Plan pracy kółka teatralnego

Plan pracy kółka teatralnego

Plan pracy kółka teatralnego w przedszkolu.

PAŹDZIERNIK:

 • Etiuda pantomimiczna "Pokaż, co widzisz?" - dzieci pokazują kolejno za pomocą ruchu, gestu, mimikiczynność przedstawioną na obrazku
 • Zabawy paluszkowe "Gęsty las"
 • "Do szopy" - taniec integracyjny przy kolędzie
 • Swobodne improwizacje taneczne do muzyki dyskotekowej
 • Zabawy integracyjne "Dyrdy – myrdy", "Taneczek"
 • Aerobik - gimnastyka rytmiczna do muzyki tanecznej
 • "Lustro i cień" zabawy z partnerem
 • Udział w przedstawieniu "Jaś i Małgosia" w Teatrze Muzycznym
 • Inscenizowanie wierszy Doroty Gellner, Jana Brzechwy, Juliana Tuwima
 • "Teatrzyk cieni" przy utworze "O trębaczu z wieży mariackiej"
 • Ćw. oddechowe, artykulacyjne,
 • Muzykoterapia, ćw. relaksacyjne przy muzyce i twórczym opowiadaniu
 • Wesołe zabawy z wiatrem
 • tworzenie odgłosów wiatru
 • "co to jest wiatr?” – zabawy badawcze balonem
 • jesteśmy wiatrem – ekspresja ruchowa
 • "tworzymy kostium wiatru"
 • zabawy dramowe – "W pociągu", "Na spacerze",
 • "U lekarza"
 • Poznanie dzieci z dzwonkami – gra na dzwonkach gamy C-dur
 • Malowanie dziesięcioma palcami przy muzyce Modesta Musorgskiego, Antonio  Vivaldiego
 • Muzykowanie na instrumentach perkusyjnych i przyborach kuchennych - tworzenie swobodnych tekstów, wyliczanek, melodyzacja i rytmizacja tekstów
 • Śpiew "Hymnu Przedszkola"


LISTOPAD:

 • Etiuda pantomimiczna "Maski" – odgadywanie nastrojów za pomocą mimiki i gestu
 • Zabawy paluszkowe "Szedł świerszcz"
 • "Kujawiak" – wprowadzenie prostych elementów tańca ludowego
 • Tańce integracyjne "Taniec - połamaniec". ”Kasztanki”
 • "Jasełka" – improwizacje słowne i ruchowe
 • Inscenizowanie bajek Jana Brzechwy, Janiny Porazińskiej
 • Zabawy z balonem przy muzyce
 • taniec w parach, trzymanie balonów różnymi częściami ciała
 • sztafeta z balonami
 • ćw. oddechowe – nadmuchiwanie balonu
 • Rytmizacja i melodyzacja tekstów związanych z jesienią
 • "Jesienne impresje" - malowanie wszystkimi paluszkami
 • Ekspresja słowna "Jestem liściem, kolorem"
 • Inscenizacja bajki "Jaś i Małgosia" wg własnej inwencji
 • "Co by się wydarzyło, gdyby...” – ćw.  twórcze, wymyślanie  zakończenia do bajek
 • Gra dramatyczna "Wyprawa po skarby ze smoczej góry"
 • Ćw. oddechowe, artykulacyjne, fonacyjne
 • Śpiew zbiorowy "Hymnu Przedszkola" – improwizacje ruchowe przy tej piosence
 • Odgrywanie scenek pantomimicznych, zabawy dramowe: "Rzeźbiarz", ”Roboty”, "Figurki”, "W pociągu”, "Na poczcie”, "W teatrze",”W sklepie”
 • "Wywiad z jeżem i wiewiórką" - rozmowy improwizowane
 • Improwizacje taneczne przy muzyce instrumentalnej
 • Gra na dzwonkach - kolęda "Przybieżeli do Betlejem" cz. 1
 • Muzykowanie z użyciem drewnianych przyborów kuchennych
 • Zabawy twórcze gazetami - rytmiczne darcie gazet przy muzyce Czajkowskiego, ekspresja ruchowa "Taniec liści”


GRUDZIEŃ:

 • Zabawy integracyjne "Przyjaciele przedszkolaka", "Serdeczny taniec"
 • Improwizacja słowna "Co mógł pomyśleć bohater bajki...”
 • Zabawy paluszkowe "Kosi łapci" wg wiersza "Wąsy”  L. J. Kerna
 • "Jasełka" – odgrywanie ról, recytacja z odpowiednią dykcją i  intonacją
 • Improwizacje taneczne "Baletnica"
 • Ćwiczenia odprężające do muzyki relaksacyjnej
 • Zabawy kształtujące umiejętność współpracy z innymi "Gwiazda”, "Budowanie figur" – zabawa zespołowa
 • Zabawa w teatr z wykorzystywaniem pacynek i kukiełek - tworzenie tekstu własnego
 • "Język kosmitów" - tworzenie charakterystycznego języka danej rodziny  bajkowej, układanie dialogów, tworzenie improwizacji słownych, mimicznych, ruchowych
 • Ćwiczenia oddechowe, ćw. artykulacyjne, ćw. fonacyjne
 • Scenki dramowe – "Rozmowy telefoniczne", "Wywiad ze Św. Mikołajem i jego  reniferami"
 • Improwizacje ruchowe – pantomima wg bajki muzycznej "Czerwony  Kapturek”, "Piotruś i wilk"
 • Zabawy twórcze
 • ekspresja ruchowa "Wirujące śnieżynki" przy muzyce P. Czajkowskiego
 • ekspresja słowna "Za co lubimy zimę?"
 • ćw. kinestetyczne – przekraczanie linii środkowej – rysowanie oburącz, nosem, językiem itp.
 • ruchy naprzemienne 
 • "Jesienny  kujawiaczek" – improwizacje ruchowo-taneczne
 • Nauka prostych kroków krakowiaka – tańca ludowego
 • Gra na dzwonkach kolędy "Przybieżeli do Betlejem"
 • Wspólne kolędowanie i muzykowanie
 • Ewaluacja – występy dzieci w konkursie "Dzieci śpiewają kolędy i pastorałki"


STYCZEŃ:

 • Zabawy paluszkowe "Szedł chłop"
 • Zabawy integracyjne "Śniegowa zabawa", "Tańczące koła”
 • Zabawy dramowe "Scena z bajek" – odgrywanie scenek za pomocą słów, gestu i mimiki
 • Zabawy w parach: "Jestem skałą, rowerkiem, paczką" – ekspresja ruchowa
 • Wiersze dla Babci i Dziadka – recytacja wierszy, z różną interpretacją
 • Rytmizacja i melodyzacja życzeń dla Dziadków
 • Tworzenie wyliczanek, muzykowanie z użyciem niekonwencjonalnego przyboru
 • Zabawy pantomimiczne "Na śniegu"
 • Ewaluacja pracy - wystawienie "Jasełek" w kościele, zaprzyjaźnionych szkołach
 • Ewaluacja - gra na dzwonkach w kościele, szkole, przed Dziadkami
 • Zabawy przy piosenkach "Hymn P-la”, "Parasol dla kota" – improwizacje ruchowo-taneczne
 • Ćw. oddechowe, ortofoniczne, logorytmiczne, fonacyjne
 • Improwizacje ruchowe do muzyki Prokofiewa, Czajkowskiego, Musorgskiego, Rymskiego-Korsakowa
 • Scenka dramowa "Pożar", „"Niebezpieczne zabawy na lodzie”
 • "Burza mózgów" – "Zgubiłem się w...”
 • Tworzenie wesołych wierszyków i bajek
 • Tworzenie opowiadania grupowego: "I nagle..."
 • Ekspresja ruchowa "Jestem śnieżynką"
 • Teatrzyk cieni przy bajce H. Ch. Andersena "Brzydkie kaczątko”
 • Zabawy dramatyczne "Na nieznanej planecie"


LUTY:

 • Zabawy paluszkowe "Dzwony"
 • Zabawy integracyjne na krzesłkach "Hallo Taxi", "Mały przedszkolak”
 • Gawot – nauka tańca dworskiego do muzyki S. Prokofiewa
 • Swobodna improwizacja ruchowo-taneczna do Obrazków z wystawy M. Musorgskiego
 • Zabawy dramatyczne "W krainie pingwinów"
 • spacer pingwinów,
 • tworzenie góry lodowej,
 • rzeskakiwaniez kry na krę
 • budowla ze śniegu
 • Udział w przedstawieniu Teatru Arlekin "Królowa Śniegu"
 • Ćw. oddechowe i artykulacyjne, zagadki słuchowe
 • Muzykoterapia przy muzyce relaksacyjnej i twórczym opowiadaniu "Na brzegu morza"
 • Gra na dzwonkach "Trzy kurki", "Hymn p-la”, Hymn Polski
 • Tworzenie swobodnych tekstów (elementy technik Freineta) rymowanek. wyliczanek
 • Improwizacje słowno - ruchowe do wierszy Doroty Gellner
 • Ewaluacja – udział w Festiwalu "Śpiewać każdy może"
 • Inscenizowanie wiersza "Diabełek: D Gellner
 • Muzykowanie z użyciem instrumentów  perkusyjnych i przyborów niekonwencjonalnych
 • Taniec z szarfami – improwizacje taneczne przy muzyce instrumentalnej
 • Rytmizacja i melodyzacja wymyślonych wierszyków
 • Pantomima - odtwarzanie stanów uczuciowych człowieka
 • Zagadki mimiczno – ruchowe "Kim jestem? Co robię?"
 • Wywiad z drzewem, zającem, wróblem
 • Malowanie oburącz, obunóż – kinezjologia edukacyjna


MARZEC:

 • Zabawy paluszkowe "Jadą wozy"
 • Gawot – wprowadzenie kolejnych elementów tańca dworskiego
 • "Kopciuszek" – inscenizowanie bajki wg tekstu J. Brzechwy
 • Melodyzacja utworów D. Gellner
 • Swobodne improwizacje z gumą i wstążką przy muzyce
 • Inscenizowanie bajki "Królowa Śniegu" wg tekstu własnego
 • "Idziemy z kogucikiem" – inscenizacja wielkanocna
 • Ćw. oddechowe, artykulacyjne, fonacyjne
 • Scenki pantomimiczne - "Postacie z bajek”
 • Zabawy dramowe przedstawianie różnych sytuacji, stanów emocjonalnych za pomocą słowa, ruchu, mimiki "Złość”, "Radość", "Miłość", "Bieda", "Bogactwo”
 • Gra na dzwonkach – "Na zielonej łące", Hymn Polski, Hymn  p-la
 • Ewaluacja: udział w VI Festiwalu Twórczości Dziecięcej ; śpiew i gra na dzwonkach wraz z improwizacją taneczną Hymnu Przedszkola; udział w Konkursie Pieśni i Tańców Unii, gra na dzwonkach, układ taneczny, śpiew pios. "Ojczyzna"; udział w konkursie teatralnym "Inscenizacje D .Gellner”            
 • Rytmizacja i melodyzacja tekstów związanych z wiosną, układanie rymowanek nt Marzanny
 • Zabawy integracyjne "Hop, hop", "Imię przedszkolaka"
 • Muzykoterapia – naprzemienne podskoki  w  parach, naśladowanie  ruchów, mimiki przy muzyce hinduskiej
 • Zabawy w teatrzyku cieni, teatrzyku kukiełkowym wg tekstów L. Kerna, J. Brzechwy, J. Tuwima i własnych


KWIECIEŃ:

 • Zabawy paluszkowe "Czapla”
 • Zabawy twórcze z gazetami przy muzyce i bez
 • Zabawy z chustą animacyjną przy muzyce "Rybacy i rybki", "Wachlowanie"
 • Ćw. oddechowe, logorytmiczne, artykulacyjne, słuchowe
 • Wesołe zabawy z wodą
 • ekspresja ruchowa "W podwodnym królestwie"
 • scenki dramowe „ Na przyjęciu u Neptuna „
 • analogia personalna "Jestem wodą"
 • Aerobik – gimnastyka rytmiczna do muzyki tanecznej
 • Zabawy integracyjne "Ul", "Głaskany"
 • Ewaluacja – udział w konkursie "Polska moja Ojczyzna"
 • gra na dzwonkach, recytacja wiersza
 • Inscenizacje wierszy D. Gellner, J. Brzechwy, J. Tuwima
 • Improwizacje ruchowe do muzyki Rimskiego–Korsakowa, Czajkowskiego w parach – muzykoterapia
 • Zabawy tradycyjne
 • Scenki dramowe "W lesie", "W Zoo", "Na ulicy"
 • Rytmizacja i melodyzacja tekstów związanych ze Świętami Wielkanocnymi
 • Ewaluacja działań: przedstawienie "Kopciuszek" 
 • udział w 6 Festiwalu teatrów Przedszkolnych im. H. Ryla - występy dla uczniów zaprzyjaźnionych szkół
 • Tworzenie wspólnych opowiadań "I nagle..."
 • Układanie swobodnych tekstów, rymowanek odtwarzanie ich przy użyciu różnych przyborów, instrumentów perkusyjnych
 • Polka – nauka podstawowych kroków tańca
 • Gra dramatyczna z tekstem tworzenie opery trzyaktowej do tekstu "Koncert życzeń" Buczkówny
 • Gra na dzwonkach "Na zielonej łące", "Panie Janie – kanon”, "Trzy kurki", Hymn  Polski, Hymn P-la

   
CZERWIEC:

 • Zabawy integracyjne "Hop, hop", "Piosenka do pary"
 • Muzykoterapia w  parach  przy  muzyce
 • Ćw. oddechowe, artykulacyjne, logorytmiczne
 • "Wywiad z kotem i psem" - ekspresja słowna
 • Melodyzacja i rytmizacja tekstów nt lata i wakacji
 • "Nad wodą", "Nad łąką" – ekspresja ruchowa przy muzyce z użyciem szarfy, chusty animacyjnej, kolorowych chustek
 • Snucie fantastycznych opowiadań – co by było, gdyby...
 • Zagadki mimiczno-ruchowe Kim  jeste?, Na czym gram?
 • Zabawy z cieniem w teatrzyku cieni -  przedstawianie bajki "Kopciuszek"
 • Ewaluacja - występy przed rodzicami: gra na dzwonkach; polonez
 • Zabaw twórcze z użyciem niekonwencjonalnych przedmiotów
 • taniec z balonami
 • "jestem...” – tworzenie przedmiotów z gazety
 • "rozmowy łyżek i talerzy"
 • "W kosmosie", "U  króla"
 • Zabawy paluszkowe "Idzie rak"
 • Improwizacje ruchowe przy muzyce  M. Musorgskiego, P. Czajkowskiego, M. Biegaliewa, M. Ravela
 • Tworzenie opowiadanie grupowego " Na  wakacjach"
 • Aerobik – gimnastyka rytmiczna do muzyki tanecznej
 • Ćw. kinezjologii edukacyjnej: przekraczanie linii środka, ruchy naprzemienne
 • Malowanie wszystkimi paluszkami do muzyki


MAJ:

 • Zabawy paluszkowe "Myszka i pierścienie"
 • Zabawy integracyjne "Liczba siedem", "A hej, a ho"
 • Ćw.oddechowe, słuchowe, artykulacyjne, fonacyjne
 • Melodyzacja i rytmizacja tekstów związanych z wiosną
 • Scenki dramowe " Na łące", "W parku", "Nad wodą"
 • Muzykowanie z użyciem różnorodnych instrumentów
 • Ekspresja słowna "Tworzymy wesołą i smutną bajkę"
 • Recytacja wierszy znanych autorów z różną intonacją
 • Zagadki muzyczno-ruchowe "Kto tak tańczy?", "Kto tak śpiewa"
 • Zabawy twórcze z butelkami plastikowymi "Zgadnij, kim jestem?”
 • taniec z butelką między partnerami
 • "rozmowa dwóch butelek"
 • muzykowanie
 • Teatrzyk stolikowy - dramatyczna gra planszowa "Wygraj z czarownicą"
 • Zabawa w teatr – swobodna interpretacja tekstów w teatrzyku kukiełkowym, teatrzyku cieni
 • Ewaluacja – występy przed rodzicami – bajka "Kopciuszek"
 • Wywiad z przyrodą – improwizacje słowne
 • Polonez – nauka kroków tańca
 • Wymyślanie prostych układów taneczno-ruchowych do piosenek
 • Gra na dzwonkach wszystkich znanych utworów
 • Muzykoterapia i ćw. relaksacyjne przy muzyce
 • Ćw. kinezjologii edukacyjnej "Leniwe ósemki", "Słoń", ruchy naprzemienne, przekraczanie linii środka
 • Zabawy dramowe – przedstawianie różnych stanów emocjonalnych za pomocą słów, gestu, mimiki.

 

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi