczółką zawieś słonko itp.
2. Rozwiązywanie zagadek słownych na temat „Mieszkańcy łąki”
3. Ćwiczenia artykulacyjne do wyliczanki:
Kle kle boćku kle kle, twoja ciotka w piekle.
Co ona tam robi? Żabom kluski drobi.
Postawiła przed progiem, zamieszała ożogiem.
Przyszedł stary dziad, wszystkie kluski zjadł.
4. Wykonanie zielnika z roślin zebranych na wycieczce.
5. Praca z Kajecikiem – oglądanie motyla w lusterku, kolorowanie tak jak wyglądał w lusterku.
6. „Gdzie biedronka zgubiła kropki” – zabawa typu „Ciepło zimno” szukanie kropek biedronki, odnalezione kropki dzieci przypinają biedronce.
7. Słuchanie wiersza J. Brzechwy „Żuk”.
8. „Pożyteczne biedronki” – oglądanie filmu przyrodniczego, ukazanie ich roli w przyrodzie.

Opracowała: Elżbieta Baracz

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi