Plan pracy kółka muzyczno-ruchowego na rok 2017/2018 dla 4-6 latków

Plan pracy kółka muzyczno-ruchowego na rok 2017/2018 dla 4-6 latków

Zajęcia muzyczno-ruchowe to próba wprowadzania dzieci w świat muzyki. Obcowanie z muzyką to znakomita forma kształtowania gustu i estetyki dzieci. Dziecko, które od najmłodszych lat jest umuzykalniane staje się wrażliwym i świadomym odbiorcą muzyki. Wprowadzenie instrumentów do zajęć artystycznych sprawia, iż dzieci stają się wrażliwymi odbiorcami dźwięku i rytmu, które to wyzwalają w nich ekspresję i wyobraźnię muzyczną. Inscenizowane ruchem zajęcia muzyczne wpływają na prawidłowe kształtowanie koordynacji wzrokowo - słuchowo - ruchowej. Rozwijają spontaniczność i odwagę w wyrażaniu uczuć oraz emocji. Zajęcia umuzykalniające są znakomitą lekcją koncentracji i cierpliwości.

 

Podczas zajęć ruchowych występuje współdziałanie w grupie. Ma to ogromne znaczenie wychowawcze. Konieczność podporządkowania się regułom, zasadom wyrabia dyscyplinę, poczucie solidarności i współodpowiedzialności. Konieczność podejmowania szybkich decyzji kształci wolę, łagodzi kompleksy i nieśmiałość. Ćwiczenia ruchowe wprowadzają wiele radości, zaspokajają potrzebę ruchu dziecka. U dziecka kształtują się także pożądane cechy np. wiara w siebie, czy też pozytywne nastawienie, chęć odnoszenia sukcesów.

 

TERMIN ZAJĘĆ: 1 raz w tyg. - piątek od 13:00 - 13:30.

 

UCZESTNICY: dzieci w wieku od 4-6 lat

 

GŁÓWNE CELE:

 

  • Rozwijanie podstawowych zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowych.
  • Zapewnienie dzieciom warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

- podniesienia ogólnej sprawności ruchowej,

- uregulowania napięcia mięśniowego,

- osiągnięcia swobody i płynności w zakresie realizacji ruchów podstawowych i ich łączenia,

- doskonalenia koordynacji ruchowej, słuchowo-ruchowej i wzrokowo - ruchowej,

- kształtowanie orientacji przestrzennej, kierunkowej i czasowej,

- rozwijania wrażliwości percepcyjnej w zakresie: melodii, tempa, ekspresji w muzyce i w mowie,

- wdrażania dzieci do zajęć zespołowych, ułatwienia nawiązania kontaktu z rówieśnikami z innych grup.


FORMY:

 

- indywidualna,

- zespołowa,

- grupowa.

 

METODY:

 

- problemowe,

- podające,

- praktycznego działania.

 

HARMONOGRAN ZAJĘĆ:


WRZESIEŃ:

 

- zabawy integrujące dzieci z różnych grup,

- ustalenie nazwy kółka,

- rozpoznawanie dźwięków: głośny – cichy, wysoki – niski, wesoły – smutny,

- wyklaskiwanie, wystukiwanie prostych rytmów,

- zabawy ruchowe z wykorzystaniem chusty animacyjnej.

 

PAŹDZIERNIK:

 

- zapoznanie z podstawowymi instrumentami perkusyjnym,

- tworzenie akompaniamentu do wybranych utworów, piosenek,

- nauka na pamięć piosenki,

- wyodrębnianie części utworu (ilość zwrotek, refren, powtórzenia),

- tworzenie nietypowych instrumentów z materiałów z najbliższego otoczenia.

 

LISTOPAD:

 

- poznanie różnych gatunków muzyki: poważnej, dance, rock, pop,

- poznanie prostego zapisu nutowego,

- zapoznanie z nazwą i wyglądem wybranych instrumentów muzycznych,

- poznanie sylwetki kompozytora tworzącego muzykę poważną,

- poznanie prostego układu tanecznego.


GRUDZIEŃ:

 

- śpiewanie kolęd i pastorałek (ilustracja ruchowa),

- określanie nastroju, tempa i natężenia słuchanej muzyki,

- „malowanie muzyki” – wyrażanie emocji po wysłuchaniu utworu.

 

STYCZEŃ:

 

- ćwiczenia oddechowe,

- rozwiązywanie zagadek muzycznych, zagadek dźwiękowych,

- improwizacja ruchowa muzyki.

 

LUTY:

 

- układanie tekstu, opowiadania do wysłuchanej melodii,

- układanie melodii do prostego tekstu.

 

MARZEC:

 

- muzyka relaksacyjna,

- ćwiczenia ortofoniczne,

- spotkanie z muzykiem,

- nauka piosenki.

 

KWIECIEŃ:

 

- poznanie folkloru naszego regionu (spotkanie z członkiem zespołu ludowego „Gołaszyniacy”),

- wykorzystanie naturalnych efektów (tupanie, klaskanie itp.) do tworzenia podkładu muzycznego.

 

MAJ:

 

- przygotowanie układu tanecznego, nauka piosenek,

- prezentacja swoich umiejętności: na Festynie Rodzinnym oraz Konkurs Piosenki Dziecięcej.

 

CZERWIEC:

 

- rozpoznawanie dźwięków z otoczenia,

- „Jaka to melodia?”- rozpoznawanie piosenek po fragmentach melodii,

- „Co wiemy o muzyce?”– quiz podsumowujący zdobytą wiedzę podczas zajęć.

 

Dokładna tematyka zajęć zostanie przedstawiona w dzienniku zajęć.

 

Plan kółka muzyczno - ruchowego jest planem otwartym; może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego z przyczyn organizacyjnych lub odbytych kursów i szkoleń.

 

Prowadząca: Joanna Wawrzyniak

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi