Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na marzec dla dzieci 5 letnich

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na marzec dla dzieci 5 letnich

TEMATYKA:
1. Zaczarowane przedmioty.
2. W świecie uczuć.
3. Jak Koszałek Opałek szukał wiosny.
4. W krainie bajek Koszałka Opałka.

Zamierzenia dydaktyczno–wychowawcze:
1. Rozwijanie twórczej aktywności dziecka.
2. Rozpoznawanie swoich uczuć oraz dostrzeganie ich u innych ludzi.
3. Obserwoawanie zmian zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku
- przylot ptaków
- pierwsze wiosenne kwiaty
- paki na drzewach
4. Pielęgnowanie tradycji związanych z patronem przedszkola.
5. Rozbudzanie zainteresowania twórczością patronki przedszkola.

I ZACZAROWANE PRZEDMIOTY

PONIEDZIAŁEK
„Zaczarowane krzesła”

Twórcze wypowiedzi dzieci na temat opowiadania nauczycielki „Skąd się to krzesło wzięło?” – pomoce: krzesła różnego rodzaju, kartki z narysowanym konturem krzesła – wykorzystanie metod rozwijających twórcze myślenie;
- dz. rozpoznaje przedmioty zmysłem dotyku; bada kształt, ocenia wielkość, nazywa – zabawa „Co to jest?”,
- dz. wypowiada się na temat „Z czego to jest zrobione?” – kształcenie logicznego myślenia,
- improwizacje, zabawy ruchowe z wykorzystaniem krzeseł,
- dz. potrafi abstrahować poprzez wyróżnianie cech krzesła i wyszukiwanie podobieństw między krzesłem a innymi przedmiotami – zabawa „Lista atrybutów”,
- zabawa „Podobieństwa” – wyszukiwanie podobieństw,
- zabawa „Widzenie inaczej” – dz. potrafi przezwyciężyć szablonowe spostrzeganie i wykorzystanie przedmiotów,
 Ekspresja plastyczna „Przerabianie krzesła” – kontur krzesła „ożywa”

Ćwiczenia gimnastyczne metodą zadaniową – pomoce: krzesełka

WTOREK
„Zabawy z rolką przy muzyce”

- Poznawanie właściwości rolek (Jaka jest rolka?, czy jest twarda czy sprężysta?, czy ma zapach?, co można zrobić z rolką?, jak wygląda świat widziany przez rolkę?, zawołaj przez rolkę?, jakie odgłosy wydaje rolka?)
- Zabawy z rolką przy muzyce (Marek i Wacek „Dla Zuzi”)
- dzieci siedzą w kole w pewnej odległościom siebie, wykonują polecenia;
toczenie rolki do przodu i z powrotem raz ręką prawą, raz lewą,
toczenie rolki na boki raz ręką prawą, raz lewą
toczenie rolki dookoła siebie
podawanie rolki po kole akcentując  moje – twoje
- dzieci siedzą naprzeciwko siebie, wykonują polecenia;
wzajemne toczenie rolki do siebie naprzemiennie ręką prawą i lewą
przedmuchiwanie rolki w stronę partnera
- „Taniec z rolką” – improwizacja ruchowa do muzyki
- „Rolkowa  orkiestra” – tworzenie orkiestry z wykorzystaniem rolek różnej długości i grubości do muzyki z filmu „Bandyta” – Taniec Eleny

„Co możemy zrobić z rulonu” – plastyczne propozycje dzieci
- ozdabianie rulonu wałeczkami plasteliny (pojemnik na kredki, wazonik)
- wykonanie z rolki wałka do malowania (owinięcie rolki nitką), malowanie wałka farbą i  wałkowanie w różnych kierunkach- pionowo, poziomo, skośnie.

ŚRODA
Zabawa dydaktyczna „Święto pajacyków i lalek”

- dz. liczy i ustala równoliczność poprzez wymianę: jeden do jednego
- dz. respektuje umowy w sytuacji kupna i sprzedaży
Pomoce - mozaika, stoliki, krzesełka, pojemnik dla każdego dziecka
(Literatura - Wspomaganie rozwoju umysłowego …. scenariusz 1 str. 228)

CZWARTEK
„Kolorowe szmatki”

Twórcze wypowiedzi dzieci w oparciu o opowiadanie „Zaczarowana wyspa” – pomoce: walizka, kolorowe szmatki, kartki, kredki, mazaki;
- dz. potrafi abstrahować poprzez wyróżnianie cech materiału i wyszukiwanie podobieństw – zabawa „Dokończ zdanie”
- zabawa „Lista atrybutów” – dz. wyszukuje cechy materiałów,
- zabawa „Podobieństwa” – dz. potrafi swobodnie wyrażać własne sądy i pomysły przed grupą,
- improwizacje ruchowe do muzyki z kolorowymi szmatkami,
- zabawa „Widzenie inaczej” – dz. potrafi przezwyciężyć szablonowe spostrzeganie i wykorzystanie przedmiotów,
- zabawa „Najdłuższa droga” – dz. układa ze szmatek,
„Kolorowe obrazki” – ekspresja plastyczna – dz. potrafi przekształcić kawałek materiału przyklejonego do kartki w „coś”.

PIĄTEK
„Niezwykłe guziki”

Twórcze wypowiedzi dzieci w oparciu o opowiadanie „List od cioci Dobrotki” – pomoce; kolorowe, różnego kształtu guziki, kartoniki
- dz. segreguje guziki według kolorów i liczy je każdym zbiorze osobno
- dz. porównuje liczebność wyodrębnionych zbiorów przez liczenie i łączenie w pary
- dz. ustala gdzie jest więcej, gdzie jest mniej, gdzie jest tyle samo
- zabawa „Co się zmieniło?”,
- taniec z guzikiem – improwizacja ruchowa z guzikiem, dzieci kładą guzik na głowie, na ramieniu, dłoni i wykonują taniec wg własnego pomysłu
- guzikowe dyktando – układanie guzika na kartce papieru wg poleceń, np. połóż guzik w prawym górnym rogu kartki, pośrodku kartki
Ekspresja plastyczna „Guzikowe obrazki” – tworzenie obrazków z guzików, praca w grupach.

Praca w I i III części dnia:
1. Zabawa „Przewożenie towaru” – przesuwanie kartonowego pudełka po butach na rulonach
(pudełko może przesuwać się tylko w jedną stronę do przodu, jeżeli rulon wysunie się już za pudełka, należy go szybko wyjąc i przełożyć na jego przednią część tak, aby zawsze znajdowały się pod nim wszystkie rulony).
2. „Masażyki” – wykorzystanie rulonów do masażów z wykorzystaniem muzyki, np.
masujemy prawą rękę rulonem,
przesuwamy ją to w przód, to w tył.
3. Praca indywidualna – kreślenie wzorów graficznych do poznanych piosenek MDS.
4. Zbawy badawcze –„Balon widmo” – właściwości powietrza.
5. Zabawa z piosenką „Krąży guzik” –podawnie guzika w kole i śpiewanie piosenki
Guzik tu, guzik tam, krąży guzik tu i tam
Jak to miło i wesoło kiedy guzik krąży w koło.
6. ”Guzikowe wieże” – układanie wież z guzików, porównywanie wysokości, przeliczanie guzików.


II W ŚWIECIE UCZUĆ

PONIEDZIAŁEK
„Co czujemy? – nazywamy uczucia”

Wypowiedzi twórcze dzieci na temat „Wiemy co czujemy w różnych sytuacjach” na podstawie własnych doświadczeń dzieci oraz „Bajki o uczuciach” – rozpoznawanie swoich uczuć oraz dostrzeganie ich u innych ludzi:
- dz. umie rozpoznać i nazwać swoje uczucia,
- dz. rozróżnia uczucie radości, smutku, złości i zdziwienia,
- dz. werbalizuje własne stany emocjonalne,
- dz. rozumie i akceptuje uczucia innych
zabawa w kręgu „Iskierka przyjaźni”,
wysłuchanie bajki pt. „Bajka o uczuciach”,
wypowiedzi dzieci na temat treści wysłuchanej bajki, na temat różnych emocji (radość, smutek, złość, zdziwienie, strach),
zabawa „Pantomima uczuć” – dz. siedzą w kręgu, jedno dziecko wchodzi do środka i losuje karteczkę z miną i prezentuje ją grupie, pozostałe dzieci odgadują,
zabawa z chustą animacyjną „Kołyszemy balonik”.

Ćwiczenia gimnastyczne z elementami metody W.Sherborne 5x

WTOREK

- Recytowanie prostych tekstów w trzech rejestrach niskim, średnim, wysokim.
Recytacja kierowana jest ręką nauczyciela. Gdy ręka jest opuszczona dzieci mówią grubo, gdy położenie jest  poziome dzieci mówią normalnie, gdy ręka uniesiona dzieci mówią cienko.
- Zaznaczanie pierwszej miary taktu w metrum trzymiarowym z jednoczesnym mówieniem ma „raz”, układanie wzoru graficznego (KM str. 101)
- Zabawa ruchowa do piosenki „Słoneczko jest” (Metody Pedagogiki Zabawy str69 płyta)
- Nauka tańca ludowego „Szewc”
cz  II podskoki, trzymanie za erkę
cz I  dzieci klękają na na prawe kolano, prawą ręką uderzają w lewe kolano 2x, kręcą rękami na około, przeciąganie do boku 2x, liźnięcie i na końcu uderzenie.

„Ja jako kolor”  - wyrażanie własnego nastroju za pomocą kolorów inspirowane wierszem „Jak namalować siebie”
- dz. potrafi wyrazić różne uczucia gestem, słowem, ruchem, mimiką
- dz. potrafi przedstawić własny nastrój za pomocą kolorów uruchamiając własną wyobraźnię
- dz. odczuwa radość ze wspólnej zabawy i dobrze wykonanego zadania
Pomoce – kolorowe kółka, farby plakatowe, kartki papieru o owalnym kształcie

ŚRODA
„Jak panować nad własną złością?”

Kierowana rozmowa z dziećmi z el. twórczej wizualizacji oparta na podstawie wiersza
D. Gellner „Zły humorek” oraz serii obrazków
- dz. określa uczucia innych korzystając z własnych doświadczeń,
- dz. rozpoznaje uczucia złości, gniewu, agresji – własne i cudze,
- dz. wie jak zapanować nad złością
zabawa dydaktyczna z El met I. Majchrzak „Czuję się jak...” – na tablicy przypięte: słoneczko, mgła, chmura gradowa, które symbolizują kolejno zadowolenie, spokój, szczęście, zaskoczenie, niepewność, zamyślenie, smutek, złość, zmartwienie, nerwowość, każde dziecko trzyma swoją wizytówkę i w zależności od tego jak się czuje pod tym symbolem przypina swoje imię,
słuchanie wiersza „Zły humorek”,
rozmowa z dziećmi na temat treści wiersza, obrazków na tablicy, szukanie sposobów panowanie nad złością i agresją,
zabawa „Gdzie w naszym ciele mieszka złość?” – zaznaczanie na schemacie człowieka gdzie mieszka w nim złość, gniew,
twórcza wizualizacja Pt. „Złość”,
ćwiczenie – pantomima „Jak wygląda człowiek, kiedy się złości?”

„Co mnie złości?” – praca plastyczna z wykorzystaniem twarzy wyrażających złość, gniew, agresję wyciętych z różnych czasopism
- dz. rozróżnia uczucie złości i wściekłości,
- dz. rozpoznaje zachowania agresywne własne i cudze,
- dz. stara się estetycznie wykonać pracę
ćwiczenia ruchowe wg koncepcji Dennisona do podkładu muzycznego,
zagadka – „Co wyraża moje ciało?”,
rozmowa na temat „Co dzieje się z ciałem człowieka kiedy przeżywa uczucie złości?” (obrazek),
odgrywanie scenek dramowych
- ktoś mnie popycha,
- ktoś mnie wyzywa,
- ktoś kopie w moje krzesło,
- ktoś wyśmiewa się z mojego ubrania
krótkie omówienie sposobu wykonywania prac,
samodzielna praca dzieci.

CZWARTEK
Potrafię sortować kolorowe kartoniki i ustalić ile ich jest i których jest więcej

- dz. segreguje kartoniki wg kształtu i liczy je w każdym zbiorze osobno
- dz. porównuje liczebności wyodrębnionych zbiorów przez: liczenie, łączenie w pary
- dz. ustala gdzie jest więcej, gdzie jest mniej, gdzie jest tyle samo.
Pomoce – kolorowe kartoniki kola, trójkąty, kwadraty, prostokąty. Paski, tacki, kartka z bloku.
(Literatura - Wspomaganie rozwoju umysłowego …. Scenariusz nr 3 str. 233)

PIĄTEK
Słuchanie opowiadania „Zazdrość” G. Kasdepke

- dz. rozpoznaje uczucia negatywne zazdrość
- dz. potrafi określić strategię radzenia sobie z tym uczuciem
rozmowa na temat czym jest zazdrość
opisywanie przez dzieci sytuacji kiedy czuły się zazdrosne
– rysowanie sytuacji w której dziecko czuło się zazdrosne. Co ja robię kiedy jestem zazdrosny? Omówienie rysunków dzieci.

Praca w I i III części dnia:
1.„Rekawica złości, radości i smutku” rozpoznawanie i pokazywanie uczuć. Dziecko wkłada wybraną przez siebie rękawicę np. rękawicę radości i opowiada kiedy się raduje oraz demonstruje swoją radość.
2. Słuchanie rymowanek:
„Śmiej się i skacz, złość się mało.
Wówczas będzie dobrze się działo”
„Gdy  złość zniknie , smutek też,
Radość tutaj zagości i ty dobrze o tym wiesz”
„Złość się mało, śmiej się dużo
Wtedy wygrasz nawet z burzą”
3.Sluchanie opowiadań z książki „Tylko bez całowania czyli jak radzić sobie z niektórymi emocjami” Grzegorz Kasdepke.

III JAK KOSZAŁEK OPAŁEK WIOSNY SZUKAŁ

PONIEDZIAŁEK
„Czy krasnoludki są na świecie?”

Nauka fragmentu wiersza „Czy to bajka czy nie bajka” z książki „O krasnoludkach i sierotce Marysi” M. Konopnickiej
- dz. opanuje treść utworu na pamięć
- dz. wzbogaci słownictwo o nowe wyrazy: poetka, pisarka, niania, zapiecek
- dz. pozna bliżej autorkę książki „O krasnoludkach i sierotce Marysi” Marię Konopnicką
- burza mózgów: czy krasnoludki są na świecie? czy chciałbyś być krasnoludkiem?
Pomoce – napisy, ilustracje, portret Marii Konopnickiej, tekst wiersza

Ćwiczenia gimnastyczne  pomoce – woreczki 5x
(Literatura  Książka dla nauczyciela cz III str. 114)

WTOREK
„Jak wyglądają krasnoludki?”

- Słuchanie piosenki grupowej „Krasnoludki króla Błystka”
- Zabawa inscenizowana do piosenki – pomoce czapeczki
- Zabawy z bibułkami
akompaniowanie na bibułkach do muzyki (w dwumiarze, czteromiarze, trójmiarze)
zamiana kolorów – reagowanie na przerwę w muzyce
bibułkowy bal – ruchowa interpretacja muzyki
- Taniec ludowy „Szewc” – utrwalenie figur
Pomoce – czapeczki, kolorowe bibułki dla każdego dziecka
(Literatura – Terapia dzieci str.68. 70)

„Król Błystek i krasnoludki” – wykonanie krasnoludków i króla z rolek papieru toaletowego
- dz. przestrzega kolejnych etapów pracy
- dz. dokładnie i estetycznie wykonuje swoją pracę
- dz. porządkuje swoje miejsce pracy
Pomoce - rolki, papier kolorowy, druciki kreatywne, mazaki, kredki.

ŚRODA
„Kto to jest kronikarz?”

Oglądanie filmu „Jak nadworny kronikarz rozpoznawał wiosnę” na podstawie utworu „O krasnoludkach i sierotce Marysi” M. Konopnickiej
- dz. pozna pierwsze oznaki wiosny (pierwsze kwiaty, śpiew ptaków, przylot ptaków , pąki na drzewach, zielona trawa, ciepłe słonko)
- dz. interesuje się światem  przyrody
- dz. wzbogaci słownik o nowe wyrazy kronikarz
praca z Kajecikiem – wybieranie i naklejanie kolorowych zdjęć kojarzących się z wiosną cz II str. 24

„Pani Wiosna” – malowanie wiosny na arkuszach szarego papieru
- dz. odzwierciedla w formie plastycznej swoje wyobrażenie wiosny
- dz. potrafi pracować w zespole

CZWARTEK
Z jakich bajek znamy krasnoludki?

Czego jest więcej , czego jest mniej, a czego jest tyle samo?
- dalsze rozszerzenie zakresu liczenia: liczenie i ustalenie, ile jest policzonych obiektów
- porównywanie liczebności zbiorów i ustalanie: gdzie jest mniej, gdzie więcej, a może tyle samo?
Pomoce – woreczki, zabawki z sali
(Literatura - Wspomaganie rozwoju umysłowego. Scenariusz nr 4 str.236)

PIĄTEK
Słuchanie opowiadania „Przygoda śniegowego bałwanka”

- dz. potrafi na podstawie opowiadania ułożyć obrazki historyjki w prawidłowej kolejności
- dz. potrafi określić zjawiska atmosferyczne typowe dla wczesnej wiosny (ocieplenie, topnienie śniegu, zmienność pogody)
uzupełnianie obrazka  z bałwankiem na podstawie wiersza „Marcowa pogoda”
Pomoce – historyjka obrazkowa dla każdego dziecka, ilustracje, napisy, karta pracy.

„Żegnamy zimę witamy wiosnę” – przemarsz ulicami osiedla z Marzanną – symbolem zimy. Powtarzanie wiersza Marzanno Marzanno ty zimowa panno.
Ciebie pożegnamy wiosnę przywitamy.
Szukane wiosny – powrót z Wiosną do przedszkola.

Praca w I i III części dnia:
1. Kalkowanie obrazków przez serwetkę.
2. W kąciku przyrody:
- złożenie hodowli gałęzi różnych drzew – porównywanie ich rozwoju z rozwojem w naturalnym środowisku,
- założenie hodowli cebuli, fasoli, tulipana, hiacynta.
3. Kolorowanie obrazków według określonego kodu.
4. Praca korekcyjno–wyrównawcza; opowiadanie obrazków „Powitanie wiosny” kształcenie umiejętności wypowiadania się, budowanie poprawnych wypowiedzi.
5. Zabawa dydaktyczna „Grasz w zielone” – utrwalenie kolorów.
6. Wycieczka do parku, ogródków działkowych  - obserwowanie w zmian z w przyrodzie.
7. Prowadzenie kalendarza pogody.
8. Słuchanie opowiadania z Książki „Wiosna”.
9. Zorganizowanie gazetki tematycznej patronce przedszkola Marii Konopnickiej.
10. W kąciku bajek zorganizowanie wystawki książek Marii konopnickiej.

IV W KRAINIE BAJEK KOSZAŁKA OPAŁKA

PONIEDZIAŁEK
„W poszukiwanie śladów wiosny”

Wycieczka do ogródków działkowych
- dz. aktywnie obserwuje środowisko przyrodnicze
obserwacja pogody
szukanie oznak wiosny
zbieranie eksponatów do kącika
szukanie obecności zwierząt, ich śladów, słuchanie odgłosów ptaków

Ćwiczenia gimnastyczne metodą  Ruchu Rozwijającego W.Sherborne 5x
(Literatura -  Przewodnik Wesołe Przedszkole  5latka cz. III str.31)

WTOREK
„Wiosenne kwiaty”

- „Rozpoznaj hasło” ćwiczenie inhibicyjno–incytacyjne
Szybka reakcja na różne komendy słowne
hop wyskok w górę
bęc przysiad i uderzenie dłońmi o podłogę
stop leżenie na dywanie
hej podanie rąk w dwójkach i bieg po sali
- Nauka piosenki „Nasze kwiaty” do słów Marii Konopnickiej
- „Jeszcze śnieżek prószy” – rytmizacja, zabawa w echo rytmiczne z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.
Dzieci podzielone na dwie grupy. Jedna powtarza wybrane słowa piosenki ze szczególnym zwróceniem uwagi na dykcję i ortofonię. Druga powtarza jak echo rytm na instrumentach.
- Zabawa muzyczno–ruchowa „Wiosenne kwiaty”
Dzieci otrzymują opaski z wiosennymi kwiatami. Kiedy słyszą spokojną muzykę powoli budzą się , szukają dzieci z takimi samymi opaskami i wiążą kółeczka, tańczą przy muzyce. Zmiana opasek by każde dziecko miało inny kwiat.
- Słuchanie muzyki instrumentalnej „Jak się wiosna budziła” CD cz II nr 22

„Krokus” – praca wg wzoru z Wycinanki
- dz. ozdabia sylwetę krokusa naklejanką fakturową
- dz. dba o  estetycznie wykonanie  swojej  pracy
- dz. ćwiczy sprawność drobnych mięsni dłoni

ŚRODA
„Jakim chłopcem był Stefek Burczymucha”

Słuchanie utworu „Stefek Burczynucha” – Marii Konopnickiej
- dz. potrafi wypowiedzieć się na temat utworu, jego myśli przewodniej i sensu moralnego –przestroga przed konsekwencjami samochwalstwa
Pomoce – prezentacja

„Myszka” składanka z Wycinaki
- dz. potrafi wyciąć elementy i zgiąć wzdłuż przerywanych linii
- dz. potrafi połączyć wszystkie części składanki za pomocą kleju.
Pomoce – Wycinanka „Zrobię to sam dla 5 latków.

CZWARTEK
„Czy nadal jest tyle samo?”

- rozszerzenie zakresu liczenia i ustalenie ile jest policzonych obiektów
- wprowadzenie zmian typu: rozsunięcie lub zsunięcie, zakrywanie i odkrywanie policzonych obiektów
- zastanawianie czy po każdej zmianie policzonych obiektów jest tyle samo
(Literatura - Wspomaganie rozwoju umysłowego. Scenariusz nr5 str. 238)
Pomoce – liczmany, zabawki z Sali

PIĄTEK
„Sierotka Marysia i jej gąski”

Słuchanie powiadanie „O sierotce Marysi” na podstawie opowiadania „O krasnoludkach i sierotce Marysi” M. Konopnickiej teatrzyk sylwet
- dz. potrafi opowiedzieć przygody głównej bohaterki
- dz. potrafi  wskazać pozytywne i negatywne cechy bohaterów, ocenić ich postępowanie
zabawa dramowa – wywiad z sierotką Marysią
Pomoce – sylwety, napisy.

„Sierotka Marysia i jej gąski” ilustracja do bajki techniką collage.

PONIEDZIAŁEK
„Poznajemy Janka Wędrowniczka”

Opowiadanie nauczycielki wg utworu Marii Konopnickiej „O Janku Wędrowniczku” – fragment pt „Spotkanie z boćkiem” – pomoce; ilustracje, postać Janka,
- dz. poznaje głównego bohatera utworu, jego wygląd, zachowanie,
- dz. uważnie śledzi przygody głównego bohatera,
- dz. próbuje samodzielnie opowiadać przebieg spotkania Janka z boćkiem,
Ćwiczenia gimnastyczne metodą  Ruchu Rozwijającego W.Sherborne 

WTOREK
- Nauka dalszej części piosenki „Nasze Kwiaty”

- Ilustracja ruchowa do piosenki „Krasnoludki króla Błystka”
- Przypomnienie piosenki „Patataj patataj”, hymnu przedszkola „Nasz świat”
- Taniec ludowy „Szewc”, „Majdaneczek”

„Żabka” – metoda orgiami – składanka z papieru; przybory: nożyczki, klej, papier kolorowy,
- dz. doskonali umiejętność dokładnego i starannego składania papieru,
- dz. potrafi samodzielnie wycinać pozostałe elementy składanki,
- dz. dba o porządek w miejscu pracy.
 poznanie cyklu rozwojowego żaby „Od kijanki do żaby”.

Praca w I i III części dnia:
1. Zabawa „Co mogą mówić do siebie zwierzęta i dzieci?” – wymyślanie dialogów – ćwiczenia wyobraźni.
2. Zabawy rozwijające wyobraźnię:
- w co można zamienić  kwadraty (koła)
- przewidywanie konsekwencji (co by było gdyby...)
- odgrywanie ról (przedstawianie w formie pantomimy postaci króla, noworodka, staruszka, króla..)
- przekazywanie przedmiotów (ciężkiego pudła, banki mydlanej, zdechłej żaby)
3. Ogladanie bajek Marii Konopnickiej zgromadzonych w kąciku książki.
4. Słuchanie utworów patronki przedszkola zgromadzonych w kąciku bajek.
5. Systematyczne prowadzenie obserwacji założonych hodowli.
6. Zabwa dramowa – wywiad z sierotką Marysią, królem Błyskiem.
7. Zabawa „Otwarty krąg”- jedno dziecko rozpoczyna zdania, następne kończy.
8. Słuchanie dalszych fragmentów utworu „O Janku Wędrowniczku”.
9. Rysowanie ilustracji do fragmentów utworu - wykonanie książeczki „O Janku Wędrowniczku”.
10. „Zagadki Marysi Sierotki” – rozwiązywanie zagadek, labiryntów, zadań graficznych.
11. Słuchanie wiersza Marii Konopnickiej „Pobudka wiosny” – wyjaśnienie niezrozumiałych słów z języka staropolskiego.
12. Słuchanie wiersza Marii Konopnickiej „O czym ptaszek śpiewa” – utrwalanie charakterystycznych cech wiosny.
13. Ćwiczenia oddechowe „Wiatr”, „Wąchamy kwiatki”.
14. Zabawa badawcza „Wyścigi magnesów”

Opracowała: Elżbieta Baracz

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi