Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na wrzesień dla dzieci 5 letnich

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na wrzesień dla dzieci 5 letnich

TEMATY:
1. Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas.
2. Stop Uwaga niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!
3. Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele.
4. W moim domu nie nudzi się nikomu.

I PRZYJACIÓŁ POZNAĆ CZAS, PRZEDSZKOLE WITA NAS

PONIEDZIAŁEK
Ja i moje przedszkole

Słuchanie wiersza „Powitanie” Natalii Usenko – zapoznanie dzieci z Kajtkiem bohaterem książki „Książka 5 latka”
- dz. potrafi dostrzec charakterystyczne cechy postaci (Kajtka)
- dz. potrafi przedstawić się grupie
- dz. potrafi opisać samego siebie
Pomoce – pacynka Kajtka, książka

„Kajtek” - kolorowanie postaci wg wzoru, praca z Kajecikiem
- dz. dostrzega różnice i podobieństwa  w wyglądzie swoim i Kajtka
Pomoce - pacynka Kajtka, kredki, lusterka.

„Przedszkolna wycieczka z Kajtkiem”
- dz. pozna pomieszczenia przedszkolne (piętro) i wie jak się w nich zachować
- dz. wie  co można robić w każdym pomieszczeniu w przedszkolu

WTOREK
Ja i moja grupa

Nauka piosenki „Przedszkole – drugi dom”
Zabawa inscenizowana do piosenki.
Zabawa taneczna „Podaj rękę partnerowi” (przypomnienie z ubiegłego roku)
Zabawa muzyczno – ruchowa „Zapamiętaj swoją parę” cz. I nr.22
Zagadki słuchowe – rozpoznawanie odgłosów z najbliższego otoczenia

„Nasza grupa” –  autoportret
Wykonanie swojego portretu z użyciem sylwety, stworzenie  z portretów obrazu grupy wokół napisu „Przyjaciele Janka Wędrowniczka”.
- dz. potrafi ozdobić sylwetę dbając o szczegóły
Pomoce – wełna, mazaki, kredki, papier kolorowy.

„Ty i ja gimnastyka na sto dwa” – ćwiczenia gimnastyczne metodą zadaniową
Pomoce – obręcze, przewodnik str. 50 - 5x

ŚRODA
Chcę być dyżurnym
„W naszej sali”
– praca z obrazkiem (Książka 5 latka str. 6)
- dz. potrafi nazwać kąciki zainteresowań w sali, określić ich rolę i funkcję
- dz. potrafi dostrzec różnice i podobieństwa w przedszkolu z obrazka i w swojej sali
- dz. potrafi przyporządkować przedmiot do odpowiedniego kącika
- wybór dyżurnych do poszczególnych kącików, określenie ich obowiązków

 • zabawa dydaktyczna „Dotknij i zgadnij”
 • zabawa ruchowa ”Wskaż kierunek”
 • „Dyżurny – strażnik porządku”

Pomoce – różne przedmioty z sali, czarodziejskie pudełko, znaczki dla dyżurnych

CZWARTEK
Tacy sami, a jednak różni
„Rysowanie pod dyktando”
– wykonanie portretu kolegi (wg E. G. Kolczyńskiej)
- dz. rozróżnia, wskazuje i nazywa poszczególne części ciała
- dz. potrafi dostrzec i opisać różnice i podobieństwa między dziećmi w wglądzie zewnętrznym, zachowaniu, upodobaniach i  zwyczajach
- dz. potrafi narysować portret dbając szczegóły

 • „Każdy z nas jest troszkę inny” – słuchanie rymowanek (Książka 5latka)
 • „Jestem podobny do ciebie” – opisywanie swoich partnerów.PIĄTEK
Bądźmy przyjaciółmi
„Reksio i kocięta”
– słuchanie opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej
- dz. próbuje ocenić postawy bohaterów historyki
- dz. potrafi dopasować uczucia do postaci i sytuacji
- dz. rozpoznaje i nazywa uczucia innych

 • test zdań niedokończonych Jestem smutny, gdy...; Chce mi się płakać, gdy...
 • „Zgadnij, co czuję – odczytywanie uczuć z wyrazu twarzy

Pomoce – ilustracje, ilustracje z czasopism przedstawiające ludzi z różnymi wyrazami twarzy

„Domek dla Reksia” – układanie budy z różnych materiałów (patyczków, klocków, drucików kreatywnych, nakrętek itp.)
- dz. wykazuje pomysłowość podczas pracy
- dz. potrafi współpracować z kolegami podczas wspólnej pracy. 

Praca w I i III części dnia:
1. Zabawy integracyjne „Ode mnie do ciebie”, Pociąg z imionami”
2. Zabawy z wizytówkami – rozpoznawanie swoich wizytówek i kolegów, odszukiwanie podanej literki w swojej wizytówce, zapoznanie z wizytówkami nowych dzieci.
3. Lustracja ruchowa do wiersza „Ola”. (przypomnienie z ubiegłego roku)       
Idzie Ola do przedszkola – marsz w miejscu
I wesoło skacze – podskoki
Misie, lalki już czekają – wskazanie ręką prawą
Zaraz je zobaczę – zwinięte dłonie
Przyszedł także mały Marek – marsz
Narysował koło –  oburącz zakreślenie koła
Bierze klocki, samochody – poruszenie ręką prawą, lewą
Bawi się wesoło - oburącz zakreślenie koła
Zobacz mały przedszkolaczku – wskazanie ręką prawą
Ile tu zabawek – rozłożenie obu rak
Jutro przyjdziesz i od rana  zaczniemy zabawę - marsz w miejscu
4. Zabawa kołowa ze śpiewem „Laleczka” 
„Laleczka”
Mam laleczkę bardzo miłą
Jest bardzo wesoła.
Komu oddam teraz lalkę
Ten wejdzie do kola.
Tobie nie dam, tobie nie dam
Tobie też niechętnie, a laleczkę
Moja miłą oddam w twoje ręce.
(na melodię „Mam chusteczkę haftowaną”)
5. Zawarcie kodeksu grupowego - ustalanie zasad postępowania w grupie.
6. „Rozpędzanie deszczowych chmur” – ćwiczenie oddechowe.

II  STOP! UWAGA! NIEBEZPIECZNIE ! ZASAD  NAUCZ  SIĘ  KONIECZNIE!

PONIEDZIAŁEK
Tajemnicze znaki
„Kolorowe znaki”
- słuchanie wiersza K. Wiśniewskiego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej „Znaki drogowe”
- dz. pozna wybrane znaki drogowe
- dz. segreguje znaki według kształtu tarczy
Pomoce - prezentacja, znaki drogowe

Wycieczka na skrzyżowanie
- dz. pozna zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę
- dz. odczytuje znaki sygnalizacji świetlnej
- dz. rozpoznaje znaki znajdujące się w pobliżu przedszkola

WTOREK
Słuchanie piosenki „Będę kierowcą”

 • „Kierowcy” zabawa muzyczno – ruchowa przy piosence
 • „Coraz szybciej, coraz wolniej - zabawa rytmiczna
 • „Odgłosy ulicy” – zagadki słuchowe

Ćwiczenie inhibicyjno–incytacyjne reagowanie odpowiednim ruchem na różne instrumenty perkusyjne np: trójkąt - obroty, bębenek - marsz, pałeczki – czworakowanie

„Sygnalizator świetlny”
– papieroplastyka
- dz. rozumnie związek między postępowaniem pieszego, a kolorem sygnalizacji świetlnej
- dz. kolejności wykonywanych zadań
- dz. potrafi wyciąć kola
Pomoce – nakrętki, plastelina, patyczek, szablon sygnalizatora, kółek, papier kolorowy

ŚRODA
„Zaczynam się orientować, która ręka jest lewa, która prawa. Co jest przede mną, co za mną, co w górze”

- dz. określa kierunki (od siebie) w sytuacjach zabawowych
- dz. oznacza rękę lewą i prawą, i wytycza od siebie kierunki w lewo, w prawo
- dz. stosuje wyrażenia przyimkowe w zabawach ruchowych
Pomoce - woreczki dla każdego dziecka, frotki, małe obręcze, misie
(Literatura – Wspomaganie rozwoju umysłowego E. G. Kolczyńska str. 98 scenariusz 3)

Zastaw ćwiczeń gimnastycznych „Jedziemy na wycieczkę” 5x
(Literatura  – przewodnik str. 27)

CZWARTEK
„Niebezpieczne zabawy”

„Przygoda z piłką” – opowiadanie historyjki obrazkowej
- dz. przewiduje zakończenie historyki
- dz. wie jakie zagrożenia niesie ze sobą organizowanie zabaw w niewłaściwym miejscu
- dz. samodzielnie układa obrazki historyki w prawidłowej kolejności
Pomoce - ilustracje na tablicę, ilustracje historyki dla każdego dziecka

„Zebra” – malowanie farbami plakatowymi na dużych arkuszach szarego papieru

PIĄTEK
Mój dom, moja ulica
„Bajka o Antosiu”
– słuchanie opowiadania nauczycielki z Książki
- dz. przewiduje co się stanie, gdy oddali się bez wiedzy i zgody dorosłych
- dz. rozumie konieczność znajomości adresu domowego i przedszkola
- dz. wie jak należy zachować się w sklepie na zakupach
„Samochodzik” – wykonanie pojazdu z pudełka po zapałkach i kolorowego papieru

Praca w I i III części dnia:

1. Praca z Kajecikiem str. 11, 12, 13
2. „Jestem spostrzegawczy” – zabawa rozwijająca pamięć z wykorzystaniem kart Memo
3. „Co by było, gdyby” – zabawa twórcza, wymyślanie odpowiedzi na pytania co by było, gdyby samochody potrafiły mówić?, miały kwadratowe koła?
4. Ekspresja plastyczna - przekształcanie realistycznego obrazu pojazdów w obrazy pojazdów niespotykanych na świecie rozwijanie twórczej ekspresji dzieci próby wymyślania nazw dla nowych pojazdów (synektyka).
5. Spotkanie z policjantem – dz. wie na czym polega praca policjanta, aktywnie uczestniczy w rozmowie zadając pytania.
6. Zabawa w rymowanki – uzupełnianie w wierszykach brakujących słów  
strasznie długa droga – już mnie boli...
szczeniak głośno szczeka, bo nie dostał...
najpiękniejsza w świecie dama, to wiadomo moja...
Zobaczymy co kto wart do biegu gotowi...
Coś mi bzyczy koło ucha, mam wrażanie że to...
7. Oglądanie na DVD inscenizacji „O tym jak wilk uczył się przepisów ruchu drogowego”.
8. Ćwiczenie graficzne - „Połącz kropki” rysowanie i kolorowanie sylwety samochodziku.
9. Zabawy z wizytówkami – sprowadzanie obecności, układanie imienia z rozsypanki  literowej.

III JABŁKA, ŚLIWKI I MORELE, W SADZIE JEST OWOCÓW WIELE

PONIEDZIAŁEK
Jesienią, jesienią sady się rumienią

Nauka wiersza „Jesienią” – Marii Konopnickiej
- dz. ćwiczy pamięć mechaniczną, ilustruje ruchem treść wiersza
- dz. zna nazwy drzew owocowych – jabłoń, grusza, śliwa,
- dz. rozumie jak duże znaczenie ma obecność owoców w codziennej diecie
zabawa „Prawda czy fałsz”
gruszki rosną na dębie
jabłka rosną na śliwie
owoce rosną w sadzie
śliwki rosną na śliwie
Pomoce – ilustracje, szablony owoców, drzew owocowych

Ćwiczenia gimnastyczne – 5x
(Literatura – Wesołe przedszkole cz. I str. 52)
 
WTOREK
Ćwiczenie orientacyjno – przestrzenne:

 • bieg w rozsypce w rytmie ósemek, na „hasło” zatrzymuję się i sprawnie tworzą dwa kółeczka: jedno dziewczynki, drugie chłopcy, na „hasło” hop podają sobie ręce i poruszają się cwałem bocznym.
 • Słuchanie piosenki „Pac gruszka do fartuszka”
 • „Kosze z owocami” – zabawa muzyczno – rytmiczna (na przerwę w muzyce dzieci wkładają sylwety owoców do odpowiedniej obręczy - jabłka do czerwonej, śliwki do fioletowej, gruszki do zielonej)
 • Rytmiczne powtarzanie podzielonych na sylaby wyrazów, np. gru-szki
 • Instrumentacja piosenki „Przedszkole – drugi dom”
 • „Sad” – wykonanie makiety sadu przez łączenie różnych technik plastycznych

- dz. maluje rolkę po papierze toaletowym na brązowo
- dz. odrysowuje od szablonu koronę drzewa i wycina, ozdabia koronę  zieloną bibułą
- dz. dba o prządek podczas pracy na stoliku

ŚRODA
„Owocowe rytmy”
– zabawa matematyczna
- dz. dostrzega regularność, umie powtórzyć i dokończyć rytm
praca z Kajecikiem uzupełnianie rytmów z owoców
Pomoce - szablony owoców po 6 dla każdego dziecka, ilustracja z Książki „Serwetka”

CZWARTEK
Praca w sadzie
„W sadzie”
– słuchanie opowiadania z Książki
- dz. pozna pracę ludzi w sadzie (zbieranie plonów, przygotowanie i gromadzenie zapasów)
- dz. potrafi samodzielnie ułożyć historyjkę na podstawie opowiadania

 • zabawa „Zbieramy owoce” – naśladowanie zbierania owoców trójkąt  sięganie rekami jak najwyżej, grzechotka turlanie się po podłodze, bębenek zbieranie owoców

Pomoce - ilustracje, obrazki historyjki dla każdego dziecka, trójkąt, bębenek, grzechotka

Dokończenie makiety sadu 
- dz. nakleja wycięte owoce oraz liście na szablony koron drzew,
- dz. łączy koronę drzewa z pniem (przez włożenie w rowki)
- dz. tworzą makietę sadu przez ustawienie gotowe drzew na podstawce wyklejonej krepiną
- dz. estetycznie wykonuje swoją pracę i doprowadza ją do końca

PIĄTEK
Lubimy owoce
„Owocowe zagadki”
- rozwiązywanie zagadek
- dz. doskonali sprawności umysłowe: analiza, synteza, porównania
- dz. potrafi rozpoznać i nazwać wybrane owoce za pomocą wzroku, dotyku, smaku (zabawy badawcze)
- dz. rozumie konieczność mycia owoców przed spożyciem
Pomoce - różne owoce, ilustracje, czarodziejskie pudełko

„Kolorowe owoce” – wykonanie owoców z kolorowej masy solnej
- dz. doskonali sprawność manualną
- dz. pracuje na podkładce, porządkuje stolik po zakończonej pracy

Praca w I i III części dnia:
1. Wycieczka do sklepu w celu zakupienia owoców – przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki oraz kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym, stosowanie zwrotów grzecznościowych.
2. „Domino owocowo – warzywne” – układanie kartoników domina w łańcuszek.
3. „Zbieramy owoce” – zabawa ortofoniczna, usprawnienie narządów mowy
Literatura – Przewodnik cz I str. 103
4. Praca z Kajecikiem „Owoce na drzewach” str. 20 (dz. przelicza elementy w zbiorze, dokleja żeby było tyle samo); „Owoce z sadu” – uzupełnianie konturów, rysowanie oburącz – str. 21
5. „Dojrzała gruszka” – ćwiczenia oddechowe połączone z wytwarzaniem dźwięku
Literatura – Przewodnik cz I str. 106 Pomoce- plastikowe butelki
6. „Dojrzała gruszka” – ilustrowanie ruchem treści opowiadania
Literatura – Przewodnik cz I str. 106
7. W kąciku przyrody zorganizowanie wystawki owoców, segregowanie wg kolorów, kształtów.
8. Ćwiczenia graficzne - kolorowanie i wycinanie owoców, łączenie po kropkach.
9. Słuchanie opowiadania ilustrowanego sylwetami „Apolejka i jej osiołek” M. Kruger;
„Jak rycerzyk Witaminek uzdrowił księżniczkę” – A. Ryba
10. Zabawy rozwijające zdolności twórcze: „Gwiazdy skojarzeniowe” - wyszukiwanie skojarzeń do wyrazu  „owoce”; „Podobieństwa”  jabłko - piłka, gruszka – lizak.

IV W MOIM DOMU NIE NUDZI SIĘ NIKOMU

PONIEDZIAŁEK
Rodzinka
„Co to jest dom?”
– słuchanie opowiadania z Książki
- dz. potrafi opowiedzieć o swojej rodzinie (wie kto należy do rodziny, jak nazywają się członkowie jego rodziny)
- uświadomienie dzieciom istoty oraz znaczenia domu i rodziny w życiu każdego człowieka
„Znam swoją rodzinę” – test zdań niedokończonych
„Gwiazdy skojarzeniowe” – wyszukiwanie skojarzeń do wyrazu dom, przedstawianie w formie plastycznej
„Co kto lubi?” – dopasowywanie podpisów do rysunków (Kajecik str. 8)

Ćwiczenia gimnastyczne „Domowe zabawy” wykorzystanie gazet i plastikowych butelek 5x
(Literatura – Przewodnik cz. I str.72)

WTOREK
Słuchanie piosenki „Rodzina pięciolatka”

 • Zabawa rytmiczna z tekstem piosenki (powtarzanie fragmentów tekstu na zasadzie echa ze zmienną dynamiką cicho, średnio głośno, głośno i w różnym tempie)
 • Zagadki słuchowe „Odgłosy domu”
 • Zaznaczanie pierwszej miary taktu w metrum 4/4
 • Zabawa taneczna „I w prawo krok” („Tańce, pląsy")


„Ozdoba domu” –  metoda Edukacja przez ruch D. Dziamska
- dz. rytmicznie kreśli kreski (trawę)z wyznaczonego punktu w rytm muzyki 
- dz. tworzy wazon, kwiaty z dwóch złożonych kółek - orgiami płaskie z koła
Pomoce – kredki w kolorze zielonym, kolorowe kółka, kartki, płyta CD

ŚRODA
Staram się poznać drugą osobę. Próbuje nazwać części jej ciała i powiedzieć, w czym jest do mnie podobna, czym się różni. Staram się pokazać co znajduje się: przed nią, za nią, po jej lewej , po jej prawej stronie

- dz. poznaje schemat ciała drugiej osoby
- dz. korzysta z wiedzy o samym sobie (rozumowanie  przez analogię w nazywaniu części ciała drugiej osoby)
- dz. wytycza kierunki od drugiej osoby i ustala co się tam znajduje
Pomoce – frotki krzesełko dla każdego dziecka,
(Literatura – Wspomaganie rozwoju umysłowego….scenariusz nr 6 str,106)

CZWARTEK
„Dlaczego należy słuchać mamy?”
„Bajka o owieczkach i wilku, który naprawdę był obcy”
– teatrzyk sylwetkowy na podstawie utworu B. Szurowskiej
- dz. rozpoznaje i nazywa postawy dobre i złe, uzasadnia soje zdanie
- dz. rozumnie, że musi  zachować szczególną ostrożność w stosunku do osób obcych

„Muzyka opowiada bajkę” – wysłuchanie i omówienie wybranych fragmentów utworów instrumentalnych w nawiązaniu do treści bajki
- dz. potrafi określić nastrój i tempo utworu muzycznego
- dz. tworzy opowieść ruchową z zachowaniem kolejności zdarzeń w bajce
Pomoc - Utwory cz. I 
(Literatura – Przewodnik cz. I str. 66)

PIĄTEK
Co lubimy robić razem?
„Rodzinna wyprawa”
– zabawa dramowa
- dz. tworzy scenkę rodzajową, odwołując się do swojej wiedzy i doświadczeń
- dostarczenie dzieciom radosnych przeżyć, kształtowanie poczucia pewności siebie
- dz. przestrzega zasady uważnego słuchania innych i zgłaszania się do odpowiedzi przez podniesienie ręki
Pomoce – zabawki

„Mój przyjaciel ” – wykonanie głowy psa techniką origani płaskie z kwadratu
- dz. potrafi opowiedzieć o domowych zwierzętach
- dz. doskonali sprawność manualną podczas zagniatania krawędzi,
- dz. przestrzega kolejnych etapów pracy
Pomoce - kolorowe kwadraty, mazaki

Praca w I i III części dnia:
1. Zabawa tematyczna w kąciku lalek „Nakrywamy do stołu” – dz. wie jak ułożyć sztućce wokół nakrycia, doskonali znajomość schematu ciała, po prawej, po lewej.
2. „Ojciec Wirgiliusz” zabawa ruchowo – naśladowcza (naśladowanie czynności znanych dzieciom z codziennego życia rodzinnego).
3. „Moja rodzina”- rysowanie swojej rodziny.
4. Praca z Kajecikiem str. 9 rysownie po śladzie.
5. Ćwiczenie graficzne:

 • rysowanie kota wg podanego wzoru „Szkoła - 5 latka rozwijanie percepcji wzrokowej” str. 12
 • rytmiczne dzielnie wyrazów „Szkoła - 5 latka rozwijanie percepcji słuchowej” str. 9

6. Zabawy z przwlekankami – przewlekanie kolorowych sznurówek, ćwiczenie koordynacji ruchowo – wzrokowej.
7. Zabwa taneczna „Jeśli jesteś wesoły” („Tańce, pląsy")
8. Zabawa „Słucham i wiem w którą stronę mam iść” Literatura – Wspomaganie rozwoju umysłowego.scenariusz nr 4 str. 102

Opracowała: Elżbieta Baracz

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi