Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej na wrzesień dla 5- i 6-latków

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej na wrzesień dla 5- i 6-latków

Tematyka kompleksowa:
I Dbamy o nasze zabawki i naszą salę.
II Minęły wakacje.
III Bezpieczna droga przedszkolaka.
IVDary sadu i ogrodu.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze:

 • Rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.
 • Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki oraz o zachowanie porządku w otoczeniu.
 • Ustalenie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie zabaw (sala, ogród).
 • Poznawanie wybranych krajobrazów Polski (morze, góry, jezioro, las) oraz fauny i flory omawianych środowisk.
 • Poznawanie zasad ruchu drogowego dla pieszych i ich przestrzeganie.
 • Poznawanie znaczenia wybranych znaków drogowych.
 • Dostrzeganie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu na drodze.
 • Posługiwanie się nazwami drzew rozpoznawanych po owocach np. jabłoń, grusza, śliwa
 • Przyswojenie przekonania o konieczności jedzenia pokarmów niezbędnych dla zdrowia, np. warzyw i owoców.
 • Wprowadzenie wartości „kultura”.
 • Rozróżnianie pojęć: głoska, litera, sylaba, zdanie. Kształcenie słuchu fonematycznego, głoskowanie prostych wyrazów.


PEŁNY PLAN DO POBRANIA PONIŻEJ

Autor: Katarzyna Brodowska

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi